Att vara förälder

Senast uppdaterad: 19/12-2022

Föräldrar är viktiga för barns utveckling och hälsa. Förmågan att vara bra föräldrar påverkas av många olika faktorer i samhället. Här kan du som är ny förälder i Sverige hitta information om föräldraskap och vart du kan vända dig i olika situationer som rör ditt barn.

En man håller en ung pojke famnen, båda skrattar mot varandra.

Foto: Colourbox