Yrken för akademiker

Senast uppdaterad: 4/7-2024

Här kan du läsa mer om vad som krävs för att arbeta inom vissa yrken i Sverige. Om du har en utländsk utbildning inom något av dessa yrken kan du läsa mer om hur du ska göra för att kunna arbeta inom dessa.

Bedömning av utländsk utbildning

Bedömningar av utländska utbildningar görs av Universitets- och högskolerådet (UHR). Om du har en avslutad utländsk utbildning kan du få den bedömd genom att skicka in en ansökan.

Kompletterande utbildning

För en del yrkesgrupper finns kompletterande utbildningar på universitet och högskola i Sverige. De berättigar till studiemedel och är 1–2 år långa. Utbildningar finns till exempel för ekonomer, ingenjörer, sjuksköterskor, socionomer, systemvetare, läkare och lärare.

Reglerade yrken i Sverige

I Sverige finns det vissa yrken som är reglerade. Det innebär att det i svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Det kan exempelvis krävas en viss examen eller auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande. Exempel på sådana yrken är läkare och lärare.

Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar inte för bedömning av utbildningar som leder till reglerade yrken i Sverige. Om du vill arbeta med ett reglerat yrke ska du kontakta den behöriga myndigheten och ansöka om rätt att utöva yrket.

Snabbspår - en snabbare väg till arbete

Snabbspår finns idag inom en rad yrken och områden och riktar sig till dig som är nyanländ arbetssökande med erfarenhet inom svenska bristyrken.

I snabbspåret ingår utbildning i yrkessvenska, praktik, validering, kompletteringsutbildningar och yrkeskompetensbedömning.