تقاضای کار نمایید

آخرین به روز رسانی 31/5-2023

در اینجا کار های را که در "بانک کار" اداره کاریابی وجود دارد تقاضا نمایید.

همواره لازم است تا ولایتی را برای جستجو انتخاب نمائید و بعد ممکن است که از طریق یک کلمه آزاد و یا یک حرفه جستجو کنید. در صورت تمایل به خواندن بیشتر در نتیجه جستجو, اعلان کار در پنجره دیگر باز می شود

انتخاب منطقه

با هر لغت انتخاب شده جستجو کنید

جستجو با حرفه