Jämställdhet

Senast uppdaterad: 12/12-2022

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kön. Det innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Det finns många exempel på att samhället inte är jämställt. En del av dem är tydliga och andra är svårare att se. Några exempel som är lättare att se är att kvinnor ofta tjänar mindre än män. Fler kvinnor än män utsätts för sexuella övergrepp. Kvinnor tar även ledigt från jobbet oftare än män för att ta hand om barn. Det gör att kvinnor oftare har lägre pension än män.

Normer om kön

I alla samhällen finns normer som påverkar människors liv. Normer är idéer och oskrivna regler om hur människor förväntas vara, leva och se ut. Normer behövs i alla samhällen. De styr till exempel hur vi ska bete oss i mataffären, stå i kö eller hur vi ska hälsa på varandra. Normer är svåra att se och brukar först upptäckas när någon bryter mot dem.

Normer kan också begränsa människor och skapa diskriminering. Det finns till exempel normer för hur kvinnor och män ska klä sig, vad de ska arbeta med, vem som får använda smink och vem som får gråta när de är ledsna.

Det finns normer om att alla människor antingen är kvinnor eller män. Men alla identifierar sig inte som kvinna eller man. Det finns också människor som är ett annat kön än det de tilldelades vid födseln. Oavsett kön påverkas alla människor av normer för grupperna kvinnor och män.

Normer går att påverka och förändra. Sverige arbetar på olika sätt med att förändra normer som begränsar människor och skapar diskriminering. Ett exempel är den jämställdhetspolitik som Sveriges riksdag har beslutat om.

Sveriges jämställdhetspolitik

Som många andra länder arbetar Sverige för att samhället ska bli mer jämställt. Sveriges riksdag har beslutat att Sverige ska ha en jämställdhetspolitik som innehåller sex mål:

  • Kvinnor och män ska kunna påverka politiska beslut på samma sätt.
  • Kvinnor och män ska kunna tjäna pengar på samma villkor.
  • Kvinnor och män ska kunna utbilda sig på samma villkor.
  • Kvinnor och män ska dela lika på uppgifter i hemmet och på att ta hand om barnen.
  • Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att ha en god hälsa och att få bra vård.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Jämställdhet och feminism

Människors förutsättningar påverkas av flera faktorer än kön. Det innebär att alla i gruppen kvinnor och i gruppen män inte har samma livserfarenheter eller levnadsvillkor.

Feminism är ett samlingsbegrepp för den rörelse som menar att kvinnor generellt sett är underordnade män i samhället och vill arbeta för jämställdhet. Praktiskt jämställdhetsarbete kan till exempel innebära att förändra diskriminerande regler och stoppa sexualiserat våld. Det kan också innebära att få fler kvinnor på beslutande poster och uppmärksamma hur andra former av förtryck hänger ihop med kön.