Om du har en funktionsnedsättning, är sjuk eller skadad

Senast uppdaterad: 30/1-2023

Om du har en nedsatt funktionsförmåga som påverkar dig fysiskt eller psykiskt kallas det för att ha en funktionsnedsättning. Det kan betyda att du behöver hjälpmedel eller stöd för att klara av vardagen eller för att arbeta.

Här är exempel på olika situationer som kan påverka din förmåga att arbeta eller studera.

  • Om du har problem med synen, till exempel har svårt att känna igen personer på långt håll eller läsa liten text.
  • Om du har problem med hörseln, till exempel har svårt att höra i samtal eller har störande ljud i örat.
  • Om du mår dåligt, till exempel upplever stress, nedstämdhet, sömnproblem, koncentrations- och minnessvårigheter eller har svårt med inlärning.
  • Om du har smärtor i kroppen, till exempel har svårt att sitta, stå, gå eller att använda armar och händer.
  • Om du har svårigheter i familjen, till exempel missbruk, sjuka anhöriga eller upplever våld i hemmet.

Stöd för att delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter

Om du söker arbete är det viktigt att du kan vara med i de aktiviteter som ska leda till att du får ett arbete. Berättar du för Arbetsförmedlingen att du har en funktionsnedsättning så kan aktiviteterna anpassas. Arbetsförmedlingen kan också ge dig möjlighet till särskilda stöd på arbetsmarknaden.

Personer som har en nedsatt arbetsförmåga kan få hjälp med anpassning av arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön. Att anpassa innebär att ändra något på arbetsplatsen eller i arbetsuppgifterna så att du har lika förutsättningar att delta i aktiviteter eller arbeta som alla andra.

Arbetsförmedlingen kan tillsammans med dig undersöka vilket stöd eller anpassning du behöver. På Arbetsförmedlingen arbetar personer som har kunskap om olika funktionsnedsättningar och om olika former av stöd som finns. Tillsammans med dig kommer de planera för hur du kan delta i aktiviteter anpassat efter din förmåga.

Ekonomiskt stöd

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Du kan till exempel få pengar om du:

  • behöver personlig assistans för att klara vardagen
  • inte kan arbeta
  • behöver hjälpmedel för att kunna arbeta
  • vill förlänga din skolgång
  • behöver en anpassad bil