زندگی جدید خود را درسویدن شروع کنید

آخرین به روز رسانی 15/1-2024

وقتیکه اجازه اقامت گرفتید، درباره آنچه که باید انجام دهید و با چه آمریت هایی باید تماس بگیرید، دراینجا معلوماتی دریافت میکنید.

Skatteverket (اداره مالیات)

وقتی که به سویدن نقل مکان میکنید باید درثبت احوال نفوس ثبت باشید. برای ثبت شدن باید نقل مکان خود را اطلاع دهید. و این کاررا دراداره مالیات قسمت دفترخدماتی انجام میدهید.

وقتی که برای ثبت نقل مکان به سویدن به اداره مالیات مراجعه میکنید، باید برای این که خود را ثبت ادارۀ احوال نفوس نمایید، اطلاعات را ارائه نمایید. برای ثبت درادارۀ احوال نفوس، باید همه افرادخانواده که به سویدن نقل مکان میکنند، حتی اطفال نیز درآنجا حضور داشته باشند. وقتی ادارۀ مالیات شما و خانوادۀ تان را ثبت احوال نفوس نمود، یک نامه را همراه با شمارۀ های شناسایی تان به همان آدرس دریافت خواهید کرد به ادارۀ مالیات گزارش داده اید.

قبل از مراجعه به دفتر خدماتی اداره مالیات، فورمه "اعلام نقل مکان به سویدن"Anmäl flyttning till Sverige" را در ویب سایت اداره مالیاتی پر کنید. درآنجا همچنین می بینید که به کدام اسناد و معلومات نیازاست و وقتی که به دفترخدماتی اداره مالیات مراجعه میکنید، کارشما میتواند سریعتر انجام شود. همه کس به این خدمات الکترونیکی دسترسی دارند و می توانند از آن استفاده کنند. وقتیکه فرم ثبت نام نفوس را پر کردید، باید آن را پرنت کرده وبا خود به دفتر خدماتی اداره مالیات ببرید. اگربه کمپیوتر دسترسی ندارید، کمپیوترهایی هستند که می توانید دردفتر خدماتی ازآنها استفاده کنید.

هرکسی در سویدن بودوباش میکند درثبت احوال نفوس راجسترمیشود. درآنجا معلومات درمورد اینکه چه کسانی درسویدن و درکجا زندگانی میکنند راجسترمیشود.

هنگامی که برای اطلاع نقل مکان و ثبت نفوس به اداره مالیات مراجعه میکنید، بسیار مهم است که به تمامی پرسشهایی که اداره مالیات به جواب آنها نیاز دارد، پاسخ دهید. اگراسناد یا پاسخ برخی از پرسش ها دردست نباشد، ثبت نفوس و دریافت شماره شخصی شما می تواند مدت زمان بیشتری طول بکشد.

اگرمعلومات صحیح را به اداره مالیات ارائه کرده باشید، ممکن است حدوداً چهار هفته طول بکشد تا ثبت احوال نفوس شوید. به درخواستنامه های که دارای معلومات کامل می باشند، حق اولیت داده می شود. اگرمعلومات کامل نباشد، ممکن است برای مدت بیشتر منتظر بمانید، احتمالاَ چند ماه. بنابراین مهم است که شما اطلاعات صحیح تماس را به اداره مالیات ارائه کرده باشید. اگرآنها نتوانند به شما دسترسی داشته باشند تا درباره آنچه که پاسخ نداده اید یا ارسال نکرده اید بپرسند، ممکن است مدت بیشتری منتظر جواب بماند. بنابر این اگر نقل مکان می کنید مهم است تا قبل از این که جواب در مورد گزارش نقل مکان را دریافت نمایید، به ادارۀ مالیات اطلاع بدهید. تا اوراق شما به آدرس درست برسند.

به دفترخدماتی اداره مالیه نیازاست که این چیزها را باخود داشته باشید.

 • پاسپورت، اگر دارای یک پاسپورت هستید.
 • اجازه اقامت سویدنی
 • سندی که وضعیت تأهل شما را تأیید میکند
 • اگرطفل دارید گواهی تولد برای طفلان خود
 • آدرس شما

هنگامی که پاسخی ازاداره مالیات دریافت می کنید که ثبت نفوس شده اید، یک شماره شناسایی نیز دریافت میکنید. شماره شناسایی ضروری است زیرا که:

 • بتوانید عایدی های مختلف را ازصندوق بیمه های همگانی دریافت کنید.
 • حساب بانکی بازکنید.
 • تقاضای کارت هویت کنید.
 • تقاضای شناسایی الکترونیکی بکنید.
 • درفعالیت های برنامه های استقراراداره کارشرکت کنید.

آی دی کارت (id-kort) مخفف کارت شناسایی است. شما از کارت شناسایی برای شناسایی خود استفاده می کنید، برای مثال وقتی دوا از دواخانه می گیرید یا کارهای بانکی دارید، نشان می دهید که چه کسی هستید.

برای گرفتن کارت شناسایی، باید در سویدن ثبت احوال شـده به سن ۱۳ سال تمـام رسـیده باشیـد و نام شما در اداره ثبت احوال راجستر شده باشد، و اگر زیر ۱۸ سال سن دارید باید سرپرست خـود را به همـراه داشتـه بـاشیـد. سرپرست شخصی است که مسئولیت حقوقی فرد زیر سن ۱۸ را بدوش دارد.

می توانید هویت خود را با نشان دادن یک سند شناسایی تایید شده، به طور مثال پاسپورت خود ثابت کنید. شما همچنین باید کارت اجازه اقامت خود را با خودتان داشته باشید. اگر چنانچه پاسپورت ندارید، کارت اجازه اقامت خود را همراه داشته باشید. شما همچنین می توانید فردی را با خود بیاورید که بتواند هویت شما را تایید کند.

برای درخواست کارت شناسایی باید به یکی از دفاتر خدماتی اداره مالیات مراجعه کنید. قبل از مراجعه به دفتر خدماتی، باید برای ملاقات وقت بگیرید.

کارت شناسایی اداره مالیات برای پنج سال اعتبار دارد. این یک سند شناسایی تایید شده در سویدن است. شما نمی توانید به جای پاسپورت برای سفر به خارج از سویدن از کارت شناسایی اداره مالیات استفاده کنید. این کارت شناسایی تنها در سویدن معتبر است. اگر کارت شناسایی خود را از دست دادید، تماس بگیرید و آن را باطل کنید. در آن هنگام هیچ کس دیگر نمی تواند از کارت شما استفاده کند. اگرکارت شناسایی دزدیده شده است، شما باید آن نیز را به پلیس گزارش دهید.

بانک

اگر مجوز اقامت دارید، باید دراسرع در آمریت نفوس احوال راجسترشوید. شما همچنین یک شماره شخصی سویدنی دریافت خواهید کرد. هنگامی که این کار انجام می شود، می توانید برای اسناد شناسه سویدنی درخواست بدهید. هنگامی که سند شناسه سویدنی خود را دریافت کرده اید، می توانید برای یک حساب بانکی درخواست بدهید.

کارت شناسایی الکترونیک یک سند هویت الکترونیک است. آن را می توان با یک سند شناسایی معمولی مقایسه کرد ازکارت شناسایی الکترونیک می توانید برای شناسایی هویت تان به یک شکل مطمئن، مثلاَ در یک ویب سایت یا یک (اپ) استفاده نمایید. یک مثال از کارت شناسایی الکترونیک، شناسایی بانکی (BankID) است. همچنین چندین نوع دیگر از کارت های شناسایی الکترونیک وجود دارند، مانند فریجا ای دی (Freja eID) و ای بی سونسکا پاس(AB Svenska Pass).

BankID کارت شناسایی الکترونیک وسیلۀ سادۀ است برای شناسایی نمودن، مثلاَ انجام دادن قرار داد های الکترونیک و پرداخت پول از طریق انترنیت. استفاده ازامضاء الکترونیک با استفاده از BankID (کارت شناسایی الکترونیک) از نظر قانونی همانند امضاء فزیکی، الزام آور می باشد.

این بانک است که شناسه بانکی (BankID) را صادرمیکند. برای دریافت شناسه بانکی به شماسی شخصی سویدنی نیازدارید.

امنیت:

 • شناسه بانکی (BankID) کارت شناسایی الکترونیکی شما است. اگر شخص دیگری از شما خواست ازشناسه بانکی خود استفاده نکنید، منحیث مثال اگر با شما ازطریق تلفون و یا رسانه های اجتماعی تماس گرفته شد.
 • کد امنیتی شناسه بانکی شما شخصی است. هرگزکد امنیتی را به هیچ کس دیگرندهید. خطر وجود دارد که شما فریب خورده اید.

موبایل

برای تماس گرفتن و دریافت مکالمه، اس ام اس و استفاده از انترنت به یک سیم کارت در تیلفون موبایل خود نیاز دارید. اگر یک کارت پیش پرداخت بخرید یا در یک شرکت خدمات تیلفونی عضو شوید، می توانید یک سیم کارت را بدست بیآورید.

در هنگام خرید یک کارت پیش پرداخت، پول می پردازید و سپس می توانید به اندازه پول کارت تماس بگیرید، اس ام اس بدهید و از انترنت استفاده کنید.

اگر مشترک شوید، با اوپراتور تیلفون موبایل خود قرارداد امضا می کنید. در این توافقنامه آمده است که چقدر انترنت و چه تعداد تماس و اس ام اس در قیمت گنجانده شده است. پس از آن ماهانه یک بل دریافت میکنید.

هنگام خرید کارت پیش پرداخت، باید آن را به نام خود ثبت کنید تا بتوانید از کارت استفاده کنید. وقتی کارت پیش پرداخت را ثبت می کنید، باید هویت خود را با کمک کارت شناسایی، پاسپورت یا کارت شناسایی الکترونیک تأیید کنید.

Arbetsförmedlingen (اداره کاریابی)

مهم است پس از آنکه اجازه اقامت دریافت کردید، دراسرع وقت با اداره کار تماس بگیرید. اداره کار تصمیم می گیرد که آیا شما می توانید دربرنامه استقرار وجاگزینی شرکت کنید یا نه.

هنگام مراجعه به اداره کار، باید برگه تصمیم اجازه اقامت که از اداره مهاجرت دریافت کرده اید را با خود داشته باشید. اولین کاری که انجام میشود این است که شما مروری برسابقه خود انجام می دهید تا بتوانید یک برنامه کاری برای خود دریافت کنید. این مرور سابقه شما می تواند مربوط به زمانی شود که هنوز اجازۀ اقامت و شمارۀ شناسایی تان را دریافت نکرده بودید، در مقابل شما باید اسنادی را با خود داشته باشد که نشان می دهد شما اجازۀ اقامت را دریافت کرده اید. همچنان شما باید بتوانید خود را شناسایی نیز نمایید. در جریان زمان که سابقۀ شما مورد بررسی قرار میگیرد، ازاداره بیمه های اجتماعی تعویض پولی دریافت خواهید کرد.

برای این که بتوانید در برنامۀ استقراروجاگزینی ثبت نام شوید باید ثبت احوال نفوس بوده و شمارۀ شناسایی خود را دریافت نموده باشید به همین دلیل مهم است که هنگام اعلام نقل مکان به سویدن، به پرسشهای اداره مالیات پاسخ دهید تا بتوانید دراسرع وقت ثبت نفوس بشوید.

برای این که بتوانید برای دسترسی به یک شغل یا آموزش، به فعالیت ها آغاز کنید، باید در برنامۀ استقرار و جاگزینی ثبت نام باشید آنوقت شما امکان تقاضای تعویض پولی برای استقرارو جایگزینی نزد اداره بیمه های اجتماعی را خواهید داشت.

اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و در برنامۀ استقرار و جاگزینی سهم می گیرید، در آن صورت می تواند برنامۀ intensivåret (سال فشرده) یک امکان برای تان باشد. شما می توانید در جریان یک سال با سرعت زیاد درس بخوانید یا در یک محل کار به شکل تمام وقت و یا هم در اوقات فراغت، کارآموزی (پراکتیک) را انجام بدهید. هدف این است تا شما بتوانید به سرعت به یک کار دست یابید.

Försäkringskassan (صندوق بیمه همگانی)

وقتی که درپلان استقراری دراداره کارراجسترشدید میتوانید ازصندوق بیمه های همگانی تقاضای غرامت کنید. شما یک باردرماه و آخرماه تقاضا میکنید.

صندوق بیمهٔ اجتماعی یک فلم را ساخته است که در آن درمورد تعویض پولی برای استقرار و جایگزینی و چگونگی تقاضا برای این تعویض پولی، توضیحات داده شده است. این فلم فقط به زبان سویدنی در دسترس است.

برای کورس های جامعه شناسی ثبت نام کنید

راهنمای جامعه یک کورس رایگان درباره جامعه سویدن است برای شما که تازه اجازه اقامت درسویدن دریافت کرده اید.

لایسنس رانندگی در سویدن

بری رانندگی با موتر در سویدن باید ۱۸ سال بوده و لایسنس رانندگی تأیید شده در سویدن داشته باشید.