Tidsbegränsade uppehållstillstånd

Senast uppdaterad: 14/6-2021

Det är utlänningslagen som styr vem som får stanna i Sverige. Den svenska utlänningslagen kom 2006. Lagen ändrades tillfälligt den 20 juli 2016. Den tillfälliga lagen gäller till och med den 19 juli 2021.

Vilka typer av uppehållstillstånd finns?

Det finns olika typer av uppehållstillstånd:

  • Tidsbegränsat uppehållstillstånd
  • Permanent uppehållstillstånd

Den tillfälliga lagen innebär att de allra flesta får tidsbegränsade uppehållstillstånd.

UR Skola har gjort en film som förklarar skillnaden mellan ett permanent och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Filmen är på svenska. Den har undertexter på svenska, arabiska, kurdiska, persiska, somaliska och tigrinja.

Vad innebär de olika uppehållstillstånden?

Flykting - 3 år

Du som har fått status som flykting får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i tre år. Efter tre år kan du ansöka om att få förlängt uppehållstillstånd.

Du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Tidigast två månader innan uppehållstillståndet går ut kan du ansöka om förlängning.

Alternativt skyddsbehövande - 13 månader

Du som har fått status som alternativt skyddsbehövande får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader. Efter 13 månader kan du ansöka om att få förlängt uppehållstillstånd.

Du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Tidigast två månader innan uppehållstillståndet går ut kan du ansöka om förlängning.

UR Skola har gjort en film som förklarar skillnaden mellan de olika uppehållstillstånden. Filmen är på svenska. Den har undertexter på svenska, arabiska, kurdiska, persiska, somaliska och tigrinja.