ترانسپورت همگانی

آخرین به روز رسانی 18/1-2023

در بسیار از شهر ها ترانسپورت عمومی است که قابل دسترسی برای همه است. مثلاً بس ها، واگن های برقی، مترو ها و کشتی ها هستند در بین ایستاگاه در بین شهر در حرکت هستند یا ریل و بس ها که در بین شهر ها و مناطق دهی اداره میشوند. در بعضی شهر ها پرواز های داخلی هم وجود دارد. برای رفتن به گاتلند کشتی ها از مین لند حرکت میکنند.

نمای خیابان از گوتنبرگ. یک تراموای آبی و سفید به سمت دوربین می چرخد، شخص دیگری ازتصویر سمت چپ محو می شود. تعدادی از مردم را می توان در اطراف پراکنده دید.

عکس: میثاق نعلبندیان

برای ترانسپورت عمومی شما باید تکت خریداری کنید. در وبسایت www.resrobot.se شما میتوانید در باره سفر به شهر های مختلف سویدن جستجو کنید. همچنان برای تمام شهر های سویدن شما میتوانید تکت خریداری کنید.

تکت ها

در سویدن جریان ترافیک بس ها و ریل های مختلف در میان شهر های مختلف توسط شرکت های متعدد عرضه میشود.

به یاد داشته باشید که قبل از سوار شدن ریل/قطار یا بس تکت همان شرکتی که با آن میخواهید سفر کنید را، خریداری نمائید. معمولاَ تکت را نمیتوان در جریان سفر یعنی از داخل ریل یا بس خریداری نمود. در آن ساحاتی که میتوان تکت را از داخل ریل با بس خریداری کرد، معمولاَ قیمت تکت گرانتر از آن است که قبل از سفر خریداری شود.

در بسیاری از تکت ها شمارۀ واگون و سیت یا چوکی نوشته شده است، که محل نشستن شما را مشخص مسیازد. هرگاه شما یک تکت شخصی خریده اید در آن صورت بایددر هنگام کنترول بتوانید اسنادی هویت تان را ارائه کنید که با اسمی که روی تکت نوشته شده است، مطابقت داشته باشد.

اسناد معتبر هویت میتواند پاسپورت، کارت هویت ملی و یا هم لایسنس رانندگی صادر شده در سویدن و یا هم صادر شده در اسکندناویا،کشور های اتحادیۀ اروپا و یا منظقۀ اقتصادی اروپا باشد. کارت LMA (که توسط ادارۀ امور مهاجرت در ارتباط با در خواست پناهندگی صادر میشود) نیز میتواند برای اجرای سفر در داخل سویدن بکار گرفته شود. سند معتبر هویت که در خارج از اتحادیۀ اروپا یا منطقۀ اقتصادی اروپا صادر شده باشد، صرفاَ میتواند پاسپورت باشد.

کنترول تکت در هنگام سوار شدن بس صورت میگیرد. هرگاه شما با ریل/قطار سفر میکنید در آن صورت کنترول تکت در داخل ریل/قطار صورت میگیرد. هرگاه شما بدون یک تکت قابل اعتبار سفر میکنید در آن صورت باید یک مقدار پول را به شکل هزینه بپردازید و یا هم از ریل خارج شوید.

مقررات سوار شدن بس و یا ریل/قطار

به یاد داشته باشید که به دیگر مسافران احترام نشان داده و باعث آزار و اذیت آنها نشوید. به طور مثال جا دیگر مسافران را اشغال نکنید و یا هم از تیلفون موبایل تان به شکلی استفاده نکنید که اذیت کننده تلقی گردد.

هرگاه شما مقررات را تعقیب نکنید کارمندان میتوانند تصمیم بگیرند که شما باید بس یا ریل/قطار را ترک کنید. این میتواند شامل مواردی شود که مثلاَ هرگاه شما نظم را اخلال کنید، یا بعد از تذکر و اخطار کارمندان خود را اصلاح نسازید، بدون تکت معتبر سفر کنید و یا هم اسباب سفر را به قدری خیلی زیاد با خود حمل کنید.

به یاد داشته باشید که:

  • تکت را قبل از سوار شدن به ریل/قطار و یا بس خریداری کنید
  • اسباب سفر را بیشتر از آن مقداری با خود نداشته باشید که به سادگی قادر به حمل آن نمی باشید
  • استعمال دخانیات (سگرت کشیدن) ممنوع میباشد

سامان و اسباب سفر

در اکثریت ریل ها و بس ها شما صرفاَ میتوانید آن قدر سامان و اسباب سفر را داشته باشید که خود میتوانید آن را به سادگی حمل کنید. سامان و اسباب سفر باید در محل تعین شده گذاشته شود. مثلاَ در داخل ریل/قطار باید اسباب سفر را در همان محل مخصوص، در قفسۀ کلاه یا هم در زیر چوکی یا سیت گذاشت. همچنان در بس ها نیز باید اسباب سفر در محل مخصوص آن گذاشته شود.

استعمال دخانیات (سگرت کشیدن)

در همه ریل ها و بس هااستعمال دخانیات (سگرت کشیدن) ممنوع میباشد. هرگاه شما این ممنوعیت را نقض کنید در آن حالت این خطر شما را تهدید میکند که نتوانید به سفر تان ادامه بدهید.

امنیت

قرار گرفتن یا بودن روی خط آهن ممنوع میباشد. شما صرفاَ میتوانید از روی خط آهن در آن محلاتی که توسط علامت ها مشخص ساخته شده است، عبور کنید. در حالات ذیل شما اجازه ندارید روی خط آهن قرار داشته باشید: زمانی که "میله های مانع" پائین آمده اند، یا در حالت پائین آمدن و یا هم بالا رفتن قرار دارند،زمانی که زنگ هوشدار دهنده به صدا در آمده است،زمانی که علامت توقف نشان داده میشود و بالاخره زمانی که ریل/قطار نزدیک میشود. در صورت قرار داشتن یک شخص غیرمسئول روی خط آهن، پولیس فرا خوانده میشود.

کنترول مرزی اسناد هویت درهنگام سفر به دانمارک

اگر شما از دنمارک به سویدن سفر میکنید اسناد هویت شما در سرحد کنترول میشود. هرگاه شما اسناد با اعتبار هویت را با خود نداشته باشید برای تان اجازه عبور از سرحد داده نمیشود. اطفال کمتر از 18 سال در صورتی که با یکی از والدین خود سفر کنند و او بتواند(به کمک اسناد)هویت خود را ثابت سازد نیازی به داشتن کارت هویت بااعتبار ندارند.

اسناد قابل اعتبارهویت درهنگام سفراز دانمارک به سویدن میتواند به طور مثال پاسپورت، کارت هویت ملی ولایسنس رانندگی صادرشده درسویدن، یا کشورهای شمالی‏ (‏سویدن، فنلاند، نروژ، دانمارک و ایسلند‏) باشد. کارت (LMA) ل م آ (که توسط ادارۀ امورمهاجرت درارتباط با درخواست پناهجویی صادرمیگردد) برای این کنترول قابل پذیرش نمی باشد.