Etableringsprogram från Arbetsförmedlingen

Senast uppdaterad: 29/1-2019

Det finns ett särskilt stöd från Arbetsförmedlingen för dig som nyss har fått uppehållstillstånd. Det kallas för etableringsprogrammet. Målet med etableringsprogrammet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och tjäna egna pengar.

För att delta i etableringsprogrammet ska du:

 • Vara mellan 20 och 64 år gammal.
 • Ha fått uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller vara anhörig till någon av dessa.

Arbetsförmedlingen har gjort filmer som förklarar vad etableringsprogrammet är.

Vad ingår i etableringsprogrammet?

Vilka aktiviteter som ingår i din planering beror på dina behov. Tillsammans med Arbetsförmedlingen planerar du dina aktiviteter utifrån din tidigare erfarenhet och dina intressen.

De här aktiviteterna ingår alltid:

 • Svenska för invandrare, SFI.
 • Samhällsorientering. Det är en utbildning där du får grundläggande kunskaper om det svenska samhället.
 • Insatser som förbereder dig för arbete. Det kan vara till exempel praktik. Du kan också få hjälp med att få dina yrkeskunskaper och utbildningar bedömda. Det kallas validering.

När sker aktiviteterna i etableringsprogrammet?

Aktiviteterna i din planering utövas 40 timmar i veckan. Oftast deltar du i etableringsprogrammet i 24 månader.

I vissa fall kan du medverka färre timmar i veckan eller färre månader i etableringsprogrammet. Det kan till exempel vara om du:

 • Får ett jobb eller påbörjar en utbildning under tiden du går i etableringsprogrammet.
 • Är föräldraledig några dagar i veckan.
 • Har en nedsatt funktionsförmåga.
 • Är sjuk och inte kan delta 40 timmar i veckan.

Om du är föräldraledig under tiden i etableringsprogrammet kan du få ta igen den förlorade tiden. Du får ta igen max 12 månader.

Etableringsersättning

Du kan få pengar om du följer planeringen i etableringsprogrammet. Det kallas för etableringsersättning.

Du kan också ha rätt till olika tillägg:

 • Om du har barn kan du ha rätt till etableringstillägg.
 • Om du bor ensam kan du ha rätt till bostadsersättning.

Det är Försäkringskassan som bestämmer om du får någon ersättning. Försäkringskassan räknar även ut hur mycket ersättning du har rätt till.

Utbildningsplikt

Om du inte har gått i skolan i ditt hemland eller har en kort utbildning måste du utbilda dig i Sverige. Det kallas för utbildningsplikt.

Arbetsförmedlingen hjälper dig att hitta en utbildning som passar dig.