Samhälle

Senast uppdaterad: 12/5-2023

Sverige är en demokrati. Det betyder att all offentlig makt utgår från folket. Folket styr genom att välja partier eller personer som har rätt att ta viktiga beslut. De valda personerna kallas politiker. De tar beslut i riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Några viktiga grunder i det svenska samhället

 • Tryck- och yttrandefrihet – Alla ska kunna föra fram sina tankar, åsikter och känslor i tal och skrift.
 • Föreningsfrihet – Alla har rätt att gå med i eller starta en förening.
 • Religionsfrihet eller trosfrihet – Alla har rätt att fritt bestämma om man vill praktisera en religion. Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna.
 • Rättssäkerhet – Alla människor ska vara lika inför lagen. En person ska ses som oskyldig till dess att han eller hon har dömts av en domstol.

Sverige styrs genom stat, regioner och kommuner

Nationell nivå (Riksdag och regering)

 • Riksdagen har makt att stifta lagar.
 • Riksdagen representerar folket på nationell nivå.
 • Regeringen styr Sverige genom att den ser till att Riksdagens beslut blir verklighet och kommer med idéer till nya lagar och lagändringar.
 • Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och cirka 350 statliga myndigheter.

Regional nivå (Region och län)

 • Sverige är indelat i 21 län. I varje län finns en statlig regional myndighet som heter länsstyrelsen.
 • Det finns även 21 regioner. Regionerna leds av politiker som valts av folket. Regionerna arbetar mest med sjukvård, hälsovård, tandvård och kollektivtrafik.
 • Länen och regionerna omfattar samma geografiska områden och man brukar därför se dessa som den regionala nivån. Det högsta beslutande organet är Regionfullmäktige. Kommunallagen styr regionernas arbete.

Lokal nivå (Kommuner)

 • Sverige har 290 kommuner.
 • Kommunerna ansvarar för den mesta samhällsservice som finns där vi bor som förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.
 • Kommunerna styrs av politiker som valts av folket. Det högsta beslutande organet är kommunfullmäktige.
 • Kommunallagen styr kommunernas arbete.

Europeisk nivå (EU)

 • Sverige ska följa EU:s regler och är med och skapar nya regler.
 • Regeringen företräder Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd (ofta kallat ministerrådet eller rådet).

Film om Sverige