از خودتان مراقبت کنید

آخرین به روز رسانی: 8/12-2022

قدم به سوی عادات خوب و یک شیوه زندگی سالم تر. عادات خوب غذائی، تحرک و تمرین جسمانی، اِسترس و خواب

عادت‌های مثبت در مورد غذا خوردن

آنچه که شما می‌خورید و می‌نوشید اثر بزرگی بر تندرستی و بهداشت شما دارد. خوردن غذای مناسب و تحرک داشتن می‌تواند خطر دچار شدن به بیماری‌هائی مانند بیماری‌های قلب و عروق، بیماری قند، سرطان و ناراحتی‌های روانی را کاهش دهد.

ورزش و تمرین کردن

انسانها به تحرک جسمی نیاز دارند تا حال شان خوب باشد. تمرین جسمانی خطر ابتلاء به بسیاری از بیماریها، بطور مثال بیماریهای قلب و عروق و برخی از انواع سرطان ها را کاهش می دهد. تمرین جسمی باعث می شود بهتر بخوابید، اِسترس را تحمل کرده و به شما کمک می کند وزن خود را حفظ کنید. تمرین جسمانی شما را خوشحال تر هم می کند. افراد بزرگسال بایستی هر روز حداقل 30 دقیقه تحرک جسمانی داشته باشند.

فشار روانی (استرس)

همه انسانها یک موقع دچار اِسترس می شوند. این لزومی ندارد خطرناک باشد. اِسترس می تواند قدرت فوق العاده ای برای کنترل وضعیت های دشوار ایجاد کند. ولی اِسترس زیادی می تواند برای تندرستی خطرناک باشد. اگر احساس می کنید اِسترس دارید خوب است به علت آن پی ببرید. در اینصورت آسانتر می توانید اِسترس را کنترل کرده و می توانید سعی کنید وضعیت را تغییر دهید.

خواب

این مهم است که شما خوب بخوابید تا تندرستی خود را حفظ کنید. یک فرد بزرگسال معمولاً به شش تا نه ساعت خواب در هر شبانه روز نیاز دارد. جوانان به خواب بیشتری نیاز دارند.