Du som har flytt från kriget i Ukraina

Senast uppdaterad: 12/7-2022

Här finns samlad information för dig som har flytt från kriget i Ukraina. Fler delar av webbplatsen kommer översättas till ukrainska inom kort.

Du som kommer till Sverige från Ukraina kan stanna upp till 90 dagar utan visum om du har ett biometriskt pass. För att du ska kunna arbeta och ditt barn ska kunna gå i skolan behöver du söka uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet

Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om vem som kan ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Du kan också läsa om hur du gör för att ansöka och vad som händer efter beslut.

Om du har fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Massflyktsdirektivet ger rätt till:

 • boendeplats genom Migrationsverket (du får inte välja ort)
 • vård som inte kan vänta
 • visst ekonomiskt stöd
 • skola för barn
 • att arbeta i Sverige.

Boende i Sverige

Du kan ordna ditt boende själv eller få hjälp med boende av Migrationsverket. Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand måste du betala hyran själv. Kom ihåg att meddela Migrationsverket din adress om du ordnar ditt boende på egen hand.

Observera att Migrationsverket har en lista över bostadsområden med sociala och ekonomiska utmaningar. Den som väljer att bo i ett sådant område kan förlora rätten till ekonomiskt stöd från Migrationsverket. På Migrationsverkets webbplats kan du ta reda på om den adress som du vill flytta till ligger i ett område som kan påverka din rätt till ersättning från Migrationsverket.

Kommuner i Sverige

Alla som bor i Sverige bor i en kommun. En kommun kan vara en stad, en ort eller flera orter. Det finns 290 kommuner i Sverige.

På Informationsverige.se finns information om alla kommuner i Sverige. Du kan läsa om vad som finns i de olika kommunerna, till exempel skola, arbete och boende.

Om du har med dig sällskapsdjur från Ukraina

Om du har med dig din hund, katt eller annat sällskapsdjur från Ukraina ska du anmäla det till tullpersonal eller veterinär när du kommer till den svenska gränsen. Om ditt djur från Ukraina inte har kontrollerats vid gränsen ska du kontakta en veterinär så fort som möjligt. Veterinären kontrollerar djuret och de handlingar som finns. 

Tänk på att djuret inte får träffa andra djur eller människor till dess att det har blivit undersökt av veterinär. Detta är viktigt eftersom Ukraina varje år har flera fall av rabies medan sjukdomen är utrotad i Sverige. Syftet är att förhindra spridning av rabies.

Om du behöver vård

Vuxna som har ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till akut sjukvård, akut tandvård och vård som inte kan vänta. Det är vårdpersonalen som avgör vilken vård som inte kan vänta. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen (en lag som ska förhindra att smittsamma sjukdomar sprids). För att få tillgång till den vården behöver du först registrera dig hos Migrationsverket. Det gäller både barn och vuxna. Då får du också erbjudande om en hälsoundersökning.

Om du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt ska du börja med att kontakta en vårdcentral. Om du är osäker på när du ska söka vård kan du alltid ringa till 1177 Vårdguiden. Telefonnumret är +46 771 1177 00. Om det är en nödsituation och fara för någons liv ska du ringa telefonnummer 112.

Vaccination mot covid-19
Alla i Sverige som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Vaccination mot covid-19 är gratis och frivillig.

Om ditt barn behöver vård

Barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige. Vården är oftast gratis för barn, men det kan variera beroende på var man bor.

Barn har också rätt till vaccination mot vanliga smittsamma barnsjukdomar.

Ekonomiskt stöd

Om du inte har några egna pengar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Pengarna du får från Migrationsverket ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter.

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd när du besöker Migrationsverket eller genom att skicka in en ansökningsblankett till Migrationsverket med post.

Bankkonto

Du som har ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att öppna ett bankkonto i en svensk bank. För att bli kund i en svensk bank måste du kunna identifiera dig och svara på frågor om varför du behöver ett bankkonto.

Förskola och skola för barn

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har rätt att gå i förskola och skola. Skolan är gratis. Kontakta kommunen där du bor och berätta att du vill att dina barn ska gå i förskola eller skola.

Arbeta i Sverige

På Arbetsförmedlingens webbplats hittar du information om vad som gäller om du söker arbete i Sverige.

Om du hittar ett arbete måste du registrera dig hos Skatteverket för att betala skatt.

Om du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och har ett arbete kan du till exempel ha rätt till sjukpenning om du blir sjuk och inte kan arbeta. Du ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Om du har en utländsk utbildning

Om du har en utländsk utbildning kan du få din tidigare utbildning bedömd för att få veta vad den motsvarar i Sverige. Det kan hjälpa dig när du vill söka arbete eller studera i Sverige. Det är Universitets- och högskolerådet som gör bedömningen.

Om du har en funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning är en nedsättning av den fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågan.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera när du har kontakt med till exempel Migrationsverket eller andra myndigheter kan du få hjälp och stöd. 

En funktionsnedsättning påverkar inte dina möjligheter att få uppehållstillstånd.

Du kan också ha rätt till ett boende som är anpassat efter dina behov. Prata med din mottagningsenhet på Migrationsverket om vilket stöd du kan få.

Om du har ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har du inte rätt till stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Men du kan kontakta din kommun och fråga vilket stöd som finns där du bor.

Det finns flera olika organisationer som ger hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Aktiviteter där du bor

Det finns olika aktiviteter för dig som är ny i Sverige. Kommuner och föreningar har aktiviteter där du kan lära känna nya människor och öva på det svenska språket. Det finns aktiviteter där du kan få veta mer om det svenska samhället och arbetsmarknaden. Det finns också olika aktiviteter som handlar om att förbättra hälsan.

Kontakta din kommun eller sök på deras webbplats för att se vilka aktiviteter som finns i din kommun.

Lära svenska

På Informationsverige.se finns det digitala språkpaketet "Lära svenska". Där kan du träna svenska på egen hand. Det finns övningar och filmer. Det är gratis och enkelt att använda.

Om du är utsatt för våld eller människohandel

När många människor är på flykt kan det finnas personer som verkar hjälpsamma men som vill utnyttja situationen. Det kan finnas risk för människohandel och andra former av våld.

Tänk på det här om någon erbjuder sig att ordna resa, boende eller arbete åt dig:

 • Lämna aldrig över ditt pass, andra viktiga dokument eller din telefon.
 • Be personer som hjälper dig att identifiera sig.
 • Säkerställ att du får information om resmål och kontaktinformation till de som ansvarar för att organisera resor. Dokumentera det du får reda på.
 • Informera någon du litar på om var du är, vart du ska och med vem du reser.
 • Du har rätt till lön om du arbetar i Sverige. Acceptera inga erbjudanden om att arbeta för att få någonstans att bo, mat eller andra varor.
 • Ta kontakt med svenska myndigheter. Registrera dig hos Migrationsverket.

Om du själv eller någon du känner blir utsatt för våld finns hjälp att få. Anmäl eller lämna tips om brott till polisen genom att ringa +46 77-114 14 00. Ring 112 om det är akut.

Om du själv eller någon du känner är utsatt för hot och våld kan du ringa till Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen är alltid öppen. Det är gratis att ringa. Du behöver inte tala om vad du heter när du ringer. Telefonnumret är +46 20-50 50 50. Kvinnofridslinjen har tolkar som översätter till flera språk.

Har du blivit vittne till krigsbrott?

Den svenska polisen har en grupp som utreder krigsbrott som kan ha skett under Rysslands invasion av Ukraina. De vill höra från dig som har blivit utsatt, eller som har bevittnat andra civila som har utsatts, för en väpnad attack eller liknande våld i Ukraina efter den 24 februari 2022.

Mejla till registrator.kansli@polisen.se och märk ditt meddelande med ”till gruppen för utredning av krigsbrott”, eller ring direkt till polisens kontaktcenter på telefonnummer +46 114 14 så får du hjälp med att komma i kontakt med rätt person.