حق و حقوق و وظایف شما در مسکن تان

آخرین به روز رسانی: 3/7-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در بارۀ حق و حقوق و وظایف شما هنگام اجاره کردن یا مالکیت یک مسکن است. شما هميشه بايد در مسکن خود امنيت و آسایش احساس کنيد. از اینرو در مورد مسکن شما هم حق و حقوق و هم وظایف وجود دارد. حق و حقوق و وظایف می توانند با توجه به اینکه مسکن را اجاره کرده اید یا مالک آن هستید متفاوت باشند.

شما از جمله در مورد قرارداد اجاره و اینکه اگر چیزی در آپارتمان خراب شود چه اتفاقی می افتد مطالبی خواهید خواند. شما همچنین در مورد بیمه خانه و کمک هزینه مسکن نیز مطالبی خواهید خواند.

همه حق دارند مسکن داشته باشند. اینکه شما حق دارید یک مسکن داشته باشید به این معنی است که اگر جائی برای زندگی کردن ندارید می توانید برای دریافت نوعی مسکن کمک درخواست کنید. کمون مسئولیت دارد برای ساکنان کمون مسکن وجود داشته باشد.

همچنین حق دارید نقل مکان کرده و محل زندگی خود در سوئد را انتخاب کنید.

يحق للجميع الحصول على مسكن

من حق الجميع في السويد أن يكون لديهم مسكن. ويُمنع معاملة الباحثين عن مسكن معاملة تمييزية بسبب:

 • الانتماء العرقي
 • الدين أو أي معتقد آخر
 • التأخر الوظيفي
 • الجنس
 • الهوية الجنسية أو التعبيرات الجنسية
 • الميول الجنسية
 • العمر

اگر احساس می کنید مورد تبعیض قرار گرفته اید، می توانید برای مشاوره و حمایت با یک آژانس ضد تبعیض تماس بگیرید. در بسیاری از کمون ها یک راهنمای مصرف کننده کمونی نیز وجود دارد تا به شما کمک و حمایت ارائه کند.

قرارداد اجاره

وقتی یک مسکن اجاره می کنید داشتن قرارداد اجاره حق شماست. در قرارداد آنچه که در اجاره بها گنجانده شده، مدت زمانی که می توانید در آن مسکن زندگی کنید و مدت فسخ قرارداد درج می شود. در قرارداد همچنین وظایف مستاجر نیز درج می شود. به عنوان مثال، تاریخ پرداخت اجاره بهاء و اینکه شما بایستی از مسکن نگهداری کنید. اگر شما یک آپارتمان بخرید یا اجاره کنید، اغلب مقررات آسایش وجود دارد که همه ساکنان بایستی رعایت کنند.

کمون سودالا Svedala فیلمی در مورد اجاره نامه ساخته است. اين فيلم به زبان هاى عربى، درى، انگلیسی، سومالیایی و سوئدى موجود است.

صاحبخانه ها یا مستاجران اجازه ندارند بابت قرارداد اجاره پول بگیرند یا قرارداد اجاره را بفروشند. در اغلب موارد اجاره نامه های خریداری شده و فروخته شده در ازای پول، قرارداد های سیاه گفته می شود. هر کسی که از شما بخواهد بابت اجاره نامه پولی بپردازد مرتکب جرم می شود و می تواند به خاطر آن به زندان محکوم شود.

اگر قرارداد اجاره را با پول بخرید، ریسک بزرگی می کنید. اگر صاحبخانه بفهمد که قرارداد را سیاه خریده اید ممکن است قرارداد اجاره خود را از دست بدهید.

شما بعنوان مستأجر همیشه حق دارید اگر می خواهید نقل مکان کنید قرارداد اجاره خود را فسخ کنید. پس از فسخ قرارداد ممکن است مجبور شوید اجاره آپارتمان را برای مدت معینی پرداخت کنید. به آن مدت فسخ گفته می شود. اگر در قرارداد مدت دیگری نوشته نشده باشد، مدت فسخ اغلب سه ماه است. مدت فسخ از ماه بعد از آن ماهی که شما قرارداد را فسخ کرده اید آغاز می شود.

صاحبخانه در برخی موارد حق دارد قرارداد مستأجر را فسخ کند. قرارداد می تواند در موارد زیر فسخ شود:

 • بیش از یک هفته در پرداخت اجاره بهاء تأخیر داشته باشد.
 • اجاره دادن یا واگذاری مسکن به دیگری بدون اجازه از صاحبخانه.
 • استفاده از مسکن برای منظور دیگری بغیر از سکونت، بطور مثال اعمال بزهکارانه یا اداره کردن تشکیلاتی شرکت بزرگ در مسکن.
 • مسئول ورود جانواران و حشرات موذی به ساختمان است یا شیوع جانواران و حشرات موذی در آپارتمان را گزارش نکند.
 • اجازه ندهد صاحبخانه بطور مثال برای تعمیرات وارد مسکن شود بدون آنکه برای اجازه ورود ندادن به صاحبخانه دلیل موجهی داشته باشد.
 • از مسکن مراقبت و نگهداری نکند.
 • موارد مندرج در قرارداد اجاره را رعایت نکند.

اگر آپارتمان دچار نقص و خرابی شود صاحبخانه باید آنرا تعمیر کند. اگر یخچال یا اجاق خوراکپزی خراب شود مستأجر لازم نیست هزینۀ تعمیر آنرا بپردازد. ولی اگر شما خودتان به آپارتمان صدمه زده باشید می توانید موظف به پرداخت هزینه شوید. معمولاً صاحبخانه بایستی قبل از نقل مکان شما به آپارتمان آنرا معاینه (کنترل) کند. علت این معاینه آنست که شما مجبور نشوید بابت صدماتی که میتأجر قبلی ایجاد کرده، هزینه ای پرداخت کنید.

اگر در یک آپارتمان دارای حق سکونت «bostadsrätt» زندگی می کنید، خودتان بایستی آنرا تعمیر و نگهداری کنید. اگر اجاق گاز، یخچال یا هر چیز دیگری خراب شود باید خودتان هزینه آن را بپردازید.

«عدم نگهداری از مسکن» به چه معناست؟

آیا می توانید از آنچه که باید در آپارتمان خود نگهداری کنید نمونه هایی ارائه دهید؟

مسکن سازگار برای افرادی که دارای کاهش کارکرد هستند

اگر شما یا کسی در خانواده شما معلولیت داشته باشد، می توانید از کمون انواع مختلف اقدامات سازگاری مسکن را درخواست کنید. سازگاری مسکن ممکن است به عنوان مثال به این معنی باشد که به شما کمک شود تا مسکن خود را با نیازهای تان سازگار کنید.

اگر به کمک بیشتری نیاز دارید می توانید درخواست کنید در یک مسکن سازگار شده زندگی کنید تا بتوانید در آن از کارکنان کمک و پشتیبانی دریافت کنید.

تعویض آپارتمان

اگر قرارداد دست اول برای یک آپارتمان دارید، در صورتی که دلیل قانع کننده ای داشته باشید می توانید آپارتمان خود را عوض کنید. دلایل قانع کننده می توانند این باشند که شما به یک آپارتمان بزرگتر، آپارتمانی با اجاره پایین تر یا آپارتمانی که به محل کار نزدیک تر باشد نیاز دارید. شما خودتان باید کسی را پیدا کنید که حاضر باشد آپارتمان خود را با شما عوض کند. هنگامی که شما کسی را پیدا کردید که می خواهد آپارتمان خود را با شما عوض کند، صاحبخانه های هر دوی شما باید تعویض را تایید کنند. اگر آپارتمان خود را بدون تأیید صاحبخانه عوض کنید ممکن است قرارداد دست اول خود را از دست بدهید.

انجمن مستأجران

انجمن مستأجران یک سازمان متشکل از اعضا برای مستاجران در سوئد است. یکی از مهم ترین کارهای آنها مذاکره در مورد اجاره بها برای اعضای انجمن است. هدف آنها این است که اجاره بها نباید بیش از سایر قیمت ها در جامعه افزایش یابد و از افزایش غیر معقول اجاره بها جلوگیری شود. انجمن مستأجران همچنین می تواند در اختلافات حمایت حقوقی و قضائی ارائه کند و به پرسش های شما در باره حق و حقوق و وظایف شما به عنوان مستاجر پاسخ دهد. به عنوان مثال اگر شما همسایه هایی داشته باشند که مزاحمت ایجاد می کنند یا اگر شما و صاحبخانه تان در مورد اجاره بها به توافق نرسید، انجمن مستأجران به شما مشاوره و حمایت ارائه می کند.

کمیته امور اجاره

کمیتـه امـور اجـاره نوعی دادگاه است که می تواند به رفـع اختــلاف میـان مستاجر و صاحب خانه، کمک کند. در سوئد هشت کمیته امور اجاره وجود دارد. این کمیته ها در شهرهای استکهلم، وستروس، لینشوپینگ، یونشوپینگ، مالمو، یوتبوری، سوندسوال و اومئو قرار دارند. کمیته امور اجاره در مـواردی که توافقی وجود ندارد، تصمیم گیری می کند، مثلا این که آیا مستاجری حق اجاره دادن آپارتمان به صورت دست دوم را دارد یا نه. چنانچه شما به کمک نیاز داشته باشید کمیتـه امــور اجــاره می تواند به پرسش های شما درمــورد قوانین و مقررات جاری نیز پاسخ دهد.

وظایف شما در صورتیکه مالک یک مسکن دارای حق سکونت «bostadsrätt» باشید

اگر مالک یک مسکن دارای حق سکونت «bostadsrätt» باشید عضو یک انجمن مسکن هم هستید. همه اعضا نسبت به انجمن مسکن دارای وظایفی هستند. به عنوان مثال شما باید هر ماه هزینه ای به انجمن بپردازید و نباید از تعمیر و نگهداری مسکن خود غفلت کنید. اگر به وظایف خود عمل نکنید ممکن است در بدترین شرایط حق استفاده از مسکن را از دست بدهید. در اینصورت بایستی آنرا بفروشید. البته این امر بسیار غیرمعمول است.

بیمه مسکن

داشتن بیمـه مسـکن مهــم است چــون که به شمــا یک امنیــت اولیــه را می دهـد. شرکت های مختلف زیـادی وجــود دارد که بیمــه مســکن می فروشند. هنگام خرید بیمه مسکن، این خود شما هستید که باید آن ها را با هم مقایسه کرده و شرکتی را که برای شما منـاسب تر است انتخـاب کنید. بیمـه مسـکن برای وسـایلـی که به سرقـت رفتـه یا احتمـالا در یک آبگرفتگی یا آتش سـوزی آسیب دیده اند، غـرامت پرداخـت می کند. بیمه مسکن تمـام وسایلی را که در خـانه دارید، تحت حـفاظت قرار می دهـد. این حفاظت، شامل تمام کسانی که نامشان در بیمه نامه آمده و در همان خانـه زنـدگی می کنند نیز می شود. اگر مسـکن به خـود شمـا تعلـق دارد، می توانیـد بیمه آن را با بیمـه خـانه های تعـاونـی یا خـانـه های ویـلایـی، تکمیل کنید.

کمک هزینه مسکن

اگر دارای درآمد پایینی هستید و در سوئد ثبت احوال شده اید، شاید حق دریافت کمک از صندوق بیمه را داشته باشید. به این کمک، کمک هزینه مسـکن (bostadsbidrag) گفتـه مـی شــود. اگــر دارای فـرزنــد هستیــد نیز می توانید کمک هزینه مسکن درخـواست کنیـد. موافقـت با پـرداخت کمک هزینه مسکن و میزان آن بستگی به تعداد افراد خانواده شما دارد. همچنین به این بستگی دارد که اجاره بهـای شما چقــدر است و چقــدر درآمد دارید. اگر بین ۱۸ تا ۲۴ سال سن دارید نیز از حــق دریافت کمک هزینه مسکن برخوردار هستید.

اگر درآمد یا وضعیت مسکن شما تغییر کند مهم است که به اداره خدمات اجتماعی اطلاع دهید، به طور مثال اگر یک کار جدید را شروع می کنید یا درآمد بالاتری دریافت می کنید. اگر فراموش کنید که به اداره خدمات اجتماعی اطلاع دهید این ریسک هست که کمک هزینه زیادی دریافت کنید. در این صورت ممکن است موظف شوید که پول را برگردانید.

زندگی نزدیک دیگران

در یک ساختمان چند واحدی در نزدیکی همسایگان تان زندگی می کنید. این بدان معنی است که شما باید حال دیگران را رعایت کرده و نسبت به شیوه زندگی دیگران صبر و تحمل داشته باشید. تمام مستاجران یک ساختمان استیجاری به طور مشترک مسئول فضاهایی هستند که همه از آن استفاده می کنند، مانند راه پله، اتاق لباسشویی و محیط اطراف خانه.

عصرها و شب ها بایستی میزان صدا را تنظیم کرد و حال همسایگان خود را بیشتر رعایت کنیم. بطور مثال می توان در نظر گرفت که صدای تلویزیون و استریوی خود را بلند نکنیم، عصر و شب دیر هنگام مته نکنیم، به دیوارها میخ نکوبیم و از ماشین آلات خانگی استفاده نکنیم.

بخاطر ایمنی آتشسوزی و تسهیل نظافت نبایستی در راهرو پلکان، راهروها یا در زیرزمین اشیائی بگذارید.

اغلب کباب کردن در بالکن ممنوع است. ممکن است کباب کردن در حیاط آزاد باشد، ولی بخاطر داشته باشید که دود اجاق ممکن است برای همسایه ها مزاحمت ایجاد کند.

سیگار کشیدن در همه اماکن مشترک مانند راهرو پلکلن، راهروها، زیرزمین و لباسشویخانه ممنوع است. ممکن است سیگار کشیدن در بالکن آزاد باشد. بخاطر داشته باشید که حال همسایگان خود را رعایت کرده و از پرتاب ته سیگار از بالکن خودداری کنید.

لباسشویخانه یک مکان مشترک است که همه ساکنان بایستی از آن استفاده کنند. از اینرو مهم است که پس از استفاده از لباسشویخانه آنرا نظافت کنید. در اکثر ساختمان های چند واحدی بایستی برای لباسشوئی وقت رزرو کرد. رزرو وقت از طریق یک سیستم رزرو انجام می شود.

مسئولیت اینکه حیوان خانگی شما مزاحم همسایه ها نشود یا محل های بازی، فضای سبز و سایر اماکن محله مسکونی را کثیف نکند، بر عُهدۀ شماست.

اگر بخواهید یک آنتن یا بشقابک ماهواره نصب کنید ممکن است لازم باشد از صاحبخانه یا انجمن مسکن اجازه بگیرید.

فیلمهایی درباره زندگی کردن در نزدیکی دیگران

کمون سودالا Svedala درباره زندگی در آپارتمان و خشنود بودن در آن فیلمهایی ساخته است. اين فيلمها به زبان هاى عربى، درى، انگلیسی، سومالیایی و سوئدى موجود است.

معنی «حال دیگران را رعایت کنید و نسبت به شیوه زندگی دیگران صبر و تحمل داشته باشید» چیست؟

آیا می دانید چه مقررات آسایشی در محل زندگی شما وجود دارد؟

وقتی یک مسکن را اجاره می کنید مهمترین حق و حقوق و وظایف شما کدامند؟