Du som har flytt från kriget i Ukraina

Senast uppdaterad: 24/5-2024

Här finns samlad information för dig som har flytt från kriget i Ukraina.

Du som kommer till Sverige från Ukraina kan stanna upp till 90 dagar utan visum om du har ett biometriskt pass. För att du ska kunna arbeta och ditt barn ska kunna gå i skolan behöver du söka uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet

Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om vem som kan ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Du kan också läsa om hur du gör för att ansöka och vad som händer efter beslut.

Om du har fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Massflyktsdirektivet ger rätt till:

 • boendeplats genom Migrationsverket (du får inte välja ort)
 • vård som inte kan vänta
 • visst ekonomiskt stöd
 • skola för barn
 • att arbeta i Sverige.

Boende i Sverige

Du kan ordna ditt boende själv eller få hjälp med boende av Migrationsverket. Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand måste du betala hyran själv. Kom ihåg att meddela Migrationsverket din adress om du ordnar ditt boende på egen hand.

Observera att Migrationsverket har en lista över bostadsområden med sociala och ekonomiska utmaningar. Den som väljer att bo i ett sådant område kan förlora rätten till ekonomiskt stöd från Migrationsverket. På Migrationsverkets webbplats kan du ta reda på om den adress som du vill flytta till ligger i ett område som kan påverka din rätt till ersättning från Migrationsverket.

Kommuner i Sverige

Alla som bor i Sverige bor i en kommun. En kommun kan vara en stad, en ort eller flera orter. Det finns 290 kommuner i Sverige.

På Informationsverige.se finns information om alla kommuner i Sverige. Du kan läsa om vad som finns i de olika kommunerna, till exempel skola, arbete och boende.

Samordningsnummer

Du som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet blir inte folkbokförd i Sverige och kan därför inte få ett svenskt personnummer. Däremot kommer du få ett samordningsnummer, om du har visat upp identitetshandlingar när du ansökte om uppehållstillstånd.

Ett samordningsnummer är ett personligt identitetsnummer som underlättar när du till exempel kontaktar myndigheter, skriver på ett anställningskontrakt eller öppnar ett bankkonto.

Migrationsverket begär ett samordningsnummer åt personer som har visat upp identitetshandlingar och fått beslut om skydd enligt massflyktsdirektivet. Det är Skatteverket som beslutar om samordningsnummer.

Servicekontor

På ett servicekontor kan du få hjälp och information från flera olika myndigheter, till exempel Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Personalen kan bland annat hjälpa dig att använda e-tjänster, fylla i blanketter och ansökningar samt ge information om dina pågående ärenden.

På många större servicekontor arbetar ofta personal som kan hjälpa dig på fler språk än svenska.

Om du har med dig sällskapsdjur från Ukraina

Om du har med dig din hund, katt eller annat sällskapsdjur från Ukraina behöver du ta reda på vilka regler som gäller för att ta in djuret till Sverige.

Det är viktigt eftersom Ukraina varje år har flera fall av rabies medan sjukdomen är utrotad i Sverige. Syftet är att förhindra spridning av rabies.

Om du behöver vård

Vuxna som har ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till akut sjukvård, akut tandvård och vård som inte kan vänta. Det är vårdpersonalen som avgör vilken vård som inte kan vänta. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen (en lag som ska förhindra att smittsamma sjukdomar sprids). För att få tillgång till den vården behöver du först registrera dig hos Migrationsverket. Det gäller både barn och vuxna. Då får du också erbjudande om en hälsoundersökning.

Om du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt ska du börja med att kontakta en vårdcentral. Om du är osäker på när du ska söka vård kan du alltid ringa till 1177 Vårdguiden. Telefonnumret är +46 771 1177 00. Om det är en nödsituation och fara för någons liv ska du ringa telefonnummer 112.

Stödlinje för dig som flytt från krig

Organisationen Barnens rätt i samhället, Bris, erbjuder stöd för barn. Bris har en stödlinje som du under 18 år kan ringa till om du behöver prata med en vuxen. Till exempel om något känns jobbigt, du är orolig eller känner dig ensam. De erbjuder samtal på ryska och ukrainska. Det kostar inget att ringa och du kan vara anonym.

Telefonnumret till stödlinjen är 020-48 48 48.

Om ditt barn behöver vård

Barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige. Vården är oftast gratis för barn, men det kan variera beroende på var man bor.

Barn har också rätt till vaccination mot vanliga smittsamma barnsjukdomar.

Ekonomiskt stöd

Om du inte har några egna pengar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Pengarna du får från Migrationsverket ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter.

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd när du besöker Migrationsverket eller genom att skicka in en ansökningsblankett till Migrationsverket med post.

Bankkonto

Du som har ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att öppna ett bankkonto i en svensk bank. För att bli kund i en svensk bank måste du kunna identifiera dig och svara på frågor om varför du behöver ett bankkonto.

Förskola och skola för barn

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har rätt att gå i förskola och skola. Allmän förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola är gratis. Kontakta kommunen där du bor och berätta att du vill att dina barn ska gå i förskola eller skola.

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd måste inte gå i svensk skola. De har inte skolplikt. Men om de väljer att gå i svensk skola måste de delta i utbildningen på skolan. Om en elev är borta ofta eller länge från skolan behöver rektorn undersöka varför eleven är frånvarande, även om eleven inte har skolplikt.

Arbeta i Sverige

På Arbetsförmedlingens webbplats hittar du information om vad som gäller om du söker arbete i Sverige.

Om du hittar ett arbete måste du registrera dig hos Skatteverket för att betala skatt.

Om du får ett arbete ska du och arbetsgivaren skriva ett anställningsavtal där det framgår vilken lön du får. Om du får ett arbete måste du meddela Migrationsverket.

Om du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och har ett arbete kan du till exempel ha rätt till sjukpenning om du blir sjuk och inte kan arbeta. Du ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Utbildningar för vuxna

Svenska för invandrare (sfi)

I en del kommuner kan du läsa utbildningen svenska för invandrare (sfi).

I en del kommuner finns också kurser i svenska som andraspråk som du kan läsa efter sfi.

Kontakta kommunen du bor i för mer information om sfi och svenska som andraspråk.

"Lär dig svenska" – sidor för dig som vill lära dig svenska

På Informationsverige.se finns sidorna "Lär dig svenska". Där kan du träna svenska med hjälp av en dator eller en mobiltelefon. Det finns övningar och filmer. Det är gratis och enkelt att använda.

Samhällsintroduktion för dig som flytt från Ukraina

Migrationsverket anordnar en digital samhällsintroduktion för alla som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

För att kunna ta del av samhällsintroduktionen behöver du tillgång till internet. Du kommer att få ett brev med en länk till webbplatsen där samhällsintroduktionen finns.

Brevet med länken skickas till alla som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som är 15 år eller äldre. Har du inte fått något brev kan du kontakta din mottagningsenhet på Migrationsverket.

Studera på universitet eller högskola

Du som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet kan ansöka om att studera på universitet eller högskola i Sverige. Du behöver inte betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du kan inte få studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). För att vara behörig till högskolestudier i Sverige behöver du uppfylla behörighetskraven.

Du ansöker till kurser och program på webbplatsen Universityadmissions.se. På Universityadmissions.se kan du också läsa mer om behörighetskraven för olika kurser och program.

Om du har en utländsk utbildning

Om du har en utländsk utbildning kan du få din tidigare utbildning bedömd för att få veta vad den motsvarar i Sverige. Det kan hjälpa dig när du vill söka arbete eller studera i Sverige. Det är Universitets- och högskolerådet som gör bedömningen.

Om du har en funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning är en nedsättning av den fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågan.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera när du har kontakt med till exempel Migrationsverket eller andra myndigheter kan du få hjälp och stöd.

En funktionsnedsättning påverkar inte dina möjligheter att få uppehållstillstånd.

Du kan också ha rätt till ett boende som är anpassat efter dina behov. Prata med din mottagningsenhet på Migrationsverket om vilket stöd du kan få.

Om du har ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har du inte rätt till stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Men du kan kontakta din kommun och fråga vilket stöd som finns där du bor.

Det finns flera olika organisationer som ger hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Aktiviteter där du bor

Det finns olika aktiviteter för dig som är ny i Sverige. Kommuner och föreningar har aktiviteter där du kan lära känna nya människor och öva på det svenska språket. Det finns aktiviteter där du kan få veta mer om det svenska samhället och arbetsmarknaden. Det finns också olika aktiviteter som handlar om att förbättra hälsan.

Kontakta din kommun eller sök på deras webbplats för att se vilka aktiviteter som finns i din kommun.

Om du är utsatt för våld eller människohandel

När många människor är på flykt kan det finnas personer som verkar hjälpsamma men som vill utnyttja situationen. Det kan finnas risk för människohandel och andra former av våld.

Tänk på det här om någon erbjuder sig att ordna resa, boende eller arbete åt dig:

 • Lämna aldrig över ditt pass, andra viktiga dokument eller din telefon.
 • Be personer som hjälper dig att identifiera sig.
 • Säkerställ att du får information om resmål och kontaktinformation till de som ansvarar för att organisera resor. Dokumentera det du får reda på.
 • Informera någon du litar på om var du är, vart du ska och med vem du reser.
 • Du har rätt till lön om du arbetar i Sverige. Acceptera inga erbjudanden om att arbeta för att få någonstans att bo, mat eller andra varor.
 • Ta kontakt med svenska myndigheter. Registrera dig hos Migrationsverket.

Om du själv eller någon du känner blir utsatt för våld finns hjälp att få. Anmäl eller lämna tips om brott till polisen genom att ringa +46 77-114 14 00. Ring 112 om det är akut.

Om du själv eller någon du känner är utsatt för hot och våld kan du ringa till Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen är alltid öppen. Det är gratis att ringa. Du behöver inte tala om vad du heter när du ringer. Telefonnumret är +46 20-50 50 50. Kvinnofridslinjen har tolkar som översätter till flera språk.

Frågor och svar

På Migrationsverkets webbplats hittar du vanliga frågor och svar om massflyktsdirektivet för dig från Ukraina.

Massflyktsdirektivet kan bara ge tillfälligt skydd i max tre år och kan inte förlängas efter 4 mars 2025. Regeringen och Migrationsverket utreder vilka regler som ska gälla för dem som inte kan återvända till Ukraina efter det datumet. Migrationsverket kommer att kontakta personer som har skydd enligt massflyktsdirektivet och berätta hur de ska göra i god tid innan deras tillfälliga uppehållstillstånd slutar gälla.

Nej, det stämmer inte. Du kan börja arbeta i Sverige direkt när du har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Om du vill ha stöd i att söka arbete i Sverige kan du skriva in dig hos Arbetsförmedlingen. Du som är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan också ta del av vissa anställningar med stöd, till exempel ”nystartsjobb”.

”Nystartsjobb” är ett vanligt arbete, där den som anställer dig får ekonomisk ersättning. Du måste ha varit inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader för att arbetsgivaren ska kunna anställa dig med stödet ”nystartsjobb”.

Om du behöver ett nytt ukrainskt pass ska du kontakta Ukrainas Ambassad i Sverige (Stockholm). Du kan boka en tid genom telefon eller e-post.

Nej. Du kan inte ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att slutföra dina gymnasiestudier. Ditt uppehållstillstånd med tillfälligt skydd gäller till den 4 mars 2025. Regeringen och Migrationsverket utreder vilka regler som ska gälla för dem som inte kan återvända till Ukraina efter det datumet. Migrationsverket kommer att kontakta personer som har skydd enligt massflyktsdirektivet och berätta hur de ska göra i god tid innan deras tillfälliga uppehållstillstånd slutar gälla.

Nej. Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har ingen koppling till om man deltar i utbildning i Sverige eller inte. Om ditt barn avbryter sin skolgång i Sverige påverkar det inte uppehållstillståndet.

För att få köra bil i Sverige måste du ha fyllt 18 år och ha ett körkort.

Du får köra bil i Sverige med ditt ukrainska körkort om det är giltigt i Ukraina. Om du blir stannad av polisen kan de kontakta ukrainska myndigheter eller be dig att visa din legitimation för att se att körkortet är giltigt. Om ditt körkort inte är översatt kan polisen också be dig att visa ett giltigt uppehållstillståndskort (UT-kort) för att bevisa att du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

De svenska trafikreglerna gäller även om du har ett utländskt körkort. Om du bryter mot svenska trafikregler kan polisen eller Transportstyrelsen ta ditt körkort även om det är ett utländskt körkort.

Ja. Du kan sälja din ukrainska bil i Sverige utan att registrera den. Då får den nya ägaren registrera bilen.

Om du behöver juridisk rådgivning kan du kontakta en jurist som behandlar migrationsfrågor. De har kunskap om vilka lagar och regler som gäller för ukrainska flyktingar.

Den svenska polisen har en grupp som utreder krigsbrott som kan ha skett under Rysslands invasion av Ukraina. De vill höra från dig som har blivit utsatt, eller som har bevittnat andra civila som har utsatts, för en väpnad attack eller liknande våld i Ukraina efter den 24 februari 2022.

Mejla till registrator.kansli@polisen.se och märk ditt meddelande med ”till gruppen för utredning av krigsbrott”, eller ring direkt till polisens kontaktcenter på telefonnummer +46 114 14 så får du hjälp med att komma i kontakt med rätt person.

Informationsverige.se är en webbplats med samlad information om det svenska samhället på flera språk. Webbplatsen drivs av Länsstyrelserna på uppdrag av svenska regeringen.

Om du har frågor om hur Sverige fungerar eller om hur du till exempel söker asyl måste du ställa frågan till den myndighet som ansvarar för frågan. Du kan också kontakta ett servicekontor.

I vissa kommuner kan kommunens medborgarkontor svara på frågor.

Observera att delar av informationen på några av sidorna är generell. Det betyder att all information kanske inte gäller dig som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.