حق و حقوق اقلیت های ملی و مردم بومی

آخرین به روز رسانی: 14/12-2022

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن به اقلیت های ملی و مردم بومی می پردازد. مردم بومی سوئد سامی نام دارند. آنها هزاران سال است که در اینجا زندگی می کنند، مدت ها قبل از اینکه سوئد به کشوری مستقل تبدیل شود. سامی ها در گذشته از طریق شکار، ماهیگیری و پرورش گوزن قطبی امرار معاش می کردند. بعضی از سامی ها هنوز هم از این طریق امرار معاش می کنند. سامی ها زبان، فرهنگ و تاریخ خاص خود را دارند. سامی ها پرچم و سرود ملی خاص خود را نیز دارند. شايد در کشوری که شما از آنجا آمده اید نیز مردم بومی وجود داشته باشند؟ شايد خود شما به مردم بومی تعلق داشته باشید؟

شما در مورد اقلیت های ملی مطالبی خواهید خواند. همچنین در مورد اقدامات برای جلوگیری از تبعیض علیه اقلیت های ملی و مردم بومی نیز مطالبی خواهید خواند.

اقلیت های ملی چه کسانی هستند؟

چندین گروه قومی مدت هاست که در سوئد زندگی می کنند. پنج اقلیت ملی تاریخی به رسمیت شناخته شده در سوئد وجود دارد: یهودیان، رومنی ها، سامی ها، فنلاندی های سوئدی و اهالی تورنه دال. یک اقلیت ملی تاریخی دارای زبان، فرهنگ و تاریخ مشترک است. هر فرد خودش می تواند تعیین کند که به یک اقلیت تعلق دارد.

پنج زبان اقلیت ملی در سوئد وجود دارد: جیدیش، رومنی شیب، سامی، فنلاندی و مئانکلی. همه مردم در یک اقلیت ملی بلد نیستند به زبان اقلیت صحبت کنند.

در سوئد برای دوره هایی با اقلیت های ملی بد رفتاری شده است. به عنوان مثال برخی گروه ها مجبور به نقل مکان شده، اجازه صحبت به زبان خود را نداشته یا مجبور شده اند از فرزندان خود جدا شوند.

چه تفاوتی بین پنج اقلیت ملی به رسمیت شناخته شده و دیگر گروه های اقلیت در سوئد با زبان، فرهنگ و تاریخ مشترک کشور وجود دارد؟

امروزه وضعیت اقلیت های ملی در سوئد بهتر است

وضعیت اقلیت ها امروز بهتر از زمان گذشته است. گروه های قومی خود به این تغییر کمک کرده اند. آنها برای حق و حقوق خود مبارزه کرده و خواستار برخورداری از احترام مانند سایر افراد جامعه هستند. به عنوان مثال سامی ها حدود صد سال پیش سازماندهی برای دفاع از حق و حقوق خود را آغاز کردند. در سال ۱۹۹۳ پارلمان سامی در سوئد تشکیل شد. آن ها برای حفظ و توسعه فرهنگ سامی کار می کنند.

اتفاق می افتد که اقلیت ها هنوز هم مورد تبعیض قرار بگیرد. به عنوان مثال ممکن است کار پیدا کردن برای آنها دشوارتر باشد، اگر به یک فروشگاه بروند با آنها نسبت سایرین متفاوت رفتار شود یا در مدرسه مورد تمسخر قرار بگیرند. اما سوئد امروزه تلاش می کند که اقلیت های ملی مورد تبعیض قرار نگیرند و این میراث های فرهنگی در کشور ما به زندگی ادامه دهند.

سوئد یهودیان، رومنی ها، سامی ها، فنلاندی های سوئدی و اهالی تورنه دال را به عنوان اقلیت های ملی به رسمیت شناخته است. سوئد با به رسمیت شناختن اقلیت های ملی تاریخی نشان می دهد که ارزش زیادی در این واقعیت می بینند که این گروه ها برای مدت طولانی بخشی از تاریخ این کشور بوده و فرهنگ این کشور را غنی کرده اند.

آیا می توانید نمونه هایی از گروه های اقلیت در کشورهایی غیر از سوئد نام ببرید که مورد تبعیض قرار گرفته و آزادی تکلم به زبان خود یا پرداختن به امور فرهنگی خود را نداشته باشند؟

توافقنامه ها و تعهدات

شورای اروپا به منظور حمایت از حقوق اقلیت ها، توافقاتی را بین کشورهای اروپا تدوین کرده است. شورای اروپا سازمان پیشرو حقوق بشر در اروپا است.

در اینجا دو توافقنامه که از سال ۲۰۰۰ در سوئد به اجرا در آمده است:

  • کنوانسیون چارچوبی شورای اروپا در مورد حمایت از اقلیت های ملی. کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کرده اند با تبعیض علیه اقلیت های ملی مبارزه می کنند. کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کرده اند همچنین بایستی برای حفظ و زنده نگهداشتن آداب و سنن و فرهنگ در جامعه نیز تلاش کنند. به عنوان مثال یک فرد رومنی باید از امکان تکلم و نوشتن به زبان رومنی شیب در مراجعه به اداره های دولتی سوئد برخوردار باشد.
  • منشور اروپایی زبان های اقلیمی یا اقلیت. هدف این منشور حفاظت از زبان هایی است که در خطر ناپدید شدن قرار دارند.

همچنین توافقات ویژه ای در مورد حقوق بشر برای حفاظت از مردم بومی مانند سامی ها نیز وجود دارد:

  • اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حق و حقوق مردم بومی. این اعلامیه از جمله می گوید که مردم بومی از حق تعیین سرنوشت خود برخوردارند. حق تعیین سرنوشت مردم بومی توسط خودشان یعنی اینکه آنها حق دارند خودشان در جهت خیر و صلاح افرادی که متعلق به آن مردم بومی هستند تصمیم گیری کنند.
  • اتحادیه بین المللی کار (ILO) کنوانسیون مردم بومی و قبیله های بومی در کشورهای خودگردان. سوئد این کنوانسیون را امضا نکرده است، اما افرادی که برای حق و حقوق سامی ها مبارزه می کنند می خواهند سوئد این کنوانسیون را امضا کند.

دولت، ادارات دولتی، ناحیه های بهداری و کمون ها در سوئد است بایستی برای رعایت مصوبات شورای اروپا و سازمان ملل متحد کار کنند. اگر کشوری این مقررات را پیروی نکند شورای اروپا و سازمان ملل متحد میتوانند انتقاد کرده و بگویند چه مواردی باید بهبود یابد. سوئد به دلیل تبعیض علیه سامی ها، رومنی ها و سایر اقلیت های قومی مورد انتقاد قرار گرفته است. سوئد همچنین به این دلیل که ارتکاب جُرم علیه اقلیت های ملی بندرت به دادگاه ارجاع می شود نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.