راهنمای افرادی که دارای تحصیلات خارج از کشور هستند

آخرین به روز رسانی: 24/5-2024

در این راهنما می توانید در مورد کارهایی که در صورت داشتن تحصیلات خارج از کشور انجام دهید، مطالبی بخوانید.

برای افرادی که دارای مدرک تحصیلی از کشور دیگری هستند چه مقرراتی وجود دارد؟

هنگامی که شما در جستجوی کار هستید یا می‌خواهید به مدرسه عالی یا دانشگاه بروید یا تحصیلات تکمیلی را آغاز کنید اگر تحصیلات خارج از کشور خود را ارزشیابی کرده باشید کار را برای خودتان، کارفرما و برگزار کنندۀ آموزش آسان می کنید.

اگر کارنامه‌های تحصیلی شما به زبان سوئدی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیائی، آلمانی یا یکی از زبان‌های اسکاندیناوی نباشند، بایستی ترجمه شوند.

اگر فاقد مدارک برای تمام یا قسمتی از تحصیلات پس دیپلم دبیرستانی خود هستید می توانید بجای درخواست اظهار نظر در مورد تحصیلات خود، تقاضا کنید تحصیلات خارجی شما شرح داده شود. از این شرح می توانید هنگام جستجو برای کار، ثبت نام برای رشته های تحصیلی یا برای ارزشیابی مهارت خود استفاده کنید.

از شرح تحصیلات خود می توانید وقتی جویای کار هستید یا ادامه تحصیل، استفاده کنید.

اگر کارنامه‌های شما به زبانی دیگری غیر از سوئدی، یکی از زبان‌های اسکاندیناوی یا انگلیسی، آلمانی، فرانسه یا اسپانیولی باشد ممکن است لازم باشد که آنها را ترجمه کنید.

این از جمله بدین منظور است که کارفرمای شما بتواند پی ببرد که آیا کارنامه‌های شما تناسبی با کاری که درخواست کرده‌اید دارد یا نه. این کار برای درخواست ادامه تحصیل در مدرسه عالی و دانشگاه و یا تحصیلات تکمیلی نیز ضروری است.

اگر شما در اداره کاریابی نامنویسی شده‌اید، می‌توانید برای ترجمه مدارک خود از آنجا کمک بگیرید. اگر در اداره کاریابی نامنویسی نشده‌اید، بایستی خودتان به یک مترجم رسمی مراجعه کنید.

کدام گونه تحصیلات دارید؟

اینکه برای ارزیابی تحصیلات خود بایستی به کدام اداره دولتی مراجعه کنید بستگی دارد به اینکه شما چه تحصیلاتی دارید و اینکه آیا تحصیلات شما پایان رسیده است یا نه.

اگر شما شهروند یک کشور منطقه اقتصادی اروپا یا اتحادیه اروپا هستید یا اجازه اقامت در سوئد دارید میتوانید تقاضا ارزیابی تحصيلات خارجی خود را بکنید. این امر همچنین شامل شما که پناهجو هستید هم میشود.

شما میتوانید یک ارزیابی نهایی تحصیلات عالی خارجی ارزیابی شده توسط دانشگاه و شورای دانشگاه را بدست آورید. در این صورت شما یک ‏نظریه‌ی کتبی را بدست میآورید که در آن به شکل مختصر ذکر میگردد که تحصیلات شما مطابق کدام رشته ی تحصیلی میباشند.

اگر یک تحصیلات آکادمیک در خارج از کشور را آغاز کرده اید که می خواهید در سوئد به پایان برسانید، بخش هایی از تحصیل شما می تواند پذیرفته شود. پذیرفته شدن به این معنی است که شما لازم نیست همان واحد ها را در سوئد بخوانید.

دانشگاه یا مدرسه عالی که شما در آن ثبت نام می کنید تصمیم می گیرد که کدامین بخش های تحصیلات قبلی شما را بپذیرد. آنها همچنین واجد شرایط بودن شما برای درخواست رشته تحصیلی را نیز تعیین می کنند.

برای راهنمائی با مدرسه‌ای که دارای تحصیلات مورد نظر شماست تماس بگیرید.

شورای دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی (UHR) ارزیابی تحصيلات خارجی را انجام میدهد.

اگر شما شهروند یک کشور منطقه اقتصادی اروپا یا اتحادیه اروپا هستید یا اجازه اقامت در سوئد دارید میتوانید تقاضا ارزیابی تحصيلات خارجی خود را بکنید. این امر همچنین شامل شما که پناهجو هستید هم میشود.

ارزشیابی تحصیلات نوعی کمک و حمایت به افرادی است که در سوئد جویای کار هستند. این ارزشیابی می تواند برای برنامه ریزی ادامه تحصیل نیز کمک کند.

داشتن اظهار نظر از UHR هنگامی که شما برای تحصیلات عالی ثبت نام می کند شرط لازم محسوب نمی شود. شما همچنین می توانید از دانشگاه یا مدرسه عالی که در آن ثبت نام کرده اید هنگام ثبت نام بخواهید که تحصیلات شما را ارزشیابی کنند.

اگر شما شهروند یک کشور منطقه اقتصادی اروپا یا اتحادیه اروپا هستید یا اجازه اقامت در سوئد دارید میتوانید تقاضا ارزیابی تحصيلات خارجی خود را بکنید. این امر همچنین شامل شما که پناهجو هستید هم میشود.

شما میتوانید یک ارزیابی نهایی تحصیلات عالی خارجی ارزیابی شده توسط دانشگاه و شورای دانشگاه را بدست آورید. در این صورت شما یک ‏نظریه‌ی کتبی را بدست میآورید که در آن به شکل مختصر ذکر میگردد که تحصیلات شما مطابق کدام رشته ی تحصیلی میباشند.

در سوئد برخی مشاغل دارای قوانین و مقررات مصوب هستند. یعنی اینکه در قانون سوئد نوشته شده که برای کار کردن در آن شغل چه شرایط لازمی وجود دارد. برای کار کردن در چنین شغلی بایستی از اداره مسئول آن شغل پروانه یا گواهی درخواست کنید.