حیوانات و طبعیت

آخرین به روز رسانی 8/12-2022

در بخش صحت و پرستاری حیوانات شش حرفه صلاحیت دار تنظیم شده موجود میباشند. از جمله آنها داکتر حیوانات و نرس حیوانات میباشند. برای متخصصان کشاورزی، شکارچیان، بیولوجی و همانند اینها، ارزیابی توسط شورای تحصیلات عالی و پوهنتونی درسویدن انجام میشود.

​ارزیابی مدارک تحصیلات خارجی

در مورد حرفه های صلاحیت دار تنظیم شده مذکور، ریاست امور زراعت (Jordbruksverket) ارزیابی مینماید که آیا تحصیلات شما برای بدست آورد جواز کار در سویدن کافی است یا اینکه شما باید بعد از تحصیل تکمیلی جواز را بدست آورید. بعد از ارزیابی، به شما اطلاع داده میشود که آیا شما میتوانید تقاظای جواز را نمایید، یا اینکه اولا تکمیل نمایید یا اینکه نمیتوانید جواز را بدست آورید.

پرسونل صحت و پرستاری حیوانات

  • در بخش صحت و پرستاری حیوانات شش حرفه صلاحیت دار تنظیم شده موجود میباشند:
  • داکتر حیوانات دارای جواز
  • نرس حیوانات دارای جواز
  • نعلبند تائید شده
  • نرس تائید شده دارای جواز
  • فیزیوتراپ تائید شده دارای جواز
  • داکتر دندان تائید شده دارای جواز

ارزیابی تحصیلات تحصیلات عالی خارجی بوسیله ی شورای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی صورت میگیرد.

تحصیلات تکمیلی

بعد از اینکه تحصیل شما ارزیابی و قبول گردید، شما میتوانید یا مستقیما به بازار کار مراجعه نمایید یا کدام تحصیل تکمیلی را برای بهتر شدن امکانات کار، ادامه بدهید.

تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی در سویدن تدریس می شود. تحصیلات تکمیلی شامل کمک هزینه تحصیلی بوده و 1 تا 2 سال طول می کشد.