Ekonomi, pengar och räkningar

Senast uppdaterad: 12/5-2023

Ordet ekonomi kommer från det grekiska ordet oikonómos och betyder hushållning. Med det menas planering av resurser för att hålla dem inom önskade gränser. Resurser i det här fallet kan vara pengar, varor eller andra tillgångar.

Vardagsekonomin handlar om balans mellan inkomster och utgifter. Inkomster är till exempel lön och bidrag. Utgifter är till exempel räkningar och pengar för att handla livsmedel, kläder och skor.

Ibland kan det hända oväntade saker och då kan det vara bra att ha sparade pengar, en så kallad buffert, som du snabbt kommer åt vid behov. Det kan annars bli svårt att klara av de oväntade utgifterna.

Ett sätt att planera vardagsekonomin är att göra en enkel budget. I en budget samlar du information över alla planerade inkomster och utgifter på samma plats. På så sätt får du en översikt över din ekonomi.

Det finns många saker som kan skapa dålig vardagsekonomi. Till exempel att ha för höga kostnader för mat, bil och kläder. Även dyra abonnemang, prenumerationer, lån och försäkringar kan göra att det blir svårt att få vardagsekonomin att fungera.