طریق های مختلف برای زنده گی

آخرین به روز رسانی 2/12-2022

در سویدن شما می توانید به روش های مختلف زندگی کنید. شما می توانید یک آپارتمان را اجاره کنید یا بخرید. شما می توانید یک خانه را اجاره کنید یا بخرید. در اینجا شما معلوماتی در مورد طریق های مختلف زندگی خواهید یافت.

در سراسر سویدن دفاتر راهنمایی معاملات خصوصی محلی وجود دارد که شما میتوانید دنبال آپارتمان و ملک کرایی بگردید. شرکت ممکن است که متعلق به اشخاص باشد و یا کمون. شرکت مسکنی که کمون صاحب آن میباشد، شرکت مسکن همگانی (Allmännyttigt bostadsbolag) است. شما آپارتمان را از صاحبخانه به کرایه (قرض) میکنید و وی یا شرکت صاحب آپارتمان است.

اگر چیزی در آپارتمان خراب شود

منحیث کرایه نشین وقتی که چیزی در آپارتمان بشکند مانند یخچال و اجاق شما نیازی به تادیه آن ندارید. در وقتی که چیزی در آپارتمان کرایی بشکند، صاحبخانه مسئول است که آنرا تعمیر کند. اما اگر شما باعث شکستن آن شده اید، شما مجبور به تادیه آن میباشید. صاحبخانه پیش از کوچ کردن شما از خانه بازدید میکند. به این خاطر که شما مجبور به تادیه خسارات کرایه نشین پیشین نشوید.

انواع مختلف قراردادها

انواع قرارداد ها ی مختلفی برای آپارتمان ها وجود دارد. در صورتیکه شما شخص اول هستید و یک اجاره نامه دست اول را مینویسید، پس شما حق زنده گی در آپارتمان را تا زمانیکه خودتان خواسته باشید دارید. یک قرارداد و اجاره نامه که دست دوم است به این معنی است که شما از کسی که قرارداد اول دارد آپارتمان را موقتا کرایه میکنید.

قرارداد سیاه

یک قرارداد سیاه به این معنی است که شخص قرارداد اجاره آپارتمان را خرید و فروش کند. خرید و فروش و معامله اجاره نامه مسکن کرایه ای در سویدن هم برای صاحبخانه و هم برای کرایه نشین ممنوع است. اگر کسی از شما در مقابل قرارداد کرایه مسکن پول بخواهد مرتکب جرم شده است و به زندان محکوم خواهد شد.

کرایه نشین حق به فسخ قرارداد کرایه خانه (اجاره نامه) را دارد

شما منحیث یک مستاجراگربخواهید نقل مکان کنید، همیشه حق دارید که اجاره نامه مربوط به آپارتمان اجاره ای خود را فسخ کنید . پس از پایان قرارداد خود، ممکن است لازم باشد برای مدت مشخصی به پرداخت کرایه ادامه دهید. این بنام مدت پس دادن نامیده میشود. دوره اخطار مدت پس دادن معمولا سه ماه است مگر اینکه در قرارداد چیزدیگری ذکر شده باشد. دوره اطلاع پس دادن ازماه پس از اینکه توافقنامه اجاره را لغو کرد آغاز خواهد شد.

حق صاحبخانه به فسخ قرارداد کرایه خانه (قرارداد)

صاحبخانه در بعضی اوقات حق به فسخ قرار داد کرایه خانه را دارد. این در موارد زیر ممکن است:

  • اجاره دادن یا تحویل دادن خانه به شخص دیگری بدون اجازه صاحبخانه.
  • استفاده کردن از خانه بدون آنکه در آن زندگی کرد برای مثال کارهای جنایی و یا کارکردن شرکت کلانی در آن مسکن.
  • مسئول جلوگیری ازورود حشرات موذی به ساختمان است یا خبر ندهد که حشرات موذی درآنجا پخش شده است.
  • بدون دلیل قانع کننده ای اجازه ندهد که صاحبخانه وارد مسکن شود، و منحیث مثال هنگام تعمیرات اجازه ندهد که صاحبخانه وارد خانه شود.
  • درمراقبت از خانه اهمال کند.
  • آنچه را که درقرارداد خانه نوشته شده انجام ندهد.
  • درپرداخت کرایه خانه بیش از یک هفته تأخیر داشته باشد.

وقتی شما یک آپارتمان بخرید باید یک سهمی بپردازید که حق سر قفلی نامیده میشود. به این معنی که شما باید یک سهم (حصه) در شرکتی که صاحب خانه است، بخرید. شما عضو انجمن شده و میتوانید از آپارتمان استفاده نمایید.

هنگامیکه شما در جایی که سر قفلی اش را دارید، زنده گی میکنید میباید یک مبلغ پول یا کرایه به انجمن ماهانه بپردازید. در صورتیکه شما از بانک بخاطر آپارتمان قرضه گرفته باشید، شما همچنان باید سود و استهلاک را به بانک تحویل دهید.

در وب سایت اصلی کمون ها شما میتوانید دفاتر راهنمایی معاملات خصوصی گوناگون را که در منطقه نزدیک شما وجود دارند، جستجو کنید. شما خودتان میتوانید برای خرید آپارتمان های با حق سر قفلی را در اینترنت جستجو کنید.

در سویدن شما میتوانید هم خانه به اجاره بگیرید و یا آنرا بخرید. اگر شما میخواهید خانه بخرید، قیمت آن بین شهرهای مختلف بزرگ و کوچک متفاوت است. در وب سایت کمون ها شما میتوانید دفاتر راهنمایی معاملات خصوصی و اداره مسکن یابی گوناگون را که در منطقه نزدیک شما وجود دارند که خانه های فروشی را اعلام میکنند. شما میتوانید که زمین بخرید و خودتان خانه بسازید.

در وب سایت های شاروالی ها معمولا درباره خانه ها و زمین هایی که برای فروش هستند معلوماتی هست.

در سویدن به دست دوم کرایه نشین بودن معمول است. این معنی است که شما از کسی که قرارداد اول دارد آپارتمان را موقتا کرایه میکنید. البته مسکن را میتوان از شخصی که آپارتمان با حق سرقفلی مسکن دارد ، کرایه کرد.

اگر شما میخواهید که آپارتمان دست دوم را کرایه کنید، باید بدانید که آیا صاحبخانه اجازه کرایه دادن آپارتمان را داده است.

زمانیکه میخواهید که یک آپارتمان دست دوم کرایه کنید، باید به فکر نوشتن قرارداد باشید. اگر شما قرارداد ننوشته اید، و آنکه قرارداد اول را دارد در صورتیکه بخواهد میتواند شما را بیرون کند. قبل از نوشتن قرارداد لازم است بدانید که منحیث کرایه نشین دست دوم دارید چه حقوقی دارید.

شما میتوانید که یک اطاق در یک آپارتمان و یا خانه اجاره کنید. شما با صاحب آپارتمان و یا کسی که صاحب قرارداد اول است، زنده گی میکنید که به نام inneboende نامیده میشود. کلیه حقوق فسخ قرارداد کرایه خانه در این مورد نیز صدق میکند. اگر میخواهید اطاقی در آپارتمان یا خانه ای شخص دیگری اجاره کنید، باید به فکر نوشتن قرارداد باشید.