Starta ditt nya liv i Sverige

Senast uppdaterad: 4/7-2024

Här får du information om vad du behöver göra och vilka myndigheter du behöver kontakta när du har fått uppehållstillstånd.

Skatteverket

När du har flyttat till Sverige ska du vara folkbokförd här. För att bli folkbokförd måste du anmäla att du har flyttat till Sverige. Det gör du genom att besöka Skatteverkets servicekontor.

När du besöker Skatteverket för att anmäla flytt till Sverige ska du också lämna uppgifter för att folkbokföra dig. Alla i din familj som flyttar till Sverige ska vara med när ni anmäler flytt för att folkbokföra er, även barn. När Skatteverket har folkbokfört dig och din familj får ni ett brev till den adress ni anmält flytt till med era personnummer.

Innan du besöker servicekontoret kan du fylla i "Flytta till Sverige" på Skatteverkets webbplats. Där ser du också vilka uppgifter och dokument som krävs och det kan gå lite fortare när du väl är på Skatteverkets servicekontor. Alla har tillgång till och kan använda den här e-tjänsten. När du har fyllt i anmälan är det meningen att du ska skriva ut den och ta med till servicekontoret. Om du inte har tillgång till dator finns det datorer som du kan låna på servicekontoret.

Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Där registreras uppgifter om vilka som bor i Sverige och var de bor.

När du besöker Skatteverkets servicekontor för att anmäla flytt och folkbokföra dig är det jätteviktigt att du kan lämna svar på de frågor som Skatteverket behöver svar på. Om det fattas dokument eller svar på vissa frågor kan det ta mycket längre tid att bli folkbokförd och få personnummer.

Om du lämnat rätt uppgifter till Skatteverket kan det ta cirka fyra veckor att bli folkbokförd. De ansökningar som innehåller alla uppgifter har förtur. Om det saknas uppgifter kan du få vänta mycket längre tid, kanske flera månader. Då är det också viktigt att du lämnat rätt kontaktuppgifter till Skatteverket. Du kan få vänta ännu längre om de inte kan få tag på dig för att fråga om det som du inte svarat på eller lämnat in. Därför är det viktigt att du meddelar till Skatteverket om du flyttar innan du fått svar på din flyttanmälan. Så att dina papper kommer till rätt adress.

Till Skatteverkets servicekontor behöver du ha med dig:

 • Pass, om du har ett pass.
 • Svenskt uppehållstillstånd
 • Dokument som styrker ditt civilstånd
 • Födelsebevis för dina barn om du har barn
 • Din adress

När du får svar från Skatteverket att du blivit folkbokförd får du också ett personnummer. Personnumret är nödvändigt för att:

 • Kunna ta emot olika ersättningar från Försäkringskassan.
 • Öppna bankkonto.
 • Ansöka om id-handling.
 • Ansöka om e-legitimation.
 • Delta i aktiviteterna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Id-kort är en förkortning av identitetskort. Du använder id-kortet för att legitimera dig, det vill säga visa vem du är, när du till exempel hämtar medicin på apoteket eller gör bankärenden.

För att ansöka om id-kort måste du vara folkbokförd i Sverige, ha fyllt 13 år och kunna styrka din identitet. Om du är under 18 år måste du ha dina vårdnadshavares medgivande för att få id-kort. En vårdnadshavare är den person som har det juridiska ansvaret för ett barn som är under 18 år.

Du kan styrka din identitet genom att visa en godkänd id-handling, till exempel ditt pass. Du ska också ta med dig ditt uppehållstillståndskort. Om du inte har något pass tar du bara med dig ditt uppehållstillståndskort. Du kan också ta med dig en person som kan intyga vem du är.

Du måste besöka ett av Skatteverkets servicekontor för att ansöka om id-kort. Innan du kommer till servicekontoret måste du boka tid för besöket.

Skatteverkets id-kort är giltigt i fem år. Det är en godkänd id-handling i Sverige. Du kan inte använda Skatteverkets id-kort istället för pass för resor utanför Sverige. Id-kortet gäller bara i Sverige. Om du förlorar ditt id-kort ska du ringa och spärra det. Då kan ingen annan använda ditt id-kort. Om id-kortet är stulet ska du också anmäla det till polisen.

Bank

Du som har fått uppehållstillstånd ska folkbokföra dig så snart som möjligt. Du får då också ett svenskt personnummer. När detta är klart kan du ansöka om svensk id-handling. När du har fått din svenska id-handling kan du ansöka om bankkonto.

E-legitimation är en elektronisk identitetshandling. Den kan jämföras med en vanlig id-handling. Du kan använda e-legitimation för att legitimera dig på ett säkert sätt på till exempel en webbplats eller i en app. Ett exempel på e-legitimation är BankID. Det finns även flera andra typer av e-legitimation, till exempel Freja eID och AB Svenska Pass.

BankID är ett enkelt sätt att identifiera sig för att till exempel ingå avtal och elektroniskt skriva under betalningar på internet. Att använda elektronisk underskrift via BankID är juridiskt bindande på samma sätt som en fysisk underskrift.

Det är banken som utfärdar BankID. För att skaffa ett BankID behöver du ha ett svenskt personnummer.

Säkerhet:

 • BankID är din personliga e-legitimation. Använd inte BankID om någon annan ber dig att göra det, till exempel om du blir kontaktad via telefon eller sociala medier.
 • Säkerhetskoden till ditt BankID är personlig. Lämna aldrig ut säkerhetskoden till någon annan. Det finns en risk att du blir lurad.

Mobil

Du behöver ha ett SIM-kort i din mobiltelefon för att kunna ringa och ta emot samtal, sms:a och använda internet. Du får ett SIM-kort om du köper ett kontantkort eller tecknar ett abonnemang till din telefon.

Ett kontantkort betalar du för när du köper det och sedan kan du ringa, sms:a och använda internet för så mycket som kortet kostar.

Om du skaffar ett abonnemang skriver du ett avtal med din mobiloperatör. I avtalet står det hur mycket internet och hur många samtal och sms som ingår i priset. Sedan får du en räkning varje månad.

När du köper ett kontantkort måste du registrera det i ditt namn för att kunna använda kortet. När du registrerar kontantkortet behöver du styrka din identitet med hjälp av ID-kort, pass eller mobilt bank-ID.

Arbetsförmedlingen

Det är viktigt att du kontaktar Arbetsförmedlingen så snart som möjligt efter det att du fått beslut om uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen avgör om du kan delta i etableringsprogrammet.

När du besöker Arbetsförmedlingen måste du ha med dig beslutet om uppehållstillstånd som du har fått från Migrationsverket. Det första som händer är att ni gör en kartläggning så att du ska kunna få en handlingsplan som är anpassad till dig. Kartläggningen kan påbörjas innan du har blivit folkbokförd och har fått ditt personnummer men du måste ha dokument på att du fått uppehållstillstånd och du måste kunna legitimera dig. Under kartläggningen får du ersättning från Försäkringskassan.

Du måste vara folkbokförd och ha fått ditt personnummer för att kunna bli inskriven i etableringsprogrammet. Det är därför viktigt att du svarar på frågorna som Skatteverket har när du anmäler flytt till Sverige så att du kan bli folkbokförd så snabbt som möjligt.

Du måste vara inskriven i etableringsprogrammet för att kunna komma igång med aktiviteter på vägen mot jobb eller utbildning. Du har då möjlighet att ansöka om etableringsersättning hos Försäkringskassan.

Om du är ny i Sverige och deltar i etableringsprogrammet kan intensivåret vara en möjlighet för dig. Under ett år kan du i högt tempo studera eller praktisera på en arbetsplats på heltid och på fritiden. Målet är att du snabbt ska få ett jobb.

Försäkringskassan

När du har blivit inskriven i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen ansöker du om ersättning från Försäkringskassan. Du ansöker för en månad i taget i efterskott.

Försäkringskassan har gjort en film där de förklarar vad etableringsersättning är och hur du gör för att ansöka om ersättningen. Filmen finns bara på svenska.

Anmäl dig till kurs i samhällsorientering

Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Körkort i Sverige

För att få köra bil i Sverige måste du ha fyllt 18 år och ha ett körkort som är godkänt i Sverige.