تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی

آخرین به روز رسانی: 27/2-2024

ممکن است تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی گزینه بهتری نسبت به جستجوی کار در سوئد باشد.

برای تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی در سوئد چه شرایط لازمی وجود دارد؟

برای تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی در سوئد بایستی یک ایده تجاری/بازرگانی داشته باشید. همچنین بایستی در مورد امور اداری و مالی نیز معلومات داشته باشید.

مالیات شرکتی

برای آنکه بتوانید شرکت/کسب و کار خصوصی تأسیس کنید بایستی همچنین برای مالیات شرکتی مورد تأیید قرار گرفته باشید. مالیات شرکتی بصورت F-skatt مخفف می شود.

در وبسایت اداره مالیات می توانید برای F-skatt درخواست کرده و مورد تأیید قرار بگیرید.

کمک از اداره کاریابی

اگر می خواهید شرکت/کسب و کار خصوصی تأسیس کنید می توانید کمک و مشاوره بطور مثال از اداره کاریابی دریافت کنید. اداره کاریابی برنامه ای موسوم به "حمایت برای تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی" دارد.اگر برای شرکت کردن آمادگی دارید با اداره کاریابی تماس بگیرید.

اداره کاریابی می خواهد ایده تجاری/بازرگانی و یک برنامه تجاری/بازرگانی شما را ببیند تا بررسی کند آیا بنظر آنها شرکت/کسب و کار خصوصی شما موفق خواهد بود یا نه.

در اداره کاریابی می توانید برای موارد زیر کمک بگیرید:

  • کارآموزی در زمینه حرفه / رشته فعالیت اقتصادی شرکت مورد نظر شما
  • آموزش قوانین ومقررات ناظر بر مدیریت شرکتها، مالیاتها، حسابداری و مجوزها در رشته های مختلف اقتصادی.
  • این آموزش بکمک مترجم صورت میگیرد. رهنمود و مشورت، بوسیله مشاور ویژ ه شما (mentor)، به زبان مادری تان.
  • راهنمائی در مورد تماس با مسئولین و مدیران سازمانها و شبکه های اجتماعی و اقتصادی.
  • جمعبندی و برآورد فعالیت شرکت شما بزبان خودتان.

دریافت مشاوره برای تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی

خوب است قبل از تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی از یک مشاور کمک بگیرید. وبسایت verksamt.se چندین مشاور مختلف را گردآوری کرده که به شما بعنوان تازه وارد در سوئد کمک می کنند.

اداره ی مالیات دیدارهایی با هدف اطلاع رسانی رایگان در مناطق مختلف برگزار می کند. همچنین به افرادی که تمایل به تاسیس شرکتهای خصوصی دارند، اطلاعات لازم را می دهـد. اداره ی مالیات اطـلاعـاتی مانند نحـوه ی ثبت شرکتهــای تجــاری خصوصـی و نیز برخـی راهنمــایی ها را به شمـــا می دهد.