تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی

آخرین به روز رسانی: 27/2-2024

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد تأسیس شرکت یا کسب و کار خصوصی است. ممکن است تأسیس شرکت یا کسب و کار خصوصی گزینه خوبی برای جستجوی کار در سوئد باشد.

شما در بارۀ موارد لازم برای تأسیس شرکت یا کسب و کار خصوصی مطالبی خواهید خواند. همچنین در مورد دریافت کمک و پشتیبانی برای تأسیس شرکت یا کسب و کار خصوصی نیز مطالبی خواهید خواند.

همه حق دارند کار کنند. معنی این حق آنست که هیچکس نبایستی از حیات کاری و شغلی منع شود. صرفنظر از اینکه اهل کجا هستید، جنسیت شما کدام است یا سن و سال شما چقدر است نبایستی بر روی شانس شما برای کار کردن تاثیر بگذارد.

حق و حقوق چندی در ارتباط با کار وجود دارد. به عنوان مثال شما از حق داشتن شرایط کاری عادلانه، حق دریافت دستمزد و حقوق برابر برای کار یکسان و حق عضویت در اتحادیه صنفی برخوردار هستید. همچنین از حق استراحت در کار و اوقات فراغت نیز برخوردار هستید.

والدین نیز حق دارند بتوانند زندگی خانوادگی و کار کردن را با هم تلفیق کنند. کودکان حق دارند از اشتغال به کارهای آسیب زننده یا مانع رشد و نمو و تحصیل محافظت شوند.

برای تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی در سوئد چه شرایط لازمی وجود دارد؟

برای تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی در سوئد بایستی یک ایده تجاری/بازرگانی داشته باشید. همچنین بایستی در مورد امور اداری و مالی نیز معلومات داشته باشید.

مالیات شرکتی

برای آنکه بتوانید شرکت/کسب و کار خصوصی تأسیس کنید بایستی همچنین برای مالیات شرکتی مورد تأیید قرار گرفته باشید. مالیات شرکتی بصورت F-skatt مخفف می شود.

در وبسایت اداره مالیات می توانید برای F-skatt درخواست کرده و مورد تأیید قرار بگیرید.

کمک از اداره کاریابی

اگر می خواهید شرکت/کسب و کار خصوصی تأسیس کنید می توانید کمک و مشاوره بطور مثال از اداره کاریابی دریافت کنید. اداره کاریابی برنامه ای موسوم به "حمایت برای تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی" دارد.اگر برای شرکت کردن آمادگی دارید با اداره کاریابی تماس بگیرید.

اداره کاریابی می خواهد ایده تجاری/بازرگانی و یک برنامه تجاری/بازرگانی شما را ببیند تا بررسی کند آیا بنظر آنها شرکت/کسب و کار خصوصی شما موفق خواهد بود یا نه.

در اداره کاریابی می توانید برای موارد زیر کمک بگیرید:

  • کارآموزی در زمینه حرفه / رشته فعالیت اقتصادی شرکت مورد نظر شما
  • آموزش قوانین ومقررات ناظر بر مدیریت شرکتها، مالیاتها، حسابداری و مجوزها در رشته های مختلف اقتصادی.
  • این آموزش بکمک مترجم صورت میگیرد. رهنمود و مشورت، بوسیله مشاور ویژ ه شما (mentor)، به زبان مادری تان.
  • راهنمائی در مورد تماس با مسئولین و مدیران سازمانها و شبکه های اجتماعی و اقتصادی.
  • جمعبندی و برآورد فعالیت شرکت شما بزبان خودتان.

دریافت مشاوره برای تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی

خوب است قبل از تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی از یک مشاور کمک بگیرید. وبسایت verksamt.se چندین مشاور مختلف را گردآوری کرده که به شما بعنوان تازه وارد در سوئد کمک می کنند.

اداره ی مالیات دیدارهایی با هدف اطلاع رسانی رایگان در مناطق مختلف برگزار می کند. همچنین به افرادی که تمایل به تاسیس شرکتهای خصوصی دارند، اطلاعات لازم را می دهـد. اداره ی مالیات اطـلاعـاتی مانند نحـوه ی ثبت شرکتهــای تجــاری خصوصـی و نیز برخـی راهنمــایی ها را به شمـــا می دهد.