Vård och hälsa

Senast uppdaterad: 8/12-2022

Alla som bor i Sverige ska få den vård de behöver. På de här sidorna hittar du mer information om sjukvård och tandvård i Sverige. Du kan också läsa mer om vad du själv kan göra för att må bra.

1177 Vårdguiden

I Sverige ansvarar regionerna för hälso- och sjukvården. Varje region har en egen webbplats med information om den vård de erbjuder vid sjukhus och vårdcentraler. Det finns också en gemensam webbplats för alla regioner som heter 1177 Vårdguiden.

På webbplatsen 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om vilken typ av vårdmottagning som passar bäst för dina besvär eller behov. Där hittar du också kontaktuppgifter och öppettider till olika vårdmottagningar och tandmottagningar över hela landet.

Kostnader för vård

Barn och ungdomar under 20 år får gratis sjukvård och tandvård i de flesta regioner. Om du är över 20 år behöver du oftast betala en avgift när du söker vård. Hur mycket du får betala är olika mellan olika regioner.

Om du ofta behöver vård finns ett högkostnadsskydd. Det är ett skydd för dig så att det inte blir för höga kostnader för vård och medicin.

Funktionsnedsättning

En person med en funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp.

Utsatt för våld

Det är förbjudet att använda våld, hota och skada andra. Våld kan vara olika saker. Det kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt. Om du har blivit utsatt för våld har du har rätt till skydd och stöd.