وبگاه هائی با اطلاعات، رهنمود و حمایت

آخرین به روز رسانی: 13/12-2023

ترافم تجربه چندین ساله برای کمک کردن به خانمها و دخترانی که در معرض خشونت قرار گرفته اند دارد. آنها بزبان های متعددی صحبت میکنند.

اعضاء این اتحادیه اززنان وفرزندانشان که مورد خشونت واقع شده اند حمایت وپشتیبانی میکند، وبصورت پیشگیری وحمایت با جوانان تحت فشار کار میکنند.

خط آرامش زنان یک خط پشتیبانی تلفنی برای شما که تحت خشونت وتهدید هستید.

وبسایت Killfrågor.se یک چت حمایتی برای مردان و افراد تراجنسیتی است که بین 10 تا 18 سال سن دارند. در این وبسایت می توان بطور ناشناس با فعالان داوطلب چت کرد.

Tusen Möjligheter میتواند به شما که زیر 25 سال سن دارید و در گذشته آسیب پذیری جنسی را تجربه کرده اید و یا اکنون در معرض خطر آسیب پذیری جنسی قرار دارید کمک کند و از شما حمایت نماید.

انجمن ترانس FPES، بیان کامل شخصیت سوئد، یک صدا برای افراد فراجنسی در جامعه می باشد. کارابن انجمن دادن اطلاعات در باره مسائل فراجنسی می باشد.

روکس تقریبا 120 پناهگاه عضو دارد که از خانمها، دخترها و کودکانی که در معرض خشونت آقایان قرار گرفته اند، همچنین خانمهائی که روابط لزبین دارند، حفاظت و پشتیبانی میکند.

کودکان و نوجوانان تا ۱۸سال میتواانند ناشناس و رایگان به بریس‏ (‏انجمن حمایت از حقوق کودکان‏) BRIS مراجعه کنند زمانی که نیاز به پشتیبانی یک فرد بزرگسال دارند.

در این بخش می توانید اطلاعات بیشتری بخوانید و فیلم های درباره روابط جنسی، بهداشت، روابط و غیره ببینید.

کشیک بانوان و دختران، سرپناهی برای بانوانی است که تحت خشونت قرار گرفته اند و آنها را راهنمائی و پشتیبانی میکند. در آنجا به زبانهای مختلفی صحبت می کنند.