Barn 0–5 år

Senast uppdaterad: 15/8-2023

​Att ha barn i förskoleåldern innebär mycket glädje men också många utmaningar för dig som förälder.

Små barn spelar på tamburin och triangel, i bakgrunden syns ett lekrum och en vuxen kvinna.

Foto: Colourbox

Här kan du läsa mer om var du kan vända dig under och efter graviditeten, samt om oönskade graviditeter.

En kvinna som är gravid ska inte dricka alkohol. Fostret utsätts för alkoholens skadliga ämnen om du dricker alkohol när du är gravid. Alkohol ökar risken för missfall och alkohol kan skada barnets utveckling.

Det finns hjälp att få

Behöver du stöd för att sluta dricka kan barnmorskan hjälpa till med att hitta rätt i vården. Det går också bra att till exempel prata med en läkare på vårdcentralen. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Föräldrar och alkohol

En hög alkoholkonsumtion hos föräldrar kan påverka barnet negativt. Små barn är känsliga. I en miljö med berusade människor kan det förekomma höga, plötsliga ljud och obekanta lukter. Det kan också förekomma att föräldrar och andra tar i barnet på ett mindre lugnt sätt som barnet inte är van vid. När man dricker alkohol försämras förmågan att se till barnets behov. Det finns även en ökad risk för olycksfall i samband med alkoholbruk.

Det finns hjälp att få

Det finns stöd att få för dig som vill ändra dina alkoholvanor. Sök hjälp och råd på din vårdcentral eller socialtjänst. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Du kan också ringa Alkohollinjen om du funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Där får du prata med utbildade rådgivare. Till Alkohollinjen ringer du gratis och anonymt. Anonymt betyder att du inte behöver berätta vem du är. Ring till Alkohollinjen på telefonnummer 020-844 448.

Tobak innehåller många giftiga ämnen. Fostret utsätts för dessa skadliga ämnen om du röker eller snusar när du är gravid. Det innebär risker för fostret och för graviditeten. Rökning under graviditeten ökar bland annat risken för missfall, skador på fostret och plötslig spädbarnsdöd. Det är en stor vinst att minska eller sluta med tobaksbruket under graviditeten eftersom riskerna då minskar.

Det finns hjälp att få

Du kan få hjälp att sluta röka och snusa. Fråga din barnmorska eller läkare om råd. När du är gravid ska du undvika nikotinplåster, nikotintuggummi och e-cigaretter som hjälp för att sluta röka eller snusa. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Du kan även få hjälp genom till exempel:

Sluta Röka-linjen – en webbplats med mer information om tobak där du kan få gratis rådgivning på telefon av personal. Ring telefonnummer 020-84 00 00 om du vill ha stöd för att sluta röka eller snusa.

Barn har rätt till en rökfri miljö. Skydda ditt barn från tobaksrök och se till att ingen röker i dess närhet. När barn andas in röken utsätts det för samma farliga kemiska ämnen som rökaren. Det kallas för passiv rökning.

Barn är känsliga för passiv rökning. De kan få allvarliga infektioner, allergi och astma. Passiv rökning är även en riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd.

Det finns hjälp att få

Du som förälder är en viktig förebild som ditt barn tar efter och lär sig av. Det finns hjälp att få för dig som vill sluta röka. Fråga om råd och stöd på din vårdcentral. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Du kan även få hjälp genom till exempel:

Sluta Röka-linjen – en webbplats med mer information om tobak där du kan få gratis rådgivning på telefon av personal. Ring telefonnummer 020-84 00 00 om du vill ha stöd för att sluta röka eller snusa.

Barn som föds i Sverige får samma medborgarskap som föräldrarna har. Om barnets föräldrar är medborgare i ett land utanför EU måste föräldrarna ansöka om uppehållstillstånd för barnet. Barnet får oftast samma tillstånd som föräldrarna har.

Faderskapsintyg

Om barnets föräldrar är gifta, och mamman är folkbokförd i Sverige, registreras maken som pappa till barnet. Om barnets föräldrar inte är gifta måste pappan till barnet bekräfta sitt faderskap. I de flesta kommuner är det socialnämnden som handlägger frågor om faderskap men det kan också vara sociala distriktsnämnder eller kommundelsnämnder. Vänd dig till din kommun för att få reda på vad som gäller där du bor.

Om barnets mamma är asylsökande när barnet föds, och inte är gift med den andra föräldern, måste föräldraskapet registreras i samband med folkbokföringen. Detta görs efter att barnet fått uppehållstillstånd i Sverige.

Barnet genomgår många utvecklingsfaser och det är vanligt att föräldrar har många frågor om sitt barns utveckling.

Det är viktigt att barnsäkra hemmet om du har barn i den här åldern.

Att vara föräldraledig innebär att du är ledig från studier eller arbete för att ta hand om ditt barn. Det är vanligt att både kvinnor och män tar ledigt från arbete eller studier för att vara hemma med sina barn. Fördelningen av ledighetstiden mellan föräldrarna har starka kopplingar till barnrättsperspektivet. Ett barn har rätt till en nära kontakt med sina föräldrar.

Föräldraförsäkringen gör att föräldrar kan vara lediga för att ta hand om sitt barn. Det kallas att vara föräldraledig. När du är föräldraledig kan du söka föräldrapenning från Försäkringskassan.

Det finns olika aktiviteter att göra för dig under din föräldraledighet om du vill träffa andra som är föräldralediga.

Öppna förskolan är en mötesplats där du kan umgås med andra vuxna och barnen kan få möjlighet att leka tillsammans med andra barn. Alla är välkomna, du behöver inte anmäla dig i förväg och det kostar ingenting. På vissa ställen finns det öppna förskolor som riktar sig särskilt till nyanlända föräldrar där det också finns möjlighet att få stöd i att lära sig svenska. Öppna förskolor kan drivas av kommunen men också av kyrkor och föreningar.

Andra aktiviteter kan vara babyträffar på bibliotek, föräldracaféer, barnrytmik och babysim.

I vissa köpcentrum och större varuhus kan det finnas familje- och amningsrum. Där det finns möjlighet att sitta ner och amma, byta blöjor och värma mat till barnet i en lugn miljö.

Svenska med baby

Genom Svenska med baby kan du träffa andra föräldrar och träna på svenska.

Om du arbetar eller studerar får ditt barn gå i förskola hela dagen från ett års ålder. Det är en rättighet. Om du inte arbetar eller studerar får barnet ändå gå i allmän förskola några timmar om dagen från 3 års ålder.

Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att barn får erbjudande om plats.

Barnhälsovården riktar sig till barn från födelsen till start i förskoleklass. En central uppgift för barnhälsovården är att följa alla barns hälsa, utveckling och livssituation.

På barnavårdscentralen erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer men du kan också få råd om allt som rör ditt barns utveckling.

När ditt barn är sjukt och behöver vård ska du vända dig till vårdcentralen.

I kommunen finns flera olika ställen dit du kan vända dig för att få råd och stöd, få föräldrautbildning eller för att dela erfarenheter med andra föräldrar.