نقل مکان کردن

آخرین به روز رسانی: 22/2-2023

وقتی یک مسکن پیدا کردید موارد بسیاری را بایستی بخاطر داشته باشید. در اینجا شما اطلاعات مربوط به موارد برای دانستن را پیدا می کنید.

فسخ قرارداد اجاره قبلی

اگر شما از یک آپارتمان اجاره ای نقل مکان می کنید باید قرارداد اجاره خود را فسخ کنید. مدت زمان فسخ بین صاحبخانه های مختلف متفاوت است. توصیه این است که قرارداد اجاره باید کتباً فسخ شود.

ثبت احوال، تغییر آدرس و ارسال پست پس از نقل مکان

ثبت احوال به این معنی است که شما در اداره مالیاتی بعنوان مقیم در یک کمون سوئد نامنویسی می کنید. بسیاری از حق و حقوق و وظایفی که دارید ب ثبت احوال بودن شما بستگی دارد. بعنوان مثال شما باید ثبت احوال شده باشید تا از حق دریافت برخی کمک هزینه ها برخوردار شوید و بتوانید در انتخابات سیاسی رأی بدهید.

هنگام نقل مکان باید یک اعلامیه نقل مکان به اداره مالیات تسلیم کنید. اعلامیه نقل مکان برای آنست که آدرس ثبت احوال شما صحیح باشد و پست شما به آدرس جدید برسد. شما همچنین می توانید ارسال پست به آدرس بعدی را نیز سفارش دهید یعنی پست ارسالی به آدرس قدیمی به آدرس جدید شما ارسال خواهد شد. ارسال پست به آدرس بعدی نزد سازمان تغییر آدرس سوئد انجام می شود.

حق اشتراک ها و قراردادها

ممکن است چندین حق اشتراک و قرارداد وجود داشته باشند که لازم باشد شما آنها را منتقل یا فسخ کنید. به خاطر داشته باشید که بسیاری از قراردادها دارای مدت زمان فسخ یا مدت تعهد هستند که خوب است آنها را به موقع قبل از نقل مکان فسخ کنید. نمونه هایی از حق اشتراک ها و قرارداد هایی که ممکن است نیاز به انتقال یا فسخ داشته باشند:

  • اشتراک تلفن ثابت (غیر اشتراک موبایل/همراه)
  • حق اشتراک اینترنت
  • کانال های تلویزیونی پولی
  • قرارداد برق
  • پارکینگ
  • آژیر سرقت
  • بیمه ها

بیمه مسکن

مهم است که بیمه ای داشته باشید که از شما اشیاء تان محافظت کند. تقریبا تمام خانواده ها در سوئد دارای بیمه مسکن هستند. بیمه مسکن یک حفاظت اساسی است که می تواند در صورت به سرقت رفتن یا صدمه در آتشسوزی یا نشت آب به شما غرامت بپردازد. بیمه مسکن همچنین همه افرادی را که در بیمه نامه درج شده اند و در همان مسکن زندگی می کنند را نیز پوشش می دهد. علاوه بر این بیمه مسکن از جمله حفاظت سفر نیز تأمین می کند.

نظافت قبل از نقل مکان و معاینه مسکن

در اغلب موارد وقتی از یک مسکن نقل مکان می کنید شما مسئول نظافت قبل از نقل مکان هستید، صرفنظر از اینکه در یک ویلا، یک مسکن دارای حق سکونت یا یک مسکن استیجاری زندگی می کنید. نظافت قبل از نقل مکان بسیار گسترده تر از نظافت هفتگی است و خیلی وقت می برد. شما هم می توانید خودتان نظافت قبل از نقل مکان را انجام دهید یا یک شرکت را بکار بگمارید. اگر نظافت قبل از نقل مکان به اندازه کافی خوب نباشد ممکن مجبور شوید غرامت پرداخت کنید.

معمولا وقتی یک مستأجر از آپارتمان نقل مکان می کند آپارتمان معاینه شده و یک پروتکل تنظیم می شود که در آن صدمات احتمالی یادداشت می شود. یک مستأجر ممکن است برای خسارات وارده به مسکن به پرداخت غرامت موظف شود.در خانه باشد.

مسکن جدید

مهم است که همه کلیدهای مسکن جدید خود را دریافت کنید. اگر به یک آپارتمان اجاره ای نقل مکان می کنید خوب است پروتکل معاینه آپارتمان را با خود آپارتمان مقایسه کنید تا مبادا صدمات ناشناخته ای در آپارتمان وجود داشته باشد.