اینطوری می توانید مسکن پیدا کنید

آخرین به روز رسانی: 3/5-2023

شیوه های بسیار مختلفی برای پیدا کردن محلی برای سکونت وجود دارد. در اینجا در مورد اینکه چکار بایستی بکنید اطلاعات وجود دارد.

رادیوی آموزشی سوئد (UR) یک فیلم دارای راهنمائی هایی برای افرادی است که در جستجوی مسکن هستند. این فیلم فقط به زبان سوئدی است.

شرکت های مسکن و آژانس های مسکن یابی

در همه کمون های سوئد شرکت های مسکن محلی وجود دارند. بسیاری از کمون ها دارای آژانس های مسکن یابی هستند. در شرکت های مسکن و آژانس های مسکن یابی مختلف برای جستجوی مسکن نامنویسی کنید. آنها معمولاً در اینترنت وبسایت دارند که در آن می توانید ثبت نام کنید.

بسیاری از شرکت های مسکن و آژانس های مسکن یابی دارای صف مسکن هستند. هرچه مدت طولانی تری در صف مسکن باشید شانس شما برای دریافت آپارتمان بیشتر می شود. مقررات در این زمینه ممکن است در شرکت های مسکن مختلف متفاوت باشد.

جستجوی فعالانه برای مسکن

حتی اگر در شرکتهای مستغلاتی و دفاتر مختلف مسکن یابی نامنویسی کرده باشید بهتر است از راههای دیگر فعالانه در جستجوی آپارتمان باشید. در اینترنت شرکت های مختلفی وجود دارند که آگهی آپارتمانهای خالی دست اول و دست دوم را منتشر می کنند. در آنجا همچنین می توان افرادی را پیدا کرد که در جستجوی همخانه هستند و آگهی خانه هایی برای اجاره کردن وجود دارد. خوب است در روزنامه ها نیز آگهی آپارتمانها و اتاق های خالی را نیز بخوانید.

بسیاری شرکت های کوچک مسکن وجود دارند که نمی توان در آنها ثبت نام کرد ولی وبسایت هایی دارند که در آنها می توان آپارتمانهای خالی را جستجو کرد. همیشه خوب است نزد شرکت های کوچک مسکن مستقیماً اعلام علاقمندی کنید.

اگر در یک ساختمان بخصوص آپارتمان جستجو می کنید می توانید در راهروی ورودی ساختمان نام صاحبخانه را ببینید. صاحبخانه ها بایستی در راهروی ورودی ساختمان نام شرکت اداره کنندۀ ساختمان و مشخصات تماس با آن را نصب کنند.

یک راه دیگر پیدا کردن آپارتمان نصب آگهی در فروشگاهها، کتابخانه، راهروهای ورودی ساختمانها یا اماکن دیگری است که تابلو اعلانات دارند.

مسکن دارای حق سکونت و خانه

اگر مایل هستید یک آپارتمان یا خانه خریداری کنید می توانید به مشاوران مستغلاتی محلی مراجعه کنید. در اینترنت نیز شرکتها و خدمات بسیاری با آگهی برای فروش آپارتمان، خانه، زمین در سراسر سوئد وجود دارد. در روزنامه ها نیز آگهی وجود دارد.

در وبسایت های کمون ها اغلب خانه ها و قطعه زمین های فروشی وجود دارند.