Om du är över 65 år

Senast uppdaterad: 12/5-2023

Om du är över 65 år och inte längre vill eller kan arbeta kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Pensionsmyndigheten. Det kallas att gå i pension.

Ekonomiskt stöd från Pensionsmyndigheten

Vilken slags ekonomiskt stöd du kan få från Pensionsmyndigheten beror på:

  • Hur länge du har bott i Sverige. Det kallas för bosättningstid.
  • Om du har fått uppehållstillstånd som flykting.
  • Om du har tjänat några pengar på att arbeta under den tiden du bott i Sverige.

Hur länge du har bott i Sverige och hur mycket pengar du har tjänat på att arbeta avgör om du kan få pension.

Om du inte kan få någon pension

Om din pension blir väldigt låg, eller om du inte kan få någon pension alls, kan du ha rätt till andra stöd från Pensionsmyndigheten:

  • bostadstillägg
  • äldreförsörjningsstöd

Så här ansöker du om ekonomiskt stöd från Pensionsmyndigheten

Du ansöker om pension på en särskild blankett. Du ansöker om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd på en annan blankett. Du bör lämna in båda ansökningarna till Pensionsmyndigheten samtidigt.

Det är enklast att ansöka om pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndighetens webbplats.

Pensionsmyndigheten utreder din ansökan och bestämmer om du kan få något ekonomiskt stöd. Efter att du har fått beslut om din pension kommer Pensionsmyndigheten att besluta om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Stöden baseras bland annat på din inkomst och din boendekostnad.

Du måste ansöka om äldreförsörjningsstöd varje år

Du kan få äldreförsörjningsstöd högst tolv månader i taget. Det betyder att du måste ansöka om äldreförsörjningsstöd varje år. Pension och bostadstillägg behöver du bara ansöka om en gång.

Pension från ett annat land

Pensionsmyndigheten hjälper dig att ansöka om pension från andra länder inom Europeiska Unionen (EU) samt vissa andra länder som Sverige har avtal med, om du kan ha rätt till det. Säg till Pensionsmyndigheten vilka länder du har bott och arbetat i.