Sjukskrivning

Senast uppdaterad: 13/11-2023

Om du blir sjuk kan du ha rätt att få ersättning. Olika regler gäller om du är anställd eller arbetssökande eller om du har barn. Det är också lite olika regler beroende på hur lång tid du är sjuk.

Om du blir sjuk och behöver sjukskriva dig kan du ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenning är en tillfällig ersättning som ska ersätta förlorad arbetsinkomst tills du är frisk och kan jobba igen.

Hur mycket du får i sjukpenning beror på din inkomst. Vilka regler som gäller för sjukpenning är lite olika beroende på om du är arbetslös, anställd eller egenföretagare.

När du ansöker om sjukpenning från Försäkringskassan ska du tillsammans med din ansökan skicka med ett läkarintyg som visar varför du inte kan jobba. Försäkringskassan gör då en bedömning om kraven för sjukpenning är uppfyllda eller inte.

För att ha rätt till sjukpenning gäller att du är sjuk minst en fjärdedel av tiden du skulle arbetat, sökt arbete eller varit föräldraledig. Du måste också vara försäkrad i Sverige.

Att bedöma rätten till ersättning

SGI - Sjukpenninggrundande inkomst

Hur mycket du får i sjukpenning baseras på din SGI, sjukpenninggrundande inkomst. Din SGI beror på hur mycket du tjänar eller får i bidrag. Du behöver inte ansöka om att få en SGI. Försäkringskassan bedömer och beslutar om din SGI i samband med att du ansöker om att få sjukpenning.

Om du är anställd och blir sjuk ska du sjukanmäla det till din arbetsgivare. De första 14 dagarna betalar din arbetsgivare sjuklön till dig. Sjuklönen är 80 % av din ordinarie lön. Din arbetsgivare gör ett avdrag från sjuklönen som kallas karensavdrag. Din arbetsgivare kan begära ett läkarintyg som visar varför du inte kan jobba, men oftast behövs inget intyg de första sju dagarna som du är sjuk.

Efter den 14:e dagen kan du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Det gör du enklast på Försäkringskassans webbplats.

Som arbetssökande kan du också ha rätt till sjukpenning om du blir sjuk och därför inte kan söka eller ta jobb. Som arbetssökande kan du ha rätt till sjukpenning redan från början av sjukperioden. Man måste då sjukanmäla sig via Försäkringskassans självbetjäningstjänst.

Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen för att ha rätt till sjukpenning som arbetssökande.

Om du blir sjuk och inte kan ta hand om ditt barn kan du pausa din föräldrapenning och få sjukpenning istället. Du kan ha rätt till sjukpenning om

  • du är sjuk och någon annan tar hand om barnet
  • du har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Du kan få sjukpenning på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent.

Du som har eget företag och blir sjuk kan också ha rätt till sjukpenning. Vilka regler som gäller för sjukpenning är olika beroende på vilken typ av företag du har, till exempel aktiebolag eller enskild firma.

Aktivitetsersättning är en ersättning för dig mellan 19–29 år som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning troligtvis inte kommer kunna jobba heltid under minst ett år. Du kan också få aktivitetsersättning om du behöver förlänga din skolgång på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Sjukersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden.