Guide för dig som har en utländsk utbildning

Senast uppdaterad: 24/5-2024

I guiden kan du läsa om vad du ska göra om du har en utländsk utbildning.

Vad gäller för dig som har en utbildning från ett annat land?

När du söker ett arbete, söker till högskola eller universitet eller till kompletterande utbildning underlättar det för dig, arbetsgivaren och utbildningsanordnaren om du har fått en bedömning av din utländska utbildning.

Betygen behöver översättas om de inte är på svenska, på engelska, franska, spanska eller tyska eller på något av de nordiska språken.

Om du saknar dokument på hela eller delar av din eftergymnasiala utbildning kan du ändå ansöka till Universitets- och högskolerådet. Då kan du eventuellt få en beskrivning av din utbildningsbakgrund istället för ett utlåtande över din utbildning.

Beskrivningen kan du använda som underlag när du söker arbete eller vidare utbildning.

Om dina betyg och intyg är på annat språk än svenska, något av de övriga nordiska språken, engelska, tyska, franska eller spanska kan du behöva översätta dem.

Det kan till exempel vara för att arbetsgivaren ska förstå om dina betyg är relevanta för det arbete du söker. Det kan också vara för att söka till studier på högskola eller universitet eller för att ansöka till kompletterande utbildning.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen kan du få hjälp med översättningen. Om du inte är inskriven på Arbetsförmedlingen får du själv vända dig till en auktoriserad översättare.

Vilken typ av utbildning har du?

Vilken myndighet du ska vända dig till för att få din utbildning bedömd beror på viken sorts utbildning du har och om den är avslutad eller inte.

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige kan ansöka om en bedömning av din utländska utbildning. Det gäller alltså även om du är asylsökande.

Du kan få en avslutad utländsk högskoleutbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet. Du får då ett utlåtande som kort anger vilken svensk examen din utbildning motsvarar.

Om du har påbörjat en akademisk utbildning utomlands, som du vill avsluta i Sverige, så kan delar av din utbildning tillgodoräknas. Att utbildningen tillgodoräknas innebär att du inte behöver studera samma sak igen i Sverige.

Det är det universitet eller den högskola som du ansöker till som bestämmer vilka delar av din tidigare utbildning som kan tillgodoräknas. De bestämmer även om du har behörighet att ansöka till utbildningen.

Kontakta skolan, som har den utbildning du är intresserad av, för vägledning.

Universitets- och högskolerådet (UHR) gör bedömning av utländsk utbildning.

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige kan ansöka om en bedömning av din utländska utbildning. Det gäller alltså även om du är asylsökande.

Bedömningen är ett stöd för dig som söker arbete i Sverige. Bedömningen kan även vara ett stöd om du planerar att fortsätta studera i Sverige.

Det är inget krav att ha en bedömning av UHR för att ansöka till en högre utbildning. Du kan även få din utbildning bedömd av universitetet eller högskolan du ansöker till i samband med din ansökan.

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige kan ansöka om en bedömning av din utländska utbildning. Det gäller alltså även om du är asylsökande.

Du kan få en avslutad utländsk yrkesutbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet. Du får då ett utlåtande som kort anger vilken svensk examen din utbildning motsvarar.

I Sverige finns det vissa yrken som är reglerade. Det innebär att det i svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket. För att få arbeta inom ett sådant yrke måste du ansöka om legitimation eller intyg hos den behöriga myndigheten för yrket.