حق و حقوق شما هنگام خریداری کالاه و خدمات

آخرین به روز رسانی: 2/10-2023

در سوئد قوانینی وجود دارد که وقتی شما کالاها و خدمات را خریداری می کنید از شما محافظت می کند. این قوانین بطور مثال به شما حق شکایت از خرید و در برخی موارد پشیمان شدن می دهند.

قبض رسید

وقتی از فروشگاه خرید می کنید حق دارید قبض رسید دریافت کنید. اگر از اینترنت خرید می کنید حق دارید تأییدیه سفارش خود را دریافت کنید. بخاطر داشته باشید که خوب است اسناد آنچه که خریده اید و پولی که پرداخت کرده اید را نگهدارید.

قبض رسید از جمله بایستی دارای اطلاعات مربوط به تاریخ، قیمت،
شماره جنس و تعداد کالاه باشد. همچنین بایستی نام، شماره ثبت و آدرس شرکت نیز روی رسید نوشته شده باشد.

شکایت از کالا/خدمات

اگر کالا یا خدماتی که خریداری کرده اید اِشکالی داشته باشند حق دارید شکایت کنید. شکایت کردن کردن یعنی نسبت به نقص کالا اعتراض کنید. به فروشنده بایستی فرصت داده شود نقص کالا را بر طرف کند. در اغلب موارد بجای کالای خراب یک کالای جدید دریافت می کنید. وقتی خدمات خریداری می کنید فروشنده بایستی نقص آنرا بر طرف کند.

صرفنظر از اینکه حق تعویض داشته باشید یا نداشته باشید از حق اعتراض به کالا برخوردارید. حتی کالاهای حراجی هم اگر نقص داشته باشند می توانید شکایت کنید. شما در سوئد حق دارید سه سال از کالا شکایت کنید.

پس از خرید در اسرع وقت ممکن با فروشنده تماس بگیرید و نقص کالا یا خدمات را به بگویید. اگر در مدت دو ماه پس از کشف نقص شکایت کنید، مدت معقول محسوب می شود. مدت معقول یعنی مدت عادلانه است.

 • همیشه وقتی جزی می خرید، قبض پرداخت را نگهدارید. در اینصورت پس دادن کالا آسانتر می شود.
 • نسبت به کالا کتباً بطور مثال از طریق ایمیل شکایت کنید.

یک نسخه از شکایت خود را نگهدارید تا بتوانید ثابت کنید که به فروشنده شکایت کرده اید.

خرید آزاد

خرید آزاد یعنی اینکه اگر شما کالای خریدرای شده را نخواهید و ظرف مدت معینی بازپس بدهید، پول تان را پس خواهید گرفت.

هیچ قانونی برای خرید آزاد وجود ندارد. خرید آزاد اختیاری است یعنی فروشگاهها خودشان مقررات خود را تعیین می کنند. یعنی برخی از فروشگاهها 30 روز خرید آزاد می دهند و برخی دیگر اصلاً خرید آزاد ندارند.

 • همیشه از فروشگاه در بارۀ شرایط جاری سوال کنید.
 • قبض رسید را نگاه کنید و ببینید چه مدت خرید آزاد روی آن درج شده است.
 • قبض رسید را نگهدارید و کالا را قبل انقضای مدت خرید آزاد، بازپس بدهید.

حق تعویض

داشتن حق تعویض یعنی شما می توانید کالای خریداری شده را باپس بدهید و یک کالای دیگر بجای آن انتخاب کنید. وقتی حق تعویض دارید پول کالا را پس نمی گیرید.

هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید شما از حق تعویض برخوردار هستید. حق تعویض اختیاری است یعنی فروشگاهها خودشان مقررات خود را تعیین می کنند.

 • همیشه از فروشگاه در بارۀ شرایط جاری سوال کنید.
 • قبض رسید را نگاه کنید و ببینید آیا مدت تعویض روی آن درج شده یا نه.
 • قبض رسید را نگهدارید و کالا را قبل انقضای مدت تعویض، بازپس بدهید.
 • کالا را با همان و ضعیت کیفیتی که آنرا خریدید بازپس بدهید.

حق پشیمانی

وقتی در فروشگاه خرید می کنید هیچگونه حق پشیمانی از خرید ندارید. اگر چیزی را از راه دور بطور مثال در اینترنت، از یک فروشندۀ تلفنی یا سفارش پستی خریداری کنید، حق پشیمانی دارید. همچنین اگر با یک فروشنده خارج از اماکن تجاری او قرارداد ببندید نیز حق پشیمانی دارید. قرارداد یعنی موردی که برای آن توافق کتبی یا شفاهی شده باشد.

 • وقتی از راه دور و خارج از اماکن تجاری فروشنده خرید می کنید، 14 روز از حق پشیمانی برخوردارید.
 • مهلت پشیمانی از روزی که شما کالا را دریافت کنید آغاز می شود. اگر خدمات خریداری کرده باشید مهلت پشیمانی از روز پس از بستن قرارداد آغاز می شود. مهلت پشیمانی مدت زمانی است که شما طی آن می توانید از خرید پشیمان شوید. هنگام فروش تلفنی قرارداد وقتی منعقد می شود که شما تأییدیه کتبی آنرا دریافت کرده باشید. شرط لازم کتبی بودن شامل قرارداده ای کتبی هم بصورت کاغذی و هم بصورت الکترونیک، بطور مثال از طریق ایمیل یا پیامک است.
 • فروشنده بایستی قبل از بستن قرارداد به شما در مورد حق پشیمانی اطلاع دهد. اگر فروشنده اطلاعات کافی به شما نداده باشد مهلت پشیمانی تمدید می شود.
 • حق پشیمانی برای همۀ انواع خریدها صِدق نمی کند. بطور مثال برای خرید سفر یا یک کالای ویژه تولید شده صِدق نمی کند. فروشنده بایستی در این موارد به شما اطلاع دهد که حق پشیمانی صِدق نمی کند.
 • بخاطر داشته باشید که کتباً ، بطور مثال از طریق ایمیل اعلام پیشمانی کنید. یک نسخه از آنرا بعنوان مدرک نگهدارید.
 • شما لازم است کالا را ظرف 14 روز از تاریخی که پشیمانی خود را اعلام کرده اید به فروشنده بازپس بفرستید. اگر فروشنده از قبل به شما اطلاع داده باشد که هزینه پس فرستادن شامل قرارداد نیست، هزینه پس فرستادن را بایستی خودتان بپردازید. شما بایستی بتوانید نشان دهید که کالا را برای فروشنده پس فرستاده اید. از اینرو قبض های رسید پس فرستادن کالا را بعنوان مدرک نگهداری کنید.