Om du har en utländsk utbildning

Senast uppdaterad: 21/2-2024

Här kan du läsa om vad du ska göra om du har en utländsk utbildning. Du kan översätta dina betyg från utbildningen eller göra en bedömning av din utländska utbildning.

En man sitter vid en dator.

Foto: Misak Nalbandian

Översättning av utländska betyg

Om du har en utländsk utbildning måste du översätta dina dokument från utbildningen om de är på annat språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken.

Översättningen ska göras av en auktoriserad översättare till svenska eller till något av språken ovan.

Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig att få dokumenten översatta till svenska. Det kostar ingenting för dig som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Bedömning av utländsk utbildning

Om du har avslutat en utbildning i ett annat land än Sverige, och är EU/EES-medborgare eller har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige, kan du ansöka om en bedömning av din utbildning. Det innebär att Universitets- och högskolerådet (UHR) skriver ett utlåtande som visar vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

UHR har gjort en film om hur de bedömer utländsk utbildning. Filmen finns bara på svenska, med svensk textning.

Om du har en avslutad utländsk utbildning på gymnasial nivå, eftergymnasial yrkesnivå eller akademisk nivå kan du få den bedömd av UHR.

UHR har en bedömningstjänst där du får veta vad din utbildning motsvarar i Sverige. Du kan även ansöka om ett utlåtande där UHR gör en bedömning av dina utbildningsdokument. Bedömningen är gratis.

Skicka in ansökan

Det är viktigt att du så snart som möjligt skickar in din ansökan om att få din utbildning bedömd till UHR.

Det är också viktigt att du skickar med alla dokument som krävs när du skickar in din ansökan. Om du har rätt att arbeta i Sverige så har du också möjlighet att få en bedömning av din avslutade utländska utbildning. Det betyder att du som är medborgare i ett EU/EES-land eller har uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller giltigt LMA-kort kan ansöka om en bedömning.

Saknar du dokument från din utbildning?

Om du har avslutat din eftergymnasiala utbildning med ett diplom eller en examen, men saknar delar av eller alla dokument som visar det, så kan UHR ibland ändå göra en bedömning av din utbildning. För att UHR ska kunna göra en bedömning ska din utbildning vara avslutad. Du måste också förklara varför du inte kan få tag i dina utbildningsdokument. Det kan till exempel vara för att du är flykting eller att du avslutade din utbildning i ett land där det var krig. Bedömningen kan du använda som underlag när du söker arbete, vidare utbildning eller inför en validering av din kompetens.

Utlåtande

Efter en bedömning av din utbildning får du ett utlåtande som visar vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Ett utlåtande är inte en svensk examen. Utlåtandet är ett komplement till din utländska examen och ersätter inte den. Utlåtandet är ett stöd för dig som söker arbete i Sverige. Genom att visa ditt utlåtande kan arbetsgivare förstå vilken utbildning du har.

Utlåtandet kan även vara ett stöd om du planerar att fortsätta studera i Sverige. Det är inget krav att ha en bedömning av UHR för att ansöka till en högre utbildning. Du kan även få din utbildning bedömd av universitetet eller högskolan du ansöker till i samband med din ansökan.