چه عواملی بر امکان دریافت اجازۀ اقامت تأثیر می گذارند؟

آخرین به روز رسانی: 29/11-2022

اگر پناهنده هستید یا نیازمند پناه جایگزینی هستید می توانید اجازه اقامت دریافت کنید.

هر تقاضای پناهندگی بطور جداگانه بررسی می شود. یعنی اداره مهاجرت دلایل شخص شما را برای تقاضای پناهندگی در سوئد، آنچه که برای شما اتفاق افتاده و آنچه که می ترسید برایتان اتفاق بیفتد را بررسی می کند.

شما بایستی برای ادارۀ مهاجرت تعریف کنید که چه کسی هستید، چرا گریخته اید و فکر می کنید اگر به وطن خود بازگردید چه اتفاقی برای شما می افتد. هرچه بیشتر می توانید در مورد خود تعریف کنید، حتی اگر احساس می کنید مشکل است.

مهم است که حقیقت را بگویید و چیزی را ناگفته نگذارید. اگر متوجه شوید که یادتان رفته مطلبی را برای اداره مهاجرت تعریف کنید مهم است که هرچه زودتر آنرا تعریف کنید.

در کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل نوشته شده که چه کسی پناهنده محسوب می شود. یک پناهنده اغلب اجازه اقامت سه ساله دریافت می کند.

اگر اداره مهاجرت تشخیص دهد که دلیل شما برای ترس از تعقیب و آزار و اذیت شدن واقعی است شما را پناهنده رسمی محسوب می کند. تعقیب و آزار و اذیت می تواند به دلایل زیر باشد:

  • نژاد
  • ملیت
  • عقاید دینی یا سیاسی
  • جنسیت
  • گرایشات جنسی
  • تعلق داشتن به یک گروه اجتماعی خاص


اگر تشخیص داده شود که شما به یکی از زیر مجموعه های پناهندگی قرار دارید هم همین امر صِدق می کند. بعبارت دیگر اگر برای شما خطر تعقیب و آزار و اذیت شدن بخاطر تعلق شما به یک نژاد یا ملیت بخصوص، عقاید دینی یا سیاسی، جنسیت یا تمایلات جنسی وجود داشته باشد.

اتحادیه اروپا برای شرایط لازم جهت آنکه یک نفر نیازمند پناه جایگزینی باشد، مقررات مشترکی دارد. فردی نیاز به پناه جایگزینی داشته باشد اغلب اجازۀ اقامت 13 ماهه می گیرد.

شما در صورتی پناهنده محسوب می شوید که ادارۀ مهاجرت تشخیص دهد که این خطر وجود دارد که شما:

  • به مجازات مرگ محکوم شوید.
  • مورد مجازات جسمی، شکنجه، سایر اعمال غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرید یا مجازات شوید.
  • بخاطر درگیری مسلحانه صدمه بخورید، علیرغم اینکه سرباز نباشید.

ممکن است پناهجو علیرغم اینکه پناهنده رسمی یا نیازمند به پناه جایگزینی تشخیص داده نشده با اینهمه اجازه اقامت دریافت کند.

بطور مثال می تواند موردی باشد که شما دچار یک بیماری واقعاً جدی باشید، چنانچه در معرض تجارت انسان قرار گرفته باشید یا قرار باشد در یک تحقیقات بزهکاری شرکت کنید.