کورس های سویدنی

آخرین به روز رسانی 15/4-2024

در بارهٔ مؤسسه های مختلف که کورس های سویدنی دارند، میتوانید در اینجا مطالعه کنید. برخی از کورس ها برای شما که پناهجو هستید، است. سایر کورس ها برای کسانی است که اجازه اقامت دریافت کرده اند.

سویدنی برای مهاجران (SFI)

سویدنی برای مهاجران کورسی است که اطلاعات پایه سویدنی و اطلاعات جامعه سویدن را به شما می دهد. سویدنی برای مهاجران معمولاً به SFI مختصر می شود.

شما حق شرکت در کورس SFI را دارید اگر:

  • شما اجازه اقامت دارید
  • شما ۱۶ ساله شده اید
  • فاقد دانش اساسی زبان سویدنی هستید
  • و در یک در شهرداری ثبت نفوس شده یا خواهید شد.

در برخی از شهرداری ها، حتی افرادی از اوکراین که تحت پوشش دستورالعمل درمورد فرار دسته جمعی هستند هم می توانند SFI را بخوانند.

شهرداری که در آن ثبت دفتر احوال نفوس هستید، آمورش را برای تان ترتیب می دهد شما میتوانید در برخی از آموزشگاه های بزرگسالان نیز SFI بخوانید.

SFI رایگان است. شما می توانید به شکل تمام وقت یا نیمه وقت درس بخوانید یا آموزش را با کار، کارآموزی یا دیگر آموزش ها مانند جمنازیوم یا آموزشگاۀ کمون برای بزرگسالان، ترکیب کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد SFI با شهرداری که در آن زندگی می کنید تماس بگیرید. اگر شما در ادارهٔ کاریابی ثبت نام کرده و در برنامه استقرار و جایگزینی شرکت می کنید، می توانید با مامور بررسی پرونده خود در ادارهٔ کاریابی تماس بگیرید.

سویدنی به عنوان زبان دوم

اگر شما کورس های SFI را به پایان رسانده اید، می توانید در کورس زبان سویدنی به عنوان زبان دوم ادامه دهید. می توانید با مشاور تحصیلی و حرفه ای که در مکتب بزرگسالان کمون کار می کند صحبت کنید تا برای درخواست این کورس کمک بگیرید.

اگر شما در ادارهٔ کاریابی ثبت نام کرده و در برنامه استقرار و جایگزینی شرکت می کنید، می توانید برای اطلاعات بیشتر با مامور بررسی پرونده خود در ادارهٔ کاریابی تماس بگیرید.

سویدنی حرفه ای

سویدنی حرفه ها آموزش زبان سویدنی است که متناسب با صنایع و حرفه های مختلف است. این بدین مفهوم که شما زبان سویدنی را یاد می گیرید تا بتوانید در یک شغل خاص کار کنید.

برای شرکت کردن در کورس سویدنی حرفه ای باید در ادارهٔ کار ثبت نام باشید. این ادارهٔ کاریابی است که تصمیم میگیرد که آیا می توانید آموزش را شروع کنید یا نه.