تماس با ادارات دولتی

آخرین به روز رسانی: 5/7-2024

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد تماس با ادارات دولتی سوئد است. شما ممکن است در زندگی روزمره به تماس با بسیاری از ادارات مختلف نیاز داشته باشید.

ممکن است بخواهید به آدرس جدیدی نقل مکان کنید و لازم باشد با اداره مالیات تماس بگیرید. ممکن است بخواهید مرخصی والدین بگیرید و از صندوق بیمه های اجتماعی در مورد پول والدین سوالاتی داشته باشید. در این متن در مورد آنچه که دانستن آن برای تماس با ادارات دولتی مفید است مطالبی خواهید خواند. به عنوان مثال، شما می توانید در مورد حق مترجم و چگونگی داده پردازی مشخصات فردی توسط ادارات مطالبی بخوانید. همچنین می توانید در مورد ثبت احوال، کارت شناسایی و شناسه الکترونیکی نیز مطالبی بخوانید.

همه حق دارند بتوانند از ادارات دولتی اطلاعات دریافت کنند. آزادی در جستجو و دسترسی به اطلاعات مبنای آزادی عقاید و آزادی بیان است. این حق هم شامل اطلاعات مربوط به جامعه، مانند اطلاع از قوانین جاری، و هم اطلاعات مربوط به خود شماست، مثلا ً اگر پرونده ای در یک اداره داشته باشید.

ادارات باید کاری کنند که افراد با شرایط مختلف از امکان دریافت و درک اطلاعات از سوی ادارات برخوردار شوند. به عنوان مثال هنگامی که شما با ادارات دولتی و کمون ها تماس می گیرید اگر زبان سوئدی بلد نباشید یا به زبان اشاره صحبت می کنید، ممکن است از حق داشتن مترجم برخوردار باشید.

شما باید از ادارات دولتی اسناد و مدارک را در قالب مناسب برای خود دریافت کنید یا بتوانید سفارش دهید، مانند خط بریل، متن به زبان ساده یا متنی که با وسایل کمکی قابل قرائت باشد. اطلاعات دیجیتالی ادارات نیز بایستی با شرایط افراد مختلف سازگار باشد. یعنی از جمله اینکه ادارات باید فیلم های ویدیوئی خود را زیر نویسی کنند و درک متن وبسایت های ادارات آسان باشد.

تماس با یک اداره دولتی در سوئد

شما حق دارید با ادارات دولتی تماس بگیرید و آنها موظفند وقتی با آنها تماس می گیرید به شما کمک کنند.

اگر سوالات ساده تری دارید بهتر است به وبسایت اداره دولتی مربوطه در اینترنت مراجعه کنید. معمولأ وبسایت های ادارات دولتی، اطلاعات را به زبان های مختلف دارند. شما همچنین می توانید شخصأ به ادارات دولتی مراجعه كنيد. به عنوان مثال دفاتر خدمات دولتی وجود دارند که چندین اداره دولتی در آن همکاری می کنند.

از يك دفتر خدماتى کمک بگیرید

در یک دفتر خدماتی می توانید از چندین اداره دولتی مختلف کمک و اطلاعات دریافت کنید. شما می توانید در پرونده های مربوط به اداره کاریابی، صندوق بیمه های اجتماعی، اداره مهاجرت سوئد، اداره بازنشستگی سوئد و اداره مالیات سوئد کمک دریافت کنید. مرکز خدمات دولتی مسئول دفاتر خدماتی است.

کارکنان دفتر خدماتی می توانند از جمله به شما در استفاده از خدمات الکترونیکی کمک کنند، فُرم ها و درخواست ها را تکمیل کرده و به شما در مورد پرونده های در دست اقدام‌تان اطلاع رسانی کنند و مدارك و گواهى هاى لازم را چاپ كنند. در بسیاری از دفاتر خدماتی می توانید اطلاعات مربوط به اداره کاریابی (Arbetsförmedlingen) را دریافت کنید و برای استفاده از خدمات اداره كاريابى کمک بگیرید. در برخى از دفاتر خدماتي مى توانيد كارت شناسايى درخواست و دريافت كنيد.

تصویر یک مرد جلوی ورودی دفتر خدمات دولتی.

حق داشتن مترجم

اگر سوئدی حرف نمی زنید یا بلد نیستید حق دارید در تمام تماس ها با ادارات دولتی، کمون ها و خدمات درمانی مترجم داشته باشید. برای بطور مثال فهمیدن پرونده خود در یک اداره دولتی یا برای فهماندن حرف خودتان حق دارید درخواست مترجم کنید. هنگام رزرو وقت ملاقات بایستی بگویید که نیاز به یک مترجم دارید. معمول است که اداره دولتی مربوطه در صورت نیاز مترجم رزرو می کند. اگر مطمئن نیستید از اداره مربوطه سوال کنید.

اگر اطلاعاتی را که از ادارات دولتی دریافت می کنید نمی فهمید، مهم است که با آنها تماس بگیرید.

مثال: مارتین به مترجم نیاز دارد

مارتين می خواهد بزودی برای نگهداری از پسر خود یولیان مرخصی والدين بگيرد. او در وبسایت صندوق بیمه های اجتماعی یک فُرم درخواست پول والدین را پر کرده است. اما او مطمئن نیست که آیا فُرم را صحیح پر کرده است یا نه. مارتین به تازگی به سوئد آمده و هنوز زبان سوئدی یاد نگرفته است. بنظر او درک اطلاعات در وبسایت صندوق بیمه های اجتماعی دشوار است و مارتین به هیچ یک از زبان هایی که در آن وبسایت ارائه می شود صحبت نمی کند.

گزینه ١: مارتین با صندوق بیمه های اجتماعی تماس می گیرد چون می خواهد از یک کارمند مسئول در پرونده خود کمک بگیرد. کارمند مسئول تشخیص می دهد که برای گفتگو به مترجم نیاز است و یک جلسه جداگانه با مارتین و یک مترجم رزرو می کند.

گزینه ٢: مارتین برای دریافت کمک به یک دفتر خدماتی مراجعه می کند. کارمند دفتر خدماتی تشخیص می دهد که برای گفتگو به مترجم نیاز است و یک جلسه جداگانه با مارتین و یک مترجم رزرو می کند.

محرمانگی

بیشتر اسناد و مدارک در ادارات دولتی، نواحی بهداری و کمون ها علنی هستند. به آن ها اسناد علنی می گویند. این بدان معناست که همه می توانند آنها را بخوانند. به عنوان مثال اگر شما به یک اداره دولتی ایمیل ارسال کنید ممکن است افراد دیگر درخواست کنند که آنرا بخوانند.

یک اداره دولتی پیش از در اختیار گذاردن یک سند همیشه بررسی می کند که آیا سند حاوی هر گونه اطلاعات طبقه بندی شده است یا نه. به اینکار بررسی محرمانگی گفته می شود. اداره دولتی اجازه ندارد اسنادی که محرمانه هستند را در اختیار کسی بگذارد. اسنادی که به عنوان مثال حاوی اطلاعاتی در مورد تندرستی فرد هستند ممکن است با محرمانگی محافظت شوند.

ادارات دولتی مشخصات فردی شما را داده پردازی می کنند

هنگامی که شما با ادارات دولتی تماس می گیرید اغلب بایستی کارت شناسائی خود را ارائه کنید. اداره دولتی بایستی بداند که با شخص شما تماس دارد نه یک فرد دیگر. همچنین ممکن است لازم باشد سایر اطلاعات فردی خود را نیز در اختیار اداره مربوطه بگذارید.

نمونه هایی از مشخصات فردی عبارتند از:

 • اسم شما
 • شماره شناسائی فردی شما
 • آدرس ایمیل شما
 • شماره تلفن تان

شما حق داريد بدانيد یک اداره دولتی چه مشخصات فردی از شما را دارد. اگر می خواهید این بدانید با اداره دولتی مربوطه تماس بگیرید. اگر می خواهید یک اداره دولتی مشخصات فردی شما را تغییر دهد یا حذف کند نیز می توانید با آنها تماس بگیرید. گاهی اوقات اداره دولتی بایستی مشخصات شما را ذخیره کند. در اینصورت اداره دولتی مربوطه علت آنرا به شما توضیح می دهد.

برخی از مشخصات فردی حساس است. در اغلب موارد داده پردازی مشخصات فردی حساس ممنوع است، اما استثناهایی وجود دارد. گاهی اوقات، به عنوان مثال بخش خدمات درمانی مشخصات فردی حساس در مورد تندرستی شما را داده پردازی می کند. برخی از اطلاعات در مورد تندرستی شما بطور مثال در پرونده پزشکی تان وجود دارد. بخش خدمات درمانی موظف است یک پرونده پزشکی تنظیم کند. بخش خدمات درمانی مشخصات فردی شما را استفاده و ذخیره می کند تا بهترین خدمات درمانی ممکن را به شما ارائه کند.

نمونه هایی از مشخصات فردی حساس عبارتند از:

 • پیشینه قومی
 • عقاید سیاسی
 • دین و مذهب
 • تندرستی و درمان
 • گرایش جنسی یک فرد
 • کاهش توان کارکردی یک فرد

اگر فکر می کنید که یک اداره دولتی مشخصات فردی شما را نادرست پردازش می کند می توانید به اداره محفاظت از حریم خصوصی شکایت کنید. این یک اداره دولتی است که بررسی می کند آنها که مشخصات فردی را پردازش می کنند از قانون تبعیت می کنند یا نه.

به نظر شما چرا این مشخصات فردی حساس تلقی می شود؟

مشخصات فردی حفاظت شده

اگر قربانی جُرم، تعقیب یا اذیت و آزار های جدی باشید در برخی موارد می توانید مشخصات فردی خود را محافظت کنید. به عنوان مثال ممکن است به این معنی باشد که نام و آدرس شما در ثبت احوال محافظت می شود. اینکار باعث می شود افراد دیگر دشوار تر بتوانند پی ببرند که شما کجا زندگی می کنید. اطلاعات مندرج در ثبت احوال معمولاً علنی است.

سه نوع مشخصات فردی حفاظت شده وجود دارد: ثبت احوال حفاظت شده، علامت گذاری محرمانه و مشخصات فردی مجعول.

اداره مالیات و اداره پلیس تصمیم میگیرند که شما می توانید اطلاعات شخصی محافظت شده داشته باشید. ثبت احوال حفاظت شده و علامت گذاری محرمانه را از اداره مالیات درخواست می کنید. مشخصات فردی مجعول را از پلیس درخواست می کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد مشخصات فردی حفاظت شده، چگونگی درخواست و مفهوم مشخصات فردی حفاظت شده را در وبگاه اداره مالیات پیدا می کنید.

یکی از دلایل دریافت مشخصات فردی حفاظت شده ممکن است این باشد که شما توسط شریک جنسی/زندگی یا خانواده تان مورد خشونت قرار گرفته باشید.

شما وقتی با ادارات دولتی تماس می گیرید حق دارید با شما بخوبی برخورد شود

وقتی با دولت، یک اداره دولتی، بهداری ناحیه یا کمون تماس می گیرید، حق دارید با شما بخوبی و یکسان با بقیه برخورد شود. افرادی که در این ادارات و ارگانها کار می کنند باید با همه مردم رفتاری یکسان و عادلانه داشته باشند. به عنوان مثال نباید اجازه دهند نظرات شخصی بر تصمیماتی که می گیرند تأثیر بگذارد.

برخورد یکسان همیشه به این معنا نیست که برخورد باید دقیقا برای همه یکسان یا برای همه به یک شیوه باشد، بلکه باید برای همه شهروندان بدون در نظر گرفتن مثلا جنسیت، سن، قومیت، دین و مذهب یا گرایش جنسی یکسان خوب باشد.

افرادی که در دولت، ادارات دولتی، نواحی بهداری یا کمون ها کار مي کنند وقتي با شما يا شخص دیگری تماس می گیرند نبایستی تبعیض قائل شوند. هر مورد جداگانه بررسی می شود تا تشخیص داده شود تبعیض بوده یا نه. به عنوان مثال ممکن است کارمندی که ملاقات می کنید از کلمات تحقیرآمیز علیه شما استفاده می کند. همچنین ممکن است به شما اجازه داده نشود به اسنادی که حق دارید دسترسی پیدا کنید یا این که کارمند به مکالمات شما پاسخ ندهد. آنچه شما در معرض آن قرار می گیرید باید با یک یا چند اصل از هفت اصل تبعیض مندرج در قانون تبعیض مرتبط باشد تا به عنوان تبعیض تشخیص داده شود. برخی از نمونه های اصول تبعیض عبارتند از سن و سال، ناتوانی، جنسیت و قومیت.

ثبت احوال

ثبت احوال نامنویسی اساسی همه افرادی است که در سوئد زندگی می کنند. در ثبت احوال به عنوان مثال مشخصات فردی، آدرس محل سکونت و تأهل یا داشتن فرزند درج می شود. آدرس ثبت احوال شما از جمله برای اینکه به کدام کمون بایستی مالیات بدهید، کجا بایستی رأی بدهید و کمک هزینه ها و مزایای مختلف مهم است. هر کمون نیز سازمان تشکیلاتی خود را با توجه به تعداد افرادی که در کمون زندگی می کنند برنامه ریزی می کند.

وقتی ثبت احوال بشوید یک شماره شناسائی فردی دریافت می کنید که آنرا در تمام طول زندگی تان حفظ خواهید کرد. شماره شناسائی فردی شامل تاریخ تولد شما و به دنبال آن چهار رقم است. شماره شناسائی فردی خود را برای تماس با بطور مثال بیمارستان، ادارات دولتی و کمون ها نیاز دارید.

اداره مالیات اطلاعات مربوط به شما در ثبت احوال را با سایر ادارات و بانک ها به اشتراک می گذارد. یعنی اگر نقل مکان کرده یا مثلاً نام تان را تغییر داده اید، لازم نیست خودتان به آنها اطلاع دهید.

شما باید در سوئد ثبت احوال شده باشید تا برای مثال بتوانید کارت شناسایی درخواست کنید.

کارت شناسایی (Id-kort)

Id-kort مخفف کارت شناسائی است. شما از کارت شناسایی برای نشان دادن هویت خودتان استفاده می کنید، مثلا ً وقتی از داروخانه دارو تحویل می گیرید یا کارهای بانکی خود را انجام می دهید.

برای گرفتن کارت شناسایی، باید به سن ۱۳ سال تمـام رسـیده باشیـد و نام شما در اداره ثبت احوال ثبت شده باشد، و اگر زیر ۱۸ سال سن داریدباید سرپرست خـود را به همـراه داشتـه بـاشیـد. سـرپـرسـت کسـی اسـت کـه مسئولیت حقوقی کودکان زیر ۱۸ سال را به عهده دارد.

شما ميتوانيد هويت خود را از طريق ارائه مدرک شناسايي رسمي مانند پاسپورت احراز كنيد. شما بايد كارت اقامت خود را نیز همراه داشته باشيد. در صورت نداشتن پاسپورت بايد كارت اقامت خود را همراه بياوريد. شما همچنين ميتوانيد یک نفر را بهمراه داشته باشید تا هویت شما را تاييد كند.

برای درخواست کارت شناسایی باید به یکی از دفاتر خدماتی اداره مالیات مراجعه کنید. قبل از رفتن به دفتر خدماتی باید وقت ملاقات رزرو کنید.

کارت شناسایی اداره مالیات به مدت پنج سال اعتبار دارد. این کارت یک مدرک شناسائی معتبر در سوئد است. شما نمی توانید از کارت شناسایی اداره مالیات به جای گذرنامه برای سفر به خارج از سوئد استفاده کنید. کارت شناسایی فقط در سوئد معتبر است. اگر کارت شناسایی خود را از دست بدهید بایستی زنگ بزنید و آنرا مسدود کنید. سپس هیچ فرد دیگری نمی تواند از کارت شناسایی شما استفاده کند. اگر کارت شناسایی تان دزدیده شود باید به پلیس نیز گزارش کنید.

گواهی مشخصات فردی (Personbevis)

گواهی مشخصات فردی سندی است که نشان می دهد چ-ه اطلاعـاتی در مورد شما در اداره ی مالیات ثبت شده است، مثـلا نام، نشانـی و وضعیت تاهل. برای مثال شما برای گرف-تن گواهینامـه ی رانندگی احتیـاج به این سند داریـد. لازم به تذکر است که از این سند نمـی توان به عنـوان مدرک شناسایی استفاده کرد.

در صورت نیاز به گواهی مشخصات فردی (personbevis) می توانید آنرا در وبسایت اداره مالیات سفارش دهید. گواهی مشخصات فردی که فقط حاوی اطلاعاتی در مورد خودتان باشد را می توانید مستقیماً با چاپگر خود چاپ کنید یا در کامپیوتر خود ذخیره کنید. همچنین می توانید به یک دفتر خدماتی مراجعه کرده و گواهی مشخصات فردی را در آنجا سفارش دهید.

جامعه دیجیتال

جامعه سوئد بیش از پیش دیجیتالی می شود. این امر روی همه ما تاثیر می گذارد. به عنوان مثال شما می توانید از طریق وبسایت ها یا اپ های مختلف با ادارات دولتی تماس دیجیتالی داشته باشد. همچنین می توانید از اینترنت برای انجام امور بانکی، خواندن و تماشای اخبار نیز استفاده کنید و با خانواده و دوستان در ارتباط باشید.

واحد کمک‌های دیجیتالی Digitalhjälpen بروشوری با اطلاعات خطاب به افراد کم تجربه در امور دیجیتالی یا افرادی که در این زمینه تجربه ای ندارند ساخته است. این بروشور حاوی راهنمایی هایی در مورد چگونگی دریافت کمک برای استفاده از اینترنت و خدمات دیجیتال است.

E-legitimation (شناسه الکترونیکی)

شناسه الکترونیکی یک سند هویت الکترونیکی است. می توان آن را با یک کارت شناسائی عادی مقایسه کرد. شما می توانید از شناسه الکترونیکی برای شناسایی همراه با ایمنی به عنوان مثال در یک وبسایت یا اپ استفاده کنید. یک نمونه از شناسه الکترونیکی BankID (شناسه بانکی) است. همچنین چندین نوع دیگر از شناسه های الکترونیکی مانند Freja eID و AB Svenska Pass نیز وجود دارد.

BankID är ett enkelt sätt att identifiera sig för att till exempel ingå avtal och elektroniskt skriva under betalningar på internet. Att använda elektronisk underskrift via BankID är juridiskt bindande på samma sätt som en fysisk underskrift.

"شناسه بانکی را بانک صادر می کند. برای دریافت شناسه بانکی به یک
شماره شناسائی فردی سوئدی نیاز دارید."

ایمنی:

 • شناسه بانکی کارت شناسائی الکترونیکی شماست. اگر کسی از شما خواست که از شناسه بانکی خود استفاده کنید، بطور مثال اگر با شما تلفنی یا از طریق رسانه های اجتماعی تماس گرفته شد، اینکار را نکنید.
 • کُد ایمنی شناسه بانکی شما شخصی است. هرگز کُد ایمنی را در اختیار فرد دیگری قرار ندهید. این خطر وجود دارد که گول بخورید.

خدمات الکترونیکی

بسیاری از ادارات دولتی خدمات الکترونیکی دارند. گاهی به آن سلف سرویس می گویند. خدمات الکترونیکی سرویسی است که می توانید از آن برای انجام کار های مختلف از طریق کامپیوتر یا تلفن همراه خود استفاده کنید. یک مثال برای خدمات الکترونیکی این است که شما می توانید پول برنامه استقرار etableringsersättning خود را در وبسایت صندوق بیمه های اجتماعی Försäkringskassan درخواست کنید. در اغلب موارد برای استفاده از خدمات الکترونیکی به یک شناسه الکترونیکی نیاز دارید.

پست الکترونیکی

ایمیل یک سرویس اینترنتی است که گاهی اوقات جایگزین پُست عادی می شود. شما می توانید از ایمیل برای تماس با شرکت ها، ادارات و سازمان های دولتی استفاده کنید. برخی از خدمات عادی برای پُست الکترونیکی Gmail جی میل، Outlook آوتلوک و Yahoo یاهو هستند.

اگر یک آدرس ایمیل داشته باشد ممکن است تجربه کرده باشید که ایمیل های جعلی برای شما ارسال شده باشد. افرادی وجود دارند که ممکن است سعی کنند شما را فریب داده و اطلاعات یا پول های شما را سرقت کنند. آنها همچنین می توانند سعی کنند ویروس پخش کنند، یعنی یک کُد صدمه زننده را از طریق ایمیل یا دیگر کانال های دیجیتالی ارسال کنند. شاید گاهی اوقات یک ایمیل است که به نظر می رسد از بانک خود و یا برخی از ادارات دولتی دریافت میکنید. آنها ممکن است از شما بخواهند که مشخصات حساب خود را ارسال کنید یا روی یک لینک کلیک کنید. شما می توانید با آن اداره یا شرکتی که به نظر می رسد ایمیل را ارسال کرده اند تماس بگیرید، تا بررسی کنید که آیا آنها در واقع سعی کرده اند با شما تماس بگیرند یا نه. به پیام به طور مستقیم پاسخ ندهید، بلکه از وبسایت آن اداره یا شرکت بازدید کنید. هرگز رمز های عبور، کدها یا مشخصات کارت خود را به هر کسی که در یک ایمیل، پیام متنی یا تلفن درخواست می کند، ارائه ندهید.

چه چیزی ممکن است در جامعه دشوار باشد اگر به اینترنت، کامپیوتر یا تلفن همراه دسترسی نداشته باشید يا نتوانید از اینترنت استفاده کنید؟

انتقاد نسبت به منبع در اینترنت

تقریباً انتشار هر چیزی در اینترنت آسان است. از اینرو دانستن اینکه به چه اطلاعاتی می توانید اعتماد کنید و چه اطلاعاتی ممکن است نادرست باشد، می تواند دشوار باشد. انتقاد نسبت به منبع در اینترنت مهم است.

شما می توانید اینطوری فکر کنید: چه کسی متن را نوشته و چرا؟

برای بدست آوردن اطلاعات دقیق و روز آمد کردن اطلاعات در بارۀ یک اداره می توانید از وبسایت آن اداره بازدید کنید.