Olika sätt att bo 

Senast uppdaterad: 12/5-2023

I Sverige kan du bo på olika sätt. Du kan hyra eller köpa en lägenhet. Du kan hyra eller köpa ett hus. Här hittar du information om olika sätt att bo.

I alla Sveriges kommuner finns det lokala bostadsbolag där du kan söka hyreslägenheter. Bolagen kan ägas av personer eller av en kommun. Ett bostadsbolag som kommunen äger kallas för allmännyttigt bostadsbolag. Om du bor i en hyresrätt kallas det för att vara hyresgäst. Då hyr (lånar) du lägenheten av en hyresvärd, det vill säga det bolag som äger lägenheten.

Om något går sönder i lägenheten

När något går sönder i lägenheten ska hyresvärden reparera det. Som hyresgäst behöver du inte betala något om till exempel spis eller kylskåp slutar fungera. Men om du själv orsakat skadorna i lägenheten kan du bli skyldig att betala. Hyresvärden ska normalt besikta (kontrollera) lägenheten innan du flyttar in i den. Detta görs för att du ska slippa betala för skador som tidigare hyresgäster har orsakat.

Olika typer av kontrakt

Det finns olika typer av hyreskontrakt för bostadslägenheter. Ett förstahandskontrakt innebär att du har rätt att bo i lägenheten så länge du vill. Ett andrahandskontrakt innebär att du hyr tillfälligt av personen som har ett förstahandskontrakt på lägenheten.

Svarta kontrakt

Svarta kontrakt är kontrakt på hyreslägenheter som säljs och köps för pengar. Det är inte tillåtet för hyresvärdar eller hyresgäster i Sverige att ta betalt för eller sälja ett hyreskontrakt. Den som vill att du ska betala för ett hyreskontrakt begår ett brott och kan dömas till fängelse för det.

Hyresgästens rätt att säga upp hyreskontraktet

Du som hyresgäst har alltid rätt att säga upp hyreskontraktet på din hyreslägenhet om du vill flytta. Efter att du sagt upp ditt kontrakt kan du behöva fortsätta betala för lägenheten under en bestämd tid. Det kallas uppsägningstid. Uppsägningstiden är oftast tre månader om det inte står något annat i kontraktet. Uppsägningstiden börjar gälla månaden efter att du sagt upp ditt hyreskontrakt.

Hyresvärdens rätt att säga upp hyreskontraktet

Hyresvärden har i vissa fall rätt att säga upp kontraktet med hyresgästen. Detta kan hända om hyresgästen:

  • hyr ut eller lämnar över bostaden till någon annan utan tillstånd från hyresvärden.
  • använder bostaden till annat än att bo i, till exempel brottslig verksamhet eller att driva ett stort företag från bostaden.
  • är ansvarig för att ohyra kommer in i fastigheten eller låter bli att rapportera att ohyra spridit sig där.
  • vägrar låta hyresvärden komma in i bostaden, utan att ha en bra anledning att inte låta hyresvärden komma in, till exempel vid reparationer.
  • vanvårdar bostaden.
  • inte uppfyller det som står i hyresavtalet.
  • är mer än en vecka sen med att betala hyran.

En bostadsrätt är en lägenhet som du måste betala en insats för. Det betyder att du köper en andel i en förening som äger fastigheten (huset). Du blir då medlem i föreningen och får använda lägenheten.

När du bor i en bostadsrätt måste du betala en avgift till föreningen varje månad. Om du har lånat pengar till lägenheten måste du också betala ränta och amortering till banken.

I kommunerna finns det lokala fastighetsmäklare och bostadsbolag som visar vilka lägenheter som är till försäljning. På kommunernas egna hemsidor kan du ofta hitta vilka lokala bolag finns. Du kan även leta själv efter bostadsrätter till salu på internet.

I Sverige kan du både köpa och hyra hus. Om du vill köpa ett hus kan priserna variera väldigt mycket mellan storstäder, mindre orter och landsbygden. I kommunerna finns det lokala fastighetsmäklare och bostadsförmedlare som visar vilka hus som är till försäljning. Du kan också köpa en tomt och bygga ditt eget hus.

På kommunernas webbplatser finns det oftast information om vilka hus och tomter som är till salu.

Att hyra i andra hand är vanligt i Sverige. Det innebär att du hyr av personen som har förstahandskontrakt på lägenheten. Det går även att hyra i andra hand av personer som har en bostadsrätt eller äger ett hus.

Om du vill hyra en lägenhet i andra hand är det viktigt att ta reda på om hyresvärden har godkänt uthyrningen.

Tänk på att skriva kontrakt när du ska hyra i andra hand. Om du inte har skrivit kontrakt kan du tvingas flytta om den som har kontrakt i första hand kräver det. Innan kontrakt skrivs är det viktigt att känna till vilka rättigheter du har när du hyr i andra hand.

Det går också att hyra ett rum i någons lägenhet eller hus. Du bor då tillsammans med personen som har kontrakt på bostaden eller äger den. Detta kallas för att vara inneboende. Regler och uppsägningstid gäller även när du är inneboende. Tänk därför på att skriva kontrakt när du vill hyra ett rum i någons lägenhet eller hus.