مردم و ادارات دولتی

آخرین به روز رسانی: 30/4-2024

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

آدریان اخیراً به سوئد نقل مکان کرد. او قبلاً با ادارات دولتی هم در سوئد و هم در سایر کشورها تماس داشته است. اما به نظر می رسد ادارات دولتی در سوئد به شیوه ای دیگر کار می کنند و نام های متفاوتی نسبت به اداره هایی دارند که او در گذشته با آنها تماس داشته است. برای دریافت مشاوره در مورد جستجوی کار با کدام اداره بایستی تماس بگیرید؟ اگر بخواهد گواهینامه رانندگی بگیرید با کدام اداره بایستی تماس بگیرید؟ دانستن اینکه ادارات مختلف چه کارهایی می کنند آسان نیست.

این متن در مورد ادارات دولتی سوئد است. شما در مورد وظایف ادارات مختلف و تصمیمات آنها که می توانند بر زندگی روزمره شما تأثیر بگذارند مطالبی خواهید خواند. آیا می دانید چگونه از تصمیم یک اداره شکایت کنید؟

همه حق دارند بتوانند از ادارات دولتی اطلاعات دریافت کنند. آزادی در جستجو و دسترسی به اطلاعات مبنای آزادی عقاید و آزادی بیان است. این حق هم شامل اطلاعات مربوط به جامعه، مانند اطلاع از قوانین جاری، و هم اطلاعات مربوط به خود شماست، مثلا ً اگر پرونده ای در یک اداره داشته باشید.

ادارات باید کاری کنند که افراد با شرایط مختلف از امکان دریافت و درک اطلاعات از سوی ادارات برخوردار شوند. به عنوان مثال هنگامی که شما با ادارات دولتی و کمون ها تماس می گیرید اگر زبان سوئدی بلد نباشید یا به زبان اشاره صحبت می کنید، ممکن است از حق داشتن مترجم برخوردار باشید.

شما باید از ادارات دولتی اسناد و مدارک را در قالب مناسب برای خود دریافت کنید یا بتوانید سفارش دهید، مانند خط بریل، متن به زبان ساده یا متنی که با وسایل کمکی قابل قرائت باشد. اطلاعات دیجیتالی ادارات نیز بایستی با شرایط افراد مختلف سازگار باشد. یعنی از جمله اینکه ادارات باید فیلم های ویدیوئی خود را زیر نویسی کنند و درک متن وبسایت های ادارات آسان باشد.

ادارات دولتی سوئد

در سوئد ادارات دولتی، نواحی بهداری و کمون ها وجود دارند. آنها وظایف و حوزه های مسئولیت متفاوتی دارند.

ادارات دولتی

چند صد اداره دولتی در سوئد وجود دارد. وظیفه آنها این است که قوانین مصوب پارلمان و احکام دولت را به اجرا در آورند.

نواحی بهداری

در سوئد ۲۱ ناحیه بهداری وجود دارد. در هر ناحیه بهداری سیاستمدارانی کار می کنند که توسط افراد ساکن آن ناحیه انتخاب می شوند. نواحی بهداری به عنوان مثال مسئولیت خدمات درمانی و وسایل نقلیه همگانی را بر عهده دارند. سوئد به ۲۱ استان تقسیم شده است. در هر استان یک اداره دولتی بنام استانداری وجود دارد.

کمون ها

در سوئد ۲۹۰ کمون وجود دارد. کمون مسئولیت خدمات اجتماعی منطقه مانند مدارس، کودکیاری و مراقبت و نگهداری از سالمندان را بر عهده دارد. ساکنان کمون در انتخابات کمون نمایندگان خود را انتخاب می کنند.

شما الان در کدام ناحیه و در کدام کمون بسر می برید؟

شما ممکن است در بسیاری از بخش های زندگی خود با ادارات دولتی در تماس قرار بگیرید. به عنوان مثال برای درخواست اجازه اقامت به اداره مهاجرت مراجعه می کنید. همچنین ادارات دولتی دیگری نیز وجود دارند که با تصمیمات خود روی زندگی روزمره شما تأثیر می گذارد، مانند اداره کاریابی، صندوق بیمه های اجتماعی سوئد و اداره مالیات.

شکایت نسبت به یک تصمیم اداری

اگر تصمیمی از یک اداره دریافت کرده اید که فکر می کنید اشتباه است، می توانید از آن تصمیم شکایت کنید. اداره ای که این تصمیم را گرفته است باید به شما را برای چگونگی شکایت اطلاع رسانی کند. شما این اطلاعات را همراه با تصمیم دریافت خواهید کرد. در آن نوشته شده چگونه شکایت کنید، حداکثر چه زمانی باید شکایت را ارسال کنید و اینکه بطور مثال چه اسنادی را بایستی ضمیمه کنید.

مثال: آنیتا برای شکایت نسبت به یک تصمیم کمک دریافت می کند

آنیتا ۷۳ سال دارد و از اداره خدمات اجتماعی کمون محل زندگی اش درخواست خدمات خانگی کرده است. یک کارمند مسئول کمک و مساعدت biståndshandläggare تحقیق می کند که آیا آنیتا نیاز به حمایت دارد یا نه. کارمند مسئول پس از تحقیقات تصمیم را در نامه ای برای آنیتا می فرستد. درخواست او در مورد گرفتن خدمات خانگی رد شده است. او آنرا اشتباه میداند. او چکار میخواهد بکند. در تصمیم امکان اعتراض وجود دارد، ولی او فکر میکند که درک آن مشکل است. او به کارمند مسئول که موظف است به آنیتا بگوید که او چگونه میتواند اعتراض کند تلفن میکند.

در برخی از کمون ها، دفتر شهروندان کمون در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی تجدید نظر در یک تصمیم می تواند به شما کمک کند.

آیا می دانید چگونه از تصمیم یک اداره شکایت کنید؟

ادارات مختلف چکار می کنند؟

ادارات بسیار زیادی در سوئد وجود دارد. در اینجا اطلاعات مربوط به برخی از اداره هایی که شما ممکن است نیاز داشته باشید با آنها تماس بگیرید، وجود دارد.

ادارۀ کل مهاجرت تقاضانامه های افرادی که می خواهند از سوئد بازدید کنند، در اینجا سکونت کنند یا پناه بگیرند یا می خواهند تبعۀ سوئد شوند، بررسی می کند.

اداره کاریابی یک اداره دولتی است که بایستی برای ایجاد یک بازار کار موثر و کارآ کمک کند. اداره کاریابی به کارجویان کمک می کند کار پیدا کنند و به کارفرمایان کمک می کند همکاران جدید پیدا کنند.

آنها همچنین مسئولیت دارند که برای برخی از تازه واردان برنامه فردی تنظیم شود تا به کار یا تحصیل وارد شوند. به این برنامه استقرار زندگی و کار گفته می شود.

صندوق بیمه اجتماعی Försäkringskassan مسئولیت بخش های بزرگی از بیمه های اجتماعی سوئد را بر عهده دارد. بیمه های اجتماعی در بخش های مختلف زندگی حمایت مالی فراهم می کنند.

کمک هزینه ها و مستمری های مختلف بسیاری وجود دارد، مانند پول والدین، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه فرزند، کمک هزینه استقرار زندگی و کار و حقوق بیماری زمانی که شما بیش از ۱۴ روز بیمار باشید.

صندوق بیمه اجتماعی درخواست شما را دریافت کرده و در مورد حق دریافت پول تصمیم می گیرد. آنها همچنین به شما کمک های مالی و کمک هزینه نیز پرداخت می کنند.

وظایف اداره مالیات از جمله شامل اخذ مالیات و کنترل این است که آیا شما مالیات صحیح را پرداخت می کنید یا نه. اداره مالیات سوئد مسئول ثبت احوال جمعیت است که ثبت میکند که چه کسانی در سوئد زندگی می کنند، در کجا زندگی میکنند و کدام روابط خانوادگی را دارا هستند. این اداره همچنین برای افرادی که در سوئد ثبت احوال شده باشند کارت شناسایی صادر می کند.

پلیس در مورد جرائم تحقیق و با آن مبارزه می کند. آنها همچنین برای افزایش امنیت و جلوگیری از ارتکاب جرائم نیز کار می کنند. اگر در معرض جُرم قرار گرفته اید به پلیس گزارش کنید.

اداره خدمات اجتماعی در همه کمون های سوئد وجود دارد. این اداره به ساکنان نیازمند کمون حمایت و کمک ارائه می کند. کار اداره خدمات اجتماعی تحت قوانین مختلفی مانند قانون خدمات اجتماعی انجام می شود. قانون خدمات اجتماعی حاوی قوانینی است که برای مثال چه کسی از حق دریافت کمک مالی و مراقبت های اجتماعی برخوردار است.

اگر برای امرار معاش خود یا خانواده تان مشکل دارید می توانید کمک مالی درخواست کنید. اطلاعات بیشتر در مورد اداره خدمات اجتماعی را در وبسایت کمون خود بخوانید.

وظیفۀ ادارۀ کل ترافیک آنست که راهها باز و قابل تردد باشند، قطارها به موقع بیایند و اطلاع رسانی در مورد ترافیک تازه و به روز باشد. این اداره همچنین مسئولیت آزمون رانندگی برای اخذ گواهینامۀ رانندگی را نیز بر عُهده دارد.

اداره کل ترافیک مجوز اخذ گواهینامه رانندگی صادر می کند. کار در زمینه ایمنی در ترافیک و تدوین مقررات راهنمائی و رانندگی نیز با اداره کل ترافیک است.

اداره کل مدارس برای تحصیل همه دانش آموزان آموزش در یک محیط امن و آسوده کار می کند. اداره کل مدارس سوئد به اجرای مصوبات پارلمان و دولت در مورد مدرسه کمک می کند. اداره کل مدارس به عنوان مثال برنامه های آموزشی و درسی و موضوعی را تدوین می کند که آنچه که دانش آموزان باید یاد بگیرند را توصیف می کند.

سازمان بازرسی مدارس چگونگی کارکرد مدارس در سوئد و رعایت قوانین توسط آنها را بررسی می کند. هدف آنست که همه دانش آموزان در یک محیط امن و آسوده بخوبی تحصیل کنند. همه افراد اگر فکر کنند که موردی در مدارس بد کار می کند می توانند به سازمان بازرسی مدارس گزارش دهند.

مرکز خدمات دولتی، مسئول دفاتر خدماتی است که چندین اداره مختلف در آن همکاری می کنند.

کارکنان دفتر خدماتی می توانند از جمله به شما در استفاده از خدمات الکترونیکی کمک کنند، فُرم ها و درخواست ها را تکمیل کرده و به شما در مورد پرونده های در دست اقدام‌تان اطلاع رسانی کنند و مدارك و گواهى هاى لازم را چاپ كنند. در بسیاری از دفاتر خدماتی می توانید اطلاعات مربوط به اداره کاریابی (Arbetsförmedlingen) را دریافت کنید و برای استفاده از خدمات اداره كاريابى کمک بگیرید. در برخى از دفاتر خدماتي مى توانيد كارت شناسايى درخواست و دريافت كنيد. كاركنان دفاتر خدماتى علاوه بر زبانهاى سوئدى و انگليسى مسلط به زبانهاى ديگر مى باشند كه ميتوانند به شما كمك كنند.

آیا شما سایر ادارات دولتی سوئد را می شناسید؟
با کدام ادارات دولتی در تماس بوده اید؟

چه کسی ادارات دولتی را کنترل می کند؟

ادارات دولتی و دادگاه ها و کارکنان آنها باید کار خود را بخوبی انجام دهند و از قوانین تبعیت کنند. از اینرو آنها توسط ادارات دولتی دیگر از جمله نماینده حقوقی دولت (JO) و کارگزار قضائی (JK) مورد بررسی قرار می گیرد.

JO و JK باید بر کار دادگاه ها و ادارات دولتی نظارت داشته باشند تا به دعاوی حقوقی/قضائی و پرونده ها و پرونده ها به درستی رسیدگی کنند. اگر بنظر شما با خودتان یا شخص دیگری توسط یک اداره دولتی یا دادگاه به اشتباه رفتار شده می توانید مراتب را به JO یا JK گزارش دهید. هر کسی می تواند شکایت کند. برای شکایت کردن مرز سنی خاصی وجود ندارد. لازم نیست تابعیت سوئدی داشته باشید یا در سوئد زندگی کنید تا بتوانید شکایت کنید.