Ekonomer och administratörer

Senast uppdaterad: 4/7-2024

Benämningarna ekonom och civilekonom är inte reglerade i Sverige. En ekonom har som regel läst ett treårigt program på universitet eller högskola, vilket leder fram till en kandidatexamen. En civilekonom har läst fyra år. För att senare bli t.ex. revisor krävs en komplettering, enligt särskilda regler, med tre års kvalificerad yrkespraktik samt avläggande av revisorsexamen.

Kompletterande utbildning

När du fått din utbildning bedömd och validerad kan du antingen söka sig direkt till arbetsmarknaden eller läsa en kompletterande utbildning för att förbättra möjligheterna till ett arbete.

Kompletterande utbildning ges på universitet och högskolor i Sverige. De berättigar till studiemedel och är 1-2 år långa.