اوقات فراغت کودک

آخرین به روز رسانی 15/1-2024

کودک حق بازی، استراحت و داشتن اوقات فراغت را دارد. اوقات فراغت مفید میتواند وسیلۀ باشد برای تکامل کودک. اکثریت کودکان خوش دارند در اوقات فراغت همراه با دوستان شان باشند. معمولاَ به استفاده از انترنیت، تماشای تلویزیون و گوش دادن به موسیقی پرداخته میشود. اکثریت کودکان به فعالیت های تنظیم شده می پردازند.

پنج دختر نوجوان بسکتبال بازی می کنند. یک تیم پیراهن های سفید و قرمز دارد، تیم دیگر سفید و آبی.

عکس: Colourbox

در سویدن اکثریت کودکان در جریان دوران رشد شان عضو یک انجمن ورزشی میباشند. تعداد دختران و پسران فعال تقریباَ با هم مساوی میباشد. انجمن های ورزشی معمولاَ برای همه سنین میباشد ولی بیشترین بخش کودکانی که ورزش میکنند بین سنین 10 تا 12 سال قرار دارند. ورزش های معمولی عبارتند از فوتبال، اسپ سواری، فلوربال، تینس، ورزش های که در آب اجرا میشوند، هاکی روی یخ، جمناستیک، هندبال، باسکتبال و دو و میدانی.

Svensk idrott(ورزش سویدنی)یک جنبش دموکراتیک مردمی میباشد. اساس آن به عضویت افراد در یک انجمنی استوار است که آنها به آن حق العضویت می پردازند. اکثریت مربیان در انجمن های ورزشی در سویدن والدین کودکان عضو آن انجمن میباشند. اکثریت مربیان ورزشی بدون دریافت پول کار میکنند. معمولاَ از والدین کودکان توقع میرود که در ارتباط به ورزش کودکان شان فعالیت های را انجام داده، کمک نمایند.

مکتب هنر

مکتب هنر به کودکان و جوانان این امکان را میدهد که بعد از ختم درس های شان در مکتب به فعالیت های هنری و فرهنگی بپردازند.

بعد از ختم درس های مکتب کودک شما میتواند در مکتب هنر از جمله به نواختن آلات موسیقی، آوازخوانی و رقص بپردازد و همچنان بازی در تیاتر را آموخته و به دیگر هنر ها بپردازد.

کتابخانه

کتابخانه برای استفادۀ همه وجود دارد. کتابخانه ها معمولاَ برای کودکان و جوانان فعالیت ها، بازی ها و سرگرمی های مختلفی دارد. معمولاَ در کتابخانه هاامکان به امانت گرفتن کمپیوتر های وصل شده به انترنیت همچنان به امانت گرفتن فلم هاو بازی ها و کتاب های صوتی وجود دارد.

مطالعه نمودن به شکل روزمره بالای توانایی تکلم کودک، آمادگی برای مکتب و نتایج آموزش شاگردان در مکتب تاثیر میگذارد. قصه خوانی برای کودک اندوختۀ لغات آنها را وسعت بخشیده، درک و فهمیدن مطلب را برای شان بهتر ساخته و همچنان توانایی اظهار نظر کردن را در آنها بیشتر میسازد.

این معمول است که کودکان در سنین کم به استفاده از انترنیت آعاز میکنند.

کودکان کم سن معمولاَ فلم های کوتاه را تماشا میکنند. وقتی کودکان بزرگتر میشوند، تا 10 سالگی، پرداختن به بازی افزایش می یابد. بعداَ علاقه به شبکه های اجتماعی افزایش می یابد.

شورای ملی رسانه ها برای کمک به شما در حمایت از فرزندتان به شیوه ای خوب، جزوه ها و ویدیوهایی را تولید کرده است.

در مرکز تفریحات سالم، فعالیت ها و افراد رهنما استخدام شده وجود دارند. در اینجاکودکان خارج از وقت مکتب (بعد از درس) گرد هم میآیند. فعالیت ها، برنامه های تفریحی، شام های که به یک موضوع ویژه اختصاص داده شده است و فعالیت های دسته جمعی همه بر اساس آرزوها و نیازمندی های خود جوانان برنامه ریزی و تشکیل میشود.

در سویدن فعالیت های زیاد گروهی برای کودکان و جوانان در مشارکت با انجمن ها وجود دارد.