Guide för dig som har en utländsk utbildning

Senast uppdaterad: 14/6-2021

I guiden kan du läsa om vad du ska göra om du har en utländsk utbildning.

Vad gäller för dig som har en utbildning från ett annat land?
 • Dokumentation från annat land än Sverige?

  När du söker ett arbete, söker till högskola eller universitet eller till kompletterande utbildning underlättar det för dig, arbetsgivaren och utbildningsanordnaren om du har fått en bedömning av din utländska utbildning.

  Betygen behöver översättas om de inte är på svenska, på engelska, franska, spanska eller tyska eller på något av de nordiska språken.

 • Inga dokument.

  Om du saknar dokument på hela eller delar av din eftergymnasiala utbildning kan du ändå ansöka till Universitets- och högskolerådet. Då kan du eventuellt få en beskrivning av din utbildningsbakgrund istället för ett utlåtande över din utbildning.

  Beskrivningen kan du använda som underlag när du söker arbete eller vidare utbildning.

 • Dokument som behöver översättas.

  Om dina betyg och intyg är på annat språk än svenska, något av de övriga nordiska språken, engelska, tyska, franska eller spanska kan du behöva översätta dem.

  Det kan till exempel vara för att arbetsgivaren ska förstå om dina betyg är relevanta för det arbete du söker. Det kan också vara för att söka till studier på högskola eller universitet eller för att ansöka till kompletterande utbildning.

  Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen kan du få hjälp med översättningen. Om du inte är inskriven på Arbetsförmedlingen får du själv vända dig till en auktoriserad översättare.

Vilken typ av utbildning har du?

Vilken myndighet du ska vända dig till för att få din utbildning bedömd beror på viken sorts utbildning du har och om den är avslutad eller inte.