Välfärdsstaten

Senast uppdaterad: 12/12-2022

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om välfärdsstaten Sverige. Du kommer få läsa om vad en välfärdsstat är och om hur svenska politiker har infört reformer för att minska ekonomiska skillnader och skapa ett tryggt och jämlikt samhälle.

Du kommer också få läsa om att i Sverige tar staten stort ansvar för att behålla välfärden och du kommer få exempel på hur Sverige har valt att organisera flera viktiga samhällsfunktioner.

Vad är ett välfärdssamhälle och en välfärdsstat?

Länder där det finns skolor, förskolor, sjukhus, äldreboenden, bra kommunikationer med mera brukar kallas för välfärdssamhällen. Många länder har hög välfärd men olika länder väljer olika sätt för att skapa välfärd och att organisera samhället.

Det kommer tillfällen i livet när vi behöver hjälp av samhället. Vi kan alla bli sjuka eller råka ut för olyckor. Du kanske måste opereras eller du kanske ska föda barn. Om du får en svår sjukdom kommer vården att kosta mycket pengar. Om du blir arbetslös räcker kanske inte dina pengar till att betala mat och hyra. I Sverige har vi byggt upp ett samhälle som gör att du får hjälp om du behöver det.

I Sverige har staten ett stort ansvar för dig som bor i landet. Du ska kunna ha en grundläggande inkomst och kunna leva bra även om du är arbetslös, sjuk eller inte tjänar så mycket pengar. Länder som har valt att betala välfärden med skattepengar kallas välfärdsstater.

Vad menas med ett välfärdssamhälle?

Kan du ge några exempel på hjälp som du kan få från samhället?

I ett välfärdssamhälle måste alla människor hjälpas åt. Det kan vi göra på olika sätt. Ett sätt är att vi tillsammans betalar för saker som alla behöver. Det gör vi genom att betala skatt. Alla som bor i landet ska betala skatt till staten. Även företag betalar skatter och avgifter till staten. Jämfört med många andra länder har vi höga skatter i Sverige eftersom vi har valt att låta staten betala för skolor, sjukvård och mycket annat.

Vet du hur mycket skatt man betalar i Sverige?

  • I skolan får du utbildning av lärare utan att betala pengar. Lärarnas löner betalas genom skatt.
  • När du blir sjuk får du vård på en vårdcentral eller ett sjukhus. Vården betalas genom skatt.
  • Om en väg går sönder och behöver repareras betalas reparationen av vägen genom skatt.

Det finns mycket annat som betalas genom skatt, som till exempel:

  • Äldreomsorg
  • Barnomsorg
  • Socialtjänst
  • Rättsväsende
  • Flyktingmottagande
  • Kultur

Andra länder har valt att organisera välfärden på ett annat sätt. I många av de länderna betalar du inte lika mycket skatt till staten. Där får du behålla mer av de pengar du tjänar. Men i de länderna är till exempel inte sjukvård och skolor alltid gratis. Du kan behöva spara pengar i många år för att kunna låta dina barn gå i skola och det kan kosta mycket pengar att få vård om du blir sjuk. Det kan innebära att inte alla sjuka människor får den vård de behöver.

Det är bra för Sverige och för den svenska välfärden om så många som möjligt är friska och mår bra. Då kan fler arbeta och betala skatt och bidra till välfärden.

Vad kostar ett besök hos läkare i Sverige?

Vad kostar en operation?

Vad kostar det i det land eller de länder där du bott tidigare?

Ett viktigt mål för Sverige är att alla i landet ska kunna läsa, skriva och räkna. Därför är skolan gratis för alla barn i Sverige, och alla barn har lika stor rätt att gå i skola. Det är till och med så att alla barn måste gå i skola i tio år i Sverige. Skolan är obligatorisk för alla mellan 6 och 16 år. Att studera på högskola och universitet är också gratis.

Utbildning är bra för ett lands utveckling. Kan du ge några exempel på varför det är bra?

I en välfärdsstat tar staten ansvar för dig när du blir gammal. Staten sparar en del av all skatt som betalas in för att det ska finnas pengar när du slutar arbeta. Då betalar staten ut pengar till dig varje månad. De pengarna kallas pension.

Det var några exempel på hur välfärdsstaten Sverige fungerar. För att det här ska vara möjligt krävs att alla som kan göra det, arbetar och betalar skatt. Att vi betalar skatt hjälper också staten att skydda och förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. Skatten används till exempel för att se till att vi har ett rättsväsende, sjukvård och gratis utbildning.

Att betala skatt gör det möjligt för staten att betala för exempelvis sjukvård och utbildning. Kan du ge exempel på något annat som staten betalar för?