ارسال پول به وطن برای خانواده

آخرین به روز رسانی: 6/12-2022

چندین بانک و شرکت دیگر برای ارسال پول به خارج از کشور وجود دارند.

شرکت هایی که این خدمات را ارائه می کنند هزینه ای برای انتقال پول و تبدیل ارز اخذ می کنند. گاهی اوقات بابت گیرنده پول نیز اخذ می کنند. هرینه ارسال پول ممکن است میان بانکها و شرکتهای مختلف در سوئد بسیار متفاوت باشد.

وبگاه "Money from Sweden" یک خدمات رایگان برای مقایسه قیمت هاست. این وبگاه توسط دولت سوئد اداره می شود. در اینجا می توانید ارسال پول توسط شرکتهای مختلف را مقایسه کنید. همچنین می توانید مدت زمان رسیدن پول را نیز ببینید. از طریق این وبگاه نمی توانید مستقیماً پول بفرستید، ولی لینک هایی به بانکها و شرکتها وجود دارد که خدمات ارسال پول را ارائه می کنند.

هنگام انتقال پول چندین شیوۀ پرداخت وجود دارد. با پول نقد، کارت یا انتقال از طریق بانک می توانید پرداخت کنید. شرکتهای مختلف روش های پرداخت مختلفی را می پذیرند. دانستن این مطلب نیز خوب است که همه شرکتها به همه کشورها پول ارسال نمی کنند.