Familjeåterförening

Senast uppdaterad: 6/12-2022

Här kan du läsa om hur din familj kan ansöka om att få återförenas med dig i Sverige.

Vad är familjeåterförening?

Familjeåterförening betyder att en splittrad familj kan ansöka om att få leva tillsammans i Sverige hos den familjemedlem som har fått uppehållstillstånd.

Vem har rätt till familjeåterförening?

Din närmaste familj har rätt att flytta till dig (maka, make, sambo, partner och barn under 18 år).

Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du:

  • har fått permanent uppehållstillstånd,
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid,
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder, det vill säga hinder mot att genomföra ett beslut om avvisning eller utvisning, och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid,
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid.

Du och din maka, make, sambo eller partner måste båda vara över 18 år. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste ni oftast ha varit gifta eller ha bott tillsammans tidigare. Om du har ett permanent uppehållstillstånd kan ni flytta ihop eller gifta er i Sverige.

Vilka regler gäller?

För att få ta hit din familj kan du behöva visa att du klarar att försörja er (försörjningskrav). Du behöver också ha en bostad som passar för hela familjen.

Om din familj ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från det att du har fått ditt uppehållstillstånd gäller inte försörjningskravet dig.

Försörjningskravet gäller inte för dig som kommit hit som kvotflykting, om din familj ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från det du kom till Sverige.

Hur gör du för att ansöka om familjeåterförening?

Din familj lämnar in ansökan från det land de bor i. De kan ansöka på svenska ambassaden eller på Migrationsverkets webbplats.

När din familj ansöker om familjeåterförening måste de visa vilka de är.