ዜና

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 31 1 2023

ኣብዚ መላግቦ ናይ ዜና ብቐሊል ሽወደንኛን ዜና ናይ ሽወደን ናብ ካልኦት ቋንቋታት ዝተተርጐሙን ክትረክብ ትኽእል። ከምኡ'ውን እቶም ዳሕረዎት ዜና ካብ ራድዮ ሽወደን ክተንብብ ትኽእል።

ዜና ካብ ራድዮ Sveriges

እዋናዊ ዜና ራድዮ Sveriges ኣብዚ ኪርከብ ይከኣል እዩ። ብቛንቋኹም እንተዘየልዩ ድማ ንቀጥታዊ ዜና ስዌድንኛ ኽትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ራድዮ Sveriges ንዝርከብ ዜና ንኽተንብቡ፡ ኣብ ዝርዝር ኣርእስታት ጠውቑ። እዚ ሊንክ'ዚ፡ ኣብ ሓድሽ ዊንዶን ኪኽፈት እዩ።

 • ኣብ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ፖሊስ፡ ምልሓኽ ጋዝ ኣጋጢሙ ተባሂሉ ይጥርጠር

  ሎሚ ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ፡ ኣብ’ቲ ኣብ ሶልና ዝርከብ፡ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ፖሊስ፡ ምልሓኽ ጋዝ ኣጋጢሙ ተባሂሉ ስለዝተጠርጠረ፡ ንፖሊስ ጻውዒት ተላኢኹ፡፡ካብ’ቲ ኣብ ሶልና ዝርከብ ህንጻ፡ ብዙሓት ኣማኢት ሰባት ከምዝወጽኡ ተጌሮም።ኣብ ስቶክሆልም ዝርከባ ክንክን ሕክማን፡ ኣብ ልዑል ተጠንቀቕ ከምዝጸንሓ ተጌሩ ኣሎ፡፡ ሓሙሽተ ሰባት፡ ሕጽረት ምስትንፋስ ስለዘጋጠሞም፡ ንሆስፒታል ተወሲዶም ኣለው፡፡
 • 62,000 ሰባት ምስ ጉጅለታት ገበን ምትእስሳር ኣለዎም

  ኣብ ሽወደን፡ 62,000 ዝበጽሑ ሰባት ኣብ ጉጅለታት ገበን ብንጥፈት ከምዝሳተፉ ወይ ምስ'ቶም ጉጅለታት ርክብ ከምዘለዎም ተሓቢሩ፡፡ካብ'ቶም ንጡፋት ጉጅለታት ገበን ወይ ምስኦም ርክብ ዘለዎም፡ እቶም 5000 ዝብጽሑ ትሕቲ 18 ዕድመ ዘለዎም እዮም፡፡ እዚ ኣብ'ቲ ፖሊስ፡ ብዛዕባ ቁጽሪ ኣባላት ጉጅለታት ገበን ኣብ ሽወደን፡ ሎሚ ዓርቢ ዘቕረብዎ ገምጋማዊ ስእሊ ተሓቢሩ፡፡
 • ምሕረት ዳዊት - ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ደሓን ኣሎ፡ እናበርትዐ ከይዱ ግን ክብል ኣይክእልን

  ብሰሉስ 21 ለካቲት ብደረጃ ዓለም ዝተባዕለ መዓልቲ ቋንቋ ኣደ፡ ኣብ ሽወደን እውን ኣብ ዝተፈላለያ ምምሕዳራት፡ ብዝተፈላለየ ቴማታትን ንጥፈታትን፡ ካብ ሰኑይ ጀሚሩ ክሳብ ረቡዕ ከም ዝተባዕለ ከካብ ከባቢኡ ዘዘራረብናዮም መምህራን፡ ተምሃሮ ከምኡ`ውን ወለዲ፡ ንኣገዳስነት ቋንቋ ኣደ ብምጥቃስ፡ ሓቢሮም። ”ብዙሕ ነዊሕ ኣብዚ ዓዲ ስለ ዘይገበርኩ፡ ብቋንቋኻ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዘድልየካ ሓገዝ ትረክብ፣ ከምዚ በቲ ሽወደን ዝጸገመካ ብትግርኛ የብርሁልካ ማለት እዩ፡” ትብል ተማሃሪት ሶስና፡፡ ”ቋንቋ ብሕልፊ ጽዑቕ ርክብ ምስ ሃገርካ ዘይብልካ፡ ዘይትገይሽ፡ ዘይትራኸብ እንድሕር ኴንካ እቲ ባህሊ እንዳ መንመነን ናይ ሰላምታ ቃላት ጥራይ ሒዝካ ክትተርፍ ኢኻ፡” ትብል ምሕረት ዳዊት ኣብ ምምሕዳር ስቶክሆልም ምክትል ሓላፊት ክፍሊ ቋንቋ ኣደ፡፡ ምሕረት፡ ወለዲ ኣብ ገዛ ክሕግዝዎም ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ ትሕብር፡፡
 • ኣባል ጉጅለ ገበን ፎክስትሮት ኣብ ቀይዲ ኣትዩ - ንክልተ ደቂ 14 ዓመት ቀቲሉ ተባሂሉ ይጥርጠር

  እቲ ኣብዚ ሓጋይ ብቕትለት ክልተ ደቂ 14 ዓመት ኣወዳት ዝተጠርጠረ ሰብ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣርላንዳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ።እቲ ሰብ ኣብ ሽወደን ምስ ወረድ፡ ብፍቓዱ ንገዛእ ርእሱ ንፖሊስ ኣረኪቡ።እቲ ሰብ ነቲ ገበን ከም ዝኸሓዶ  ጠበቓኡ ተዛሪቡ።
 • ብሰንኪ ከቢድ ሓደጋ ተሽከርከርቲ ክልተ ሰባት ሂወቶም ይስእኑ

  ትማል ሓሙስ፡ ኣብ ምምሕዳር ሀብይ፡ ኣውቶቡስን ንእሽቶ ማኪናን ድሕር ምግጫወን፡ ክልተ ሰባት ሞይቶም፡፡ጠንቒ እቲ ሓደጋ እንታይ ምዃኑ ገና ንጹር ኣይኮነን፡፡ብርክት ዝበሉ እውን ተጎዲኦም እኮ እንተለው፡ ብኸቢድ ዝተሃስየ ግን የብሎምን፡፡
 • ሽወደን፡ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ወትሃደራት ትልእኽ

  ሽወደን፡ ኣብ’ቲ ብሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ወፍሪ፡ ወትሃደራት ብምልኣኽ ክትሳተ’ያ፡፡ነዚ፡ ሚኒስተር ምክልኻል ሽወደን፡ ፖል ዮንሶን’ዩ ብመንገዲ ማዕከን ዜና ተተ ኣፍሊጡ፡፡እቲ ብሕብረት ኤውሮጳ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ፡ ንስቪላያውያን መራኽብ ካብ’ቲ ክወርደን ዝጸንሐ መጥቃዕትታት ንምክልኻል እዩ፡፡
 • እቲ ዝወሓደ መጠነ ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት

  ብዝሒ ህዝቢ ሽወደን ይውስኽ እኳ እንተሃለወ፡ ካብ ገለ እዋን ንድሕሪት ግን ብዝሕቱል መጠነ እዩ ክውስኽ ጸኒሑ፡፡ ወሊድ፡ ኣብ'ዞም ዝሓለፉ 10 ዓመታት፡ እናቀነሰ እዩ ክመጽእ ጸኒሑ፡፡ ተመራመርቲ እቲ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ክፍልጡ እኳ እንተዘይከኣሉ፡ እናደኸመ ክመጽእ ዝጸንሐ ቑጠባ ከምዘይኮነ ግን የመልክቱ፡፡
 • እሱራት፡ ኣብ ሸልኦም ኮይኖም ብመንገዲ ተለቪዥናት ኣገልግሎት ኢንተርነት ክጥቀሙ ከምዝኸኣሉ ተሓቢሩ

  ኣብ ኣብያተ ማእሰርትን መጽንሒ ቕዩዳትን ዝርከቡ እሱራት፡ ብመንገዲ እተን ኣብ’ቲ ሸላታት ዝርከባ ተለቪዥናት ኣገልግሎት ኢንተርነት ክረኽቡ ከምዝኸኣሉ፡ ፐ4 ቬስተርኖርላንድ ጸብጺባ፡፡እቶም እሱራት፡ ንጥፈታት ገበናቶም ካብ ውሽጢ እቶም ሸላታት ክቕጽልዎም ተኽእሎታት ኔርዎም ማለት’ዩ፡፡ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ሽወደን፡ ንኹለን እተን ንኸምኡ ዝተጠቀሙለን ተለቪዥናት ክቕይረን ወሲኑ ኣሎ፡፡
 • ሴፖ - ቻይና፡ ሩስያን ኢራንን እተን ዝዓበያ ስግኣታት ሽወደን እየን

  ሽወደን፡ ሕጂ'ውን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ጸጥታ ከምዘላ፡ እቲ ሎሚ ሮቡዕ ዓመታዊ ስእሊ እቲ ኩነታት ዘቕረበ፡ ጸጥታ ፖሊስ፡ ሴፖ፡ ኣብሪሁ፡፡ ካብ ሩስያ፡ ቻይናን ኢራንን ዝብገሱ ንጥፈታት ጸጥታ እቶም ቐንዲ ስግኣታት ጸጥታ ሽወደን ምዃኖም፡ ሴፖ ብተወሳኺ ሓቢሩ፡፡ ግዳማውያን ሓይልታትን ኣብ ጎነጽ ዝኣምኑ ኣኽረርትን እቶም ስግኣታት ተጠማሚሮም ከምዝገዱ ብዝገብር መንገዲ ይነጥፉ ምህላዎም፡ ሓላፊት ሴፖ ኣፍሊጣ፡፡
 • ሕጽረት ሄሮዊን፡ ናብ ምጥቃም ካልኦት ዝያዳ ሃሰይቲ ሓሽሻት ከምርሕ ከምዝኽእል ተሓቢሩ

  ምዝራእ ተኽሊ ኦፕዮም፡ ዝሓለፈ ዓመት፡ ኣብ ኣፍጋኒስታን ካብ ዝኽልከል ንዳሓር፡ ኣብ ሽወደን ዕጸ-ፋራስ ሄሮይን ዝያዳ እናኸበረን እናተሳእነን ይመጽእ፡፡ሓደጋ ናይ’ዚ ድማ፡ ተጠቀምቲ ዕጸ-ፋርስ፡ ኣምሳይኡ፡ ዓቐኖም ኣብ ምፍላጥ ከጸግም ዝኽእሉ፡ ካልኦት ሕይል ዝበሉ ሰብ ዝመስርሖም ዕጸ-ፋርሳት ምጥቃሞም ከምዝውስኽ ጌሩ፡፡“ብዙሓት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ይወስዱ ኣለው፡” ይብል ኣብ ዮንሾፒን ዝምቕማጡ ኣባል ማሕበር ተጠቐምቲ ዕጸ-ፋርስ፡፡”ብዙሓት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ይወስዱ ኣለው፡” ይብል ኣብ ዮንሾፒን ዝምቕማጡ ኣባል ማሕበር ተጠቐምቲ ዕጸ-ፋርስ፡፡