Familj- och barnaktiviteter

Senast uppdaterad: 16/1-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om familj och barnaktiviteter.

Du kommer få läsa om barn och ungas fritid och vilka möjligheter till kultur, idrott och föreningsliv det finns. Du kommer också få fundera på vilken förening du skulle vilja gå med i.

Du kommer också få läsa om öppna förskolan och andra aktiviteter för föräldralediga.

Alla har rätt att ta del av konst, musik, teater, dans, film, litteratur och vetenskap. Du har också rätt att själv utöva kultur och skapa konst. Kvinnor och män har samma rätt att själva bestämma vilka delar av kulturlivet de vill delta i.

Barn har rätt till en aktiv fritid, med lek och fritidssysselsättning som passar för barnets ålder. Barn har också rätt att ta del av kultur och att själva utöva kultur och skapa konst.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av kulturlivet och utöva kultur på jämlika villkor med andra. Sverige har undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Aktiviteter för föräldralediga

Det finns olika aktiviteter att göra för dig under din föräldraledighet om du vill träffa andra som är föräldralediga.

Öppna förskolan är en mötesplats där du kan umgås med andra vuxna och barnen kan få möjlighet att leka tillsammans med andra barn. Alla är välkomna, du behöver inte anmäla dig i förväg och det kostar ingenting. På vissa ställen finns det öppna förskolor som riktar sig särskilt till nyanlända föräldrar där det också finns möjlighet att få stöd i att lära sig svenska. Öppna förskolor kan drivas av kommunen men också av kyrkor och föreningar.

Andra aktiviteter kan vara babyträffar på bibliotek, föräldracaféer, barnrytmik och babysim.

I vissa köpcentrum och större varuhus kan det finnas familje- och amningsrum. Där det finns möjlighet att sitta ner och amma, byta blöjor och värma mat till barnet i en lugn miljö.

Svenska med baby

Genom Svenska med baby kan du träffa andra föräldrar och träna på svenska.

Varför är det bra att det finns aktiviteter för föräldralediga, tror du?

Barn och ungas fritid

Barn har rätt till lek, vila och fritid. En meningsfull fritid kan vara ett stöd i barnets utveckling. De flesta barn tycker om att vara med kompisar på fritiden. Det är vanligt att använda internet, titta på tv och lyssna på musik. Många håller på med mer organiserade aktiviteter.

Idrott

De flesta barn i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ungefär lika många flickor som pojkar är aktiva. Idrottsföreningar är vanliga i alla åldrar men störst andel barn som idrottar finns bland 10-12-åringarna. Vanliga idrotter är fotboll, ridning, innebandy, tennis, simidrott, ishockey, gymnastik, handboll, basket och friidrott.

Svensk idrott är en demokratisk folkrörelse. Den bygger på medlemskap i en förening där medlemmarna betalar en medlemsavgift. Många ledare inom svensk idrott är föräldrar till barn i föreningen. De flesta ledare jobbar utan lön. Föräldrar förväntas ofta hjälpa till med aktiviteter i samband med barnets idrottande.

I vissa kommuner finns en fritidsbank där barn kan låna sport- och fritidsutrustning gratis.

Kultur

Kulturskolan

Kulturskolan ger barn och ungdomar möjlighet att delta i konstnärlig och kulturell verksamhet efter skolan.

I kulturskolan kan ditt barn bland annat få lära sig spela musikinstrument, sjunga, dansa, spela teater och ägna sig åt olika konstformer efter skolan.

Bibliotek

Biblioteket finns till för alla. För barn och unga har biblioteken ofta olika aktiviteter, lekar och underhållning. Det går ofta att låna dator med internetuppkoppling samt låna filmer, spel och ljudböcker.

Daglig läsning påverkar barnets verbala förmåga, skolmognad och skolresultat. Sagostunder ökar barnets ordförråd, läsförståelse och förmåga att uttrycka sig.

Internet

Det är vanligt att barn i tidig ålder börjar använda internet.

Små barn tittar ofta på korta filmer. När barnen blir äldre, upp till 10-års ålder, ökar spelandet. Sedan ökar intresset för sociala medier.

Fritidsgård

På fritidsgårdarna finns verksamhet med anställda fritidsledare. Där kan barnen träffas utanför skoltid. Aktiviteter, arrangemang, temakvällar och gruppverksamheter formas och planeras efter ungdomars egna önskemål och behov.

Föreningsliv

Det finns ett starkt föreningsliv i Sverige med föreningar för både barn och vuxna.

Det finns föreningar för alla möjliga intressen. Idrottsklubbar, filmklubbar, teatersällskap, spelföreningar, scoutkårer, etniska föreningar, föreningar för friluftsliv, fotoföreningar och mycket mer. Genom att vara med i en förening får du hålla på med något du tycker är roligt. Där får du också lära känna andra som har samma intresse.

Hur kan du hjälpa dina barn att hitta aktiviteter som de är intresserade av?

Vilka föreningar finns i din kommun?

Skulle du vilja vara med i en förening? Vilken i så fall?