Degerfors

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 12 10 2022

ደየርፉሽ ኮምዩን ኣብ ኣውራጃ ቨርምላንድ ይርከብ፡ ምስ ወረዳ ኦረብሩ ከኣ እዩ። ንሕና ኣብ መንጎ ስቶክሆልምን ዮተቦሪን ኦስሎን ንርከብ፡ ናይ ኣውቶቡሳትን ባቡራትን ግሩም መስመራት ድማ ኣሎና።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ኮምዩንና ውቁብ ተፈጥሮን ቀላያትን ኣለዋ። ኣብ ደየርፉሽ ኣስታት 10,000 ሰባት ይነብሩ። ንሕና ኣብ ጥቓ ቤትትምህርትን ስራሕን ተፈጥሮን ኴንና ሕጉስን ቅስኑንን ናብራ ነሕልፍ።

ቁሸት ደገፎሽ ካብ ላዕሊ ክትርኣ ከላ

መንበሪ-ገዛ

ኣብቲ ኮምዩን ብዙሕ ዓይነት መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ። እቲ ናይቲ ኮምዩን ትካል ክራይ ኣባይቲ 1,000 ዚካረ ገዛውቲ ኣለዎ። ግን ካልኦት ብሕታውያን ኣካረይቲ ድማ ኣለዉ። ኣብቲ ናይ ደየርፉሽ ወብሳይት ናይተን እተፈላለያ ኣካረይቲ ትካላት ዝርዝር ኣሎ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

እቲ ኮምዩን ኣብ ከባቢ ምምሕዳር ፊንላንድ ስለ ዚርከብ ፊንላንድኛ ዓቢ ቦታ ኣለዎ። ካልኦት ቋንቋታት፤ ትግርኛ፡ ሶማሊን ዓረብን እየን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብቲ ኮምዩን ኣስታት 150 ኣብ ብዙሕ ነገራት ዚነጥፋ ማሕበራት ኣለዋ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ደየርፉሽ ናይቲ ኮምዩን ቀንዲ ከተማ እያ። ኣብኡ ቤትንባብን ድኳናትን ግሮሰሪታትን ካፈታትን ኣብያተመግብን፡ ሜዳን ኣድራሽን ኵዕሶ ኣሎ። ዘገልገለ ኣቕሑ ገዛን ክሽነን ክዳውንትን ዚሽየጦ ብዙሕ ናይ ሰከንድሃንድ ድኳናትን ሓራጃትን ኣሎ። ማእከል ጥዕናውን ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን ክልተ ነኣሽቱ ከተማታት ኣለዋ፡ ስቮርቶን ኦትሮፕን ይብሃላ። ኣብአን ቤትትምህርቲ ህጻናትን መደበኛ ቤትትምህርትን ግሮሰሪታትን ኣብያተትምህርትን ኣሎ።

ደገፍቲ ደገፎሽ ስፖርት ካላብ ኣብ ናይ ስቱራ ቫላ ትሪቡና

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብቲ ኮምዩን ዓሰርተ ሓደ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። እቶም ካብ 1-5 ዝዕድመኦም ህጻናት፡ ወለዶም ኪመሃሩ ወይ ኪሰርሑ ከለዉ ኣብአን ኪጸንሑ ይኽእሉ። ከምኡውን ንኹሎም ወለድን ንደቂ 0-6 ዝዕድመኦም ህጻናትን ከም መራኸቢ ቦታ ዚኸውን ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣሎ።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ኣብቲ ኮምዩን ብድምር ሽድሽተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ኣብኡ እቶም ህጻናት ካብ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክላስ ክሳዕ ትምህርታዊ ዓመት 9 ይምሃሩ። እቲ Möckelngymnasiet እተባህለ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ፡ ተዮሪኣውን ተግባራውን ትምህርቲ ይህብ።

ኣርባዕተ መንእሰያት ኣወዳት ኣእዳዎም ክልቕልቑ ኣብ ዙርያ ሓንቲ ጮንቓዒት ማይ ተኣኪቦም ኣለዉ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብቲ ጎረቤት ኮምዩን ዝኾነ ካርልስኩጋ ናይ ሞያ ኮለጅ፡ ህዝባዊ ኮለጅ፡ ኮምቩክስን ሽወደን ንወጻእተኛታትን፡ ኤስኤፍኢ፡ ኣሎ። ኣብ ኦረብሩን ካርልስታድን፡ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ። ክልቲአን ከተማታት መገዲ ሓደ ሰዓት እየን። እተፈላለየ ስልጠናታት ዚህቡ ብዙሓት ናይ መጽናዕቲ ማሕበራትውን ኣለዉ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ደየርፉሽ ፒልጎርደን ዚብሃል ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብኡ ናይ ህጻናትን ኣደታትን ማእከላት ጥዕና ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኣብ ካርልስኩጋ እዩ ዘሎ። ኣብኡ ናይ ህጹጽ ረድኤትን መሕረስን ኣሎ።

ንሕክምና ስኒ ብዚምልከት፡ ህዝባውን ብሕታውን ምርጫታት ኣሎ።

እቲ ኮምዩን ንኣረጋውያንን ስንኩላንን ንፍሉይ ክንክንን ረድኤትን ዚደልዩ ህጻናትን ስድራቤትን ይኣሊ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ናይ ትርጉም ሓገዝ ምስ ዘድልየካ ነቲ ናይ ኦረብሩ ናይ ትርጁማንን ትርጉምን ኣገልግሎት ክንውከሶ ኢና።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ነቲ ናይቲ ኮምዩን ኣውቶቡስ መስመራት Länstrafiken i Örebro እዩ ዘመሓድሮ። ደየርፉሽ ምስ ካርልስታድን ኦስሎን ስቶክሆልምን ዮተቦሪን ግሩም ናይ ባቡር መራኸቢ ኣለዎ። እቲ ዝቐረበ መዓርፎ ነፈርቲ ኣብ ኦረብሩን ካርልስታድን ይርከብ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ደየርፉሽ ኮምዩን ኣስታት 600 ዋኒናት ኣለዋ። ካብቲ ናይቲ ኮምዩን 3,300 ናይ ስራሕ ዕድላት 1,200 ኣብ ኢንዱስትሪ ዘተኮረ እዩ። Outokumpu እታ ዝዓበየት ብሕታዊት ወሃቢት ስራሕ እያ። ንሳ ኣብ ዓለም ዝዓበየት ናይ ዘይምርት ላመራ ኣፍራዪት እያ።

ብዛዕባ ቢዚነሳዊት ህይወት ናይቲ ኮምዩን ክትፈልጥ ምስ እትደሊ፡ ነቲ näringslivsavdelningen ተወከሶ።

ኣብ ፍርያት ዘሎ ውዑይ ኣቻዮ።