شانس خود را برای کار پیدا کردن افزایش دهید

آخرین به روز رسانی: 11/1-2023

شیوه های مختلفی برای بهتر کردن شانس کار پیدا کردن وجود دارد.

شما که در زمینه های شغلی زیر آموزش دیده اید می توانید مطالب بیشتری بخوانید که چکار بایستی بکنید.

مشاغل مورد نیاز - در آنها نیروی کار لازم است

یک شغل مورد نیاز سغلی است که نیروی کار در آن کم است. در حال حاضر مشاغل مورد نیاز بسیاری در سوئد وجود دارد که هم برای آنها تحصیلات عالی لازم است و هم شرط تحصیلات پایین تری دارند.

چند مثال برای مشاغل مورد نیاز:

 • پرستار
 • معلم (دوره یپیش دبستان )
 • مهندس
 • معلم
 • پزشک
 • آشپز
 • کارگر نصب دستگاه گرمایش و تهویه
 • کمک پرستار
 • برقکار

کارآموزی

کارآموزی شیوۀ خوبی برای کار پیدا کردن در سوئد است.

در موارد زیر کارآموزی می تواند مفید باشد:

 • کسب تجربه در یک شغل بخصوص
 • یادگیری چگونگی یک شغل بخصوص
 • کسب مهارت در یک شغل بخصوص
 • کسب تجربه از یک کارفرما برای جستجوی کار

در دوران کارآموزی یک مربی به شما کمک می کند. پس از کارآموزی یک گواهی از کارفرما دریافت می کنید.

شما خودتان می توانید با یک کارفرما تماس بگیرید و بپرسید آیا می توانید نزد او کارآموزی کنید یا نه. ادارۀ کاریابی هم می تواند برای پیدا کردن محل کارآموزی به شما کمک کند.

مسیر سریع السیر

شما که به تازگی اجازۀ اقامت گرفته اید و در جستجوی کار هستید می توانید مسیر موسوم به سریع السیر را طی کنید. مسیر سریع السیر یک دورۀ آموزشی از سوی ادارۀ کاریابی است.

اگر در شغلی تجربه داشته باشید که در سوئد نیروی کار برای آن کم باشد می توانید در این برنامۀ آموزشی شرکت کنید. یک چنین شغلی معمولاً شغل مورد نیاز نامیده می شود.

مسیر سریع السیر شامل موارد زیر است:

 • آموزش زبان سوئدی برای شغل شما.
 • کارآموزی.
 • تشخیص اینکه شما در آن شغل چقدر مهارت دارید که به آن ارزشیابی معلومات شما گفته می شود.
 • آموزش فوق العاد در آن شغل چنانچه شما به آن نیاز داشته باشید که با آن آموزش تکمیلی یا آموزش بازار کار گفته می شود.

در چندین شغل مختلف مسیر سریع السیر وجود دارد.

مسیر کار محلی - کار برای افرادی که به تازگی اجازه اقامت گرفته اند

ادارۀ کاریابی و کمون ها مشترکاً برنامه ای دارند که مسیر کار محلی نامیده می شود. مسیر کار محلی برنامه ای است که شما می توانید از طریق ادارۀ کار در آن شرکت کنید. شما با کارفرمائی در نزدیک محل سکونت تان به نیروی کار نیاز دارد، هماهنگ می شوید.

در مسیر کار محلی اغلب مورد زیر وجود دارد:

 • آموزش زبان سوئدی.
 • آموزش در شغل مربوطه.
 • کارآموزی.

اگر به مسیر مشاغل محلی علاقمند هستید با اداره کاریابی تماس بگیرید.

به پادکست اداره کاریابی با عنوان "تازه وارد در سوئد" گوش کنید

اداره کاریابی یک پادکست را به چندین زبان راه اندازی کرده است که "تازه وارد در سوئد" نام دارد. گوش کردن به یک پادکست تقریباً مانند گوش کردن به یک برنامه رادیوئی است ولی شما به آن از طریق کامپیوتر، تبلت یا تلفن موبایل گوش می کنید. به پادکست "تازه وارد در سوئد" گوش کنید و در بارۀ کار و تحصیل در سوئد، چگونگی نوشتن یه درخواست کار خوب و چگونگی آماده کردن خود برای یک مصاحبۀ استخدامی، راهنمائی دریافت کنید.