Barn 6–12 år

Senast uppdaterad: 15/8-2023

​Barnet börjar i skolan, och kompisar och egna intressen blir allt viktigare. Samtidigt är behovet av nära relationer i familjen fortfarande stort.

Ung tjej tittar in i kameran i skärpa i förgrunden, tre barn till syns i oskärpa i bakgrunden.

Foto: Colourbox

Barn utvecklas olika. Du kan kontakta skolhälsovården om du behöver stöd eller har frågor om ditt barns utveckling.

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform. De flesta barn går i förskoleklassen från höstterminen det år de fyller 6 år. Utbildningen ska stimulera barnens utveckling och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är gratis och har ett stort inslag av skapande arbete och lek. Barnen går i förskola och förskoleklass måndag till fredag. Lördagar, söndagar och helgdagar är lediga.

Grundskolan är obligatorisk och gratis för alla barn. Det är vanligast att barnen börjar skolan på hösten det år de fyller 7 år. Grundskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.

I de här åldrarna prövar de flesta barn på många olika fritidsaktiviteter och att vara med kompisar är viktigt.

Det är vanligt att barn är med i någon förening, för att exempelvis utöva idrott, lära sig spela musikinstrument eller pröva konst och teater.

Om barnet blir sjukt kan du vända dig till din vårdcentral.

Om du har frågor om barnets utveckling kan du vända dig till elevhälsan.

Barn har rätt till en rökfri miljö. Skydda ditt barn från tobaksrök och se till att ingen röker i dess närhet. När barn andas in röken utsätts det för samma farliga kemiska ämnen som rökaren. Det kallas för passiv rökning.

Barn är känsliga för passiv rökning. De kan få allvarliga infektioner, allergi och astma. Passiv rökning är även en riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd.

Det finns hjälp att få

Det finns hjälp att få för dig som vill sluta röka. Fråga om råd och stöd på din vårdcentral. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Du kan även få hjälp genom till exempel:

Sluta Röka-linjen – en webbplats med mer information om tobak där du kan få gratis rådgivning på telefon av personal. Ring telefonnummer 020-84 00 00 om du vill ha stöd för att sluta röka eller snusa.

Att dricka alkohol i små mängder behöver inte göra dig till en dålig förälder. En hög alkoholkonsumtion hos föräldrar kan däremot påverka barnet negativt. När man dricker alkohol försämras förmågan att se till barnets behov. Det finns även en ökad risk för olycksfall i samband med alkoholbruk.

Det finns hjälp att få

Det finns stöd att få för dig som vill ändra dina alkoholvanor. Sök hjälp och råd på din vårdcentral. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Du kan också ringa Alkohollinjen om du funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Där får du prata med utbildade rådgivare. Till Alkohollinjen ringer du gratis och anonymt. Anonymt betyder att du inte behöver berätta vem du är. Ring till Alkohollinjen på telefonnummer 020-844 448.

I den här åldern är det vanligare med olyckor på idrottsplatser. Det är viktigt att barnet använder skydd, som till exempel hjälm, vid de sporter och aktiviteter som kräver det.

I kommunen finns flera olika ställen dit du kan vända dig för att få råd och stöd, få föräldrautbildning eller för att dela erfarenheter med andra föräldrar.

Vård av barn (VAB) är när du stannar hemma från jobbet eller avstår från att söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn.