مالیات و اظهارنامه مالیاتی

آخرین به روز رسانی: 27/3-2024

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد مالیات و اظهارنامه های مالیاتی است. مالیاتی که شما پرداخت می کنید به خزانه دولت واریز می شود تا دولت بتواند از جمله کمک هزینه فرزند، کمک هزینه مسکن و پول ایام بیماری را پرداخت کند. هزینه مدارس، خدمات بهداشتی و درمانی، پلیس و کتابخانه ها نیز از وجوه مالیاتی پرداخت می شود.

فرم اظهارنامه ماليات را پُر كنيد.

در این متن در مورد نحوه کارکرد نظام مالیاتی سوئد مطالبی خواهید خواند. همچنین در مورد اظهارنامه مالیاتی و چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی نیز مطالبی خواهید خواند.

همه حق دارند کار کنند. معنی این حق آنست که هیچکس نبایستی از حیات کاری و شغلی منع شود. صرفنظر از اینکه اهل کجا هستید، جنسیت شما کدام است یا سن و سال شما چقدر است نبایستی بر روی شانس شما برای کار کردن تاثیر بگذارد.

حق و حقوق چندی در ارتباط با کار وجود دارد. به عنوان مثال شما از حق داشتن شرایط کاری عادلانه، حق دریافت دستمزد و حقوق برابر برای کار یکسان و حق عضویت در اتحادیه صنفی برخوردار هستید. همچنین از حق استراحت در کار و اوقات فراغت نیز برخوردار هستید.

والدین نیز حق دارند بتوانند زندگی خانوادگی و کار کردن را با هم تلفیق کنند. کودکان حق دارند از اشتغال به کارهای آسیب زننده یا مانع رشد و نمو و تحصیل محافظت شوند.

مالیات چیست؟

مالیات هزینه ای بابت پرداختن هزینه های دولت می باشد. ما برای درآمد مان، کالاها و خدمات مالیات پرداخت می کنیم.

مالیات درآمدی بزرگ و مهم برای یک کشور می باشد. در سوئد این پولها برای خدمات درمانی پزشکی، مدرسه، راه ها، حمل و نقل عمومی، کتابخانه و بسیاری موارد دیگر استفاده می شود.

انواع مختلف مالیات وجود دارد. یک نمونه، مالیاتی است که زمانیکه کار می کنید برای حقوق تان پرداخت می کنید. نام این مالیات، مالیات بر درآمد می باشد. این مالیات قبل از اینکه حقوق به شما پرداخت شود از حقوق شما به صورت خودکار کسر می شود. حقوقی که در حساب تان دریافت می کنید پولی است که برای شما باقی مانده تا با آن زندگی کنید.

نظام مالیاتی سوئد بر این اساس بنا شده است که کسی که پول بیشتری در می آورد مالیات بیشتری پرداخت می کند. ما به کمون و ناحیه بهداری که در آن زندگی می کنیم مالیات می پردازیم. نرخ مالیات در هر کمون متفاوت است. مالیات معمولاً میتواند ۳۵-۲۹ درصد از درآمد باشد. کسانی که درآمدشان از یک حد نصاب بیشتر باشد حتی به دولت هم مالیات پرداخت می کنند.

اظهارنامه مالیاتی

در سوئد اداره مالیات مسئولیت دارد کاری کند که افراد و شرکت ها مالیات پرداخت کنند.

هر سال هر کسی که پولی در آورده است باید به اداره مالیات اطلاع دهد. به اینکار اظهار مالیاتی گفته می شود. این امر هم شامل افراد حقیقی و هم شرکتهاست.

اداره مالیات سوئد یک فُرم اظهارنامه مالیاتی برای فردی که بایستی درآمد خود را اعلام کند، در آغاز سال ارسال می کند. در این فرم درآمد شما در طول سال گذشته نوشته شده است. به دست آورده است. شما باید کنترل کنید که اطلاعات صحیح باشند.

اگر اطلاعات صحیح باشند باید اظهارنامه را تأیید کنید. شما می توانید اظهارنامه خود را با ارسال یک پیامک، تماس تلفنی، استفاده از برنامک (آپ) اداره مالیاتی یا خدمات الکترونیک در وبسایت اداره مالیات تأیید کنید. خدمات الکترونیک فقط به زبان سوئدی وجود دارد.

اگر اطلاعات در اظهارنامه نادرست است بایستی آنها را تغییر دهید. شما می توانید اظهارنامه خود را از طریق خدمات الکترونیکی در وبسایت اداره مالیات تغییر دهید. خدمات الکترونیک فقط به زبان سوئدی وجود دارد.

اگر از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی، استفاده از برنامک (آپ) یا خدمات الکترونیکی نمی توانید اظهارنامه مالیاتی خود را تأیید کنید برای اینکار از فُرم کاغذی استفاده کرده و آنرا برای اداره مالیات ارسال کنید.

اگر فرم اظهارنامه برای شما به خانه ارسال نشده باشد نیز می توانید درآمد خود را اظهار کنید.

در وبسایت اداره مالیات می توانید فرم اظهارنامه مالیاتی از طریق خدمات سفارش اداره مالیات سفارش دهید. خدمات الکترونیک سفارش فقط به زبان سوئدی وجود دارد.

اگر در بارۀ اظهارنامه مالیاتی سوالی دارید با اداره مالیات تماس بگیرید. میتوانید به دفتر خدمات زنگ بزنید، ایمیل بفرستید یا مراجعه کنید. در دفاتر خدماتی می توانید برای سوالات مختلف که اداره مالیات، صندوق بیمه های اجتماعی و اداره بازنشستگی به آنها رسیدگی می کنند کمک بگیرید. در آنجا میتوانید در باره فرم ها و درخواست نامه ها راهنمایی، مشاوره و کمک دریافت کنید.